מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 355.65 0.27 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 345.29 0.33 605|605
^ 0-2 שנים 237.94 0.03 605|637
^ 2-5 שנים 273.54 0.15 605|646
^ 5-10 שנים 353.89 0.32 605|658
^ 5+ שנים 345.7 0.49 605|727
^ 10+ שנים 345.11 0.63 605|728
ממשלתיות לא צמודות 414.92 0.23 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 476.81 0.27 700|700
^ 0-2 שנים 324.98 0 700|702
^ 2-5 שנים 434.9 0.14 700|703
^ +5 שנים 639.99 0.48 700|704
^ 5-10 שנים 477.41 0.41 700|729
^ 10+ שנים 489.77 0.69 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 282.04 -0.004 701|0
מק"מ 277.68 0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0327 102.64 0.56 504950 1139344
ממשל שקלית 1026 140.57 0.55 312868 1099456
ממשל שקלית 0122 119.37 0.16 235763 1123272
ממשל שקלית 0323 116.56 0.22 229669 1126747
ממשל שקלית 0324 115.45 0.33 173895 1130848
ממשל שקלית 1122 102.44 0.21 117353 1141225
ממשל שקלית 0421 102.51 0.09 94870 1138130
ממשל שקלית 0142 150.5 0.7 74162 1125400
ממשל שקלית 0120 109.56 0.01 64998 1115773
ממשל שקלית 0519 104.32 0 50303 1131770
ממשל שקלית 0825 103.42 0.4 42140 1135557
ממשל שקלית 0347 116.3 0.65 39507 1140193
ממשל שקלית 0121 100.25 0.04 19426 1142223
ממשל שקלית 0219 105.85 0 14088 1110907
ממשל שקלית 1018 100.43 -0.01 11700 1136548
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0825 ריבית 1.75 20/08/2018 1135557
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.26 21/05/2018 1131770
ממשל שקלית 0421 ריבית 1 22/04/2018 1138130
ממשל שקלית 0327 ריבית 1.99 20/03/2018 1139344
ממשל שקלית 0347 ריבית 3.74 20/03/2018 1140193
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.24 20/03/2018 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.74 20/03/2018 1130848
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד - 2 103.18 103.18 0.27 5123393
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1 123.51 123.51 0.27 5117874
איילון שקלית 2 + שנים 148.58 148.58 0.22 5113642
איילון שקלית פלוס 212.34 212.34 -0.01 5101811
אלטשולר שקלית ללא מניות 317.77 317.77 0.1 5100813
ברק שקלית ללא מניות 102.99 102.99 0.08 5121520
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 165.7 165.7 0.31 5104419
מגדל אפיקים 20/90 162.17 162.17 -0.04 5102959
מיטב שקלית 2-6 שנים 168.4 168.4 0.13 5101563
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 122.8 122.8 0.26 5118047