מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 354.17 0.01 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 343.16 0.04 605|605
^ 0-2 שנים 237.7 0 605|637
^ 2-5 שנים 272.35 -0.04 605|646
^ 5-10 שנים 351.34 0 605|658
^ 5+ שנים 342.83 0.09 605|727
^ 10+ שנים 341.91 0.16 605|728
ממשלתיות לא צמודות 413.81 -0.02 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 475.33 -0.02 700|700
^ 0-2 שנים 324.96 -0.003 700|702
^ 2-5 שנים 434.54 0 700|703
^ +5 שנים 636.32 -0.04 700|704
^ 5-10 שנים 474.96 -0.04 700|729
^ 10+ שנים 486.09 -0.04 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 282.05 0.004 701|0
מק"מ 277.68 0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0121 100.27 -0.01 110593 1142223
ממשל שקלית 0421 102.51 0.01 40253 1138130
ממשל שקלית 1122 102.22 -0.01 33413 1141225
ממשל שקלית 0122 119.24 0 12546 1123272
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0421 ריבית 1 22/04/2018 1138130
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
פסגות סל שחר 2-5 סד-4 4336.62 -0.01 444 1134576
תכלית שחר 2-5 סד-1 4211 -0.01 183 1108596
פסגות סל משולבת 3 ממשלתי + 10% 470.34 0.06 161 1116599
פסגות סל שחר 2-5 סד-3 417.84 0.02 159 1108190
הראל סל שחר 2-5 422.6 0.04 138 1113729
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 80% אגח קונצרני 20% 12572 0.04 138 1114933
פסגות סל שחר 2-5 סד-1 4167.33 0.02 79 1109446
תכלית שחר 2-5 סד-2 421.84 -0.01 78 1110782
תכלית משולבת 5 אגח 80% מניות 20% 14357 0.26 76 1106202
תכלית משולבת 5 אגח ממשלתי 70% אגח קונצרני 30% 12385 0.02 63 1116268
קסם שחר 2-5 4208.12 -0.02 43 1108109
תכלית חסר שחר 2-5 658 2236.19 1116094
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 75% מניות 25% 15700 1101849
תכלית משולבת 5 אגח 85% מניות 15% 12584 1114925
תכלית משולבת 5 אגח 88% מניות 12% 12726 1116557
תכלית משולבת 4 אגח 75% מניות 25% 12370 1116276
תכלית משולבת 4 אגח ממשלתי 50% אגח קונצרני 50% 12739 1116540
פסגות סל שחר 2-5 סד-2 421.28 1125293
פסגות סל משולבת 5 אגח בארץ 90% אגח בחול 10% 11155 1126457
פסגות סל משולבת 5 אגח ישראלי 80% מניות חול BuyBack‏ 20% מנוטרלת מטבע 10915 1132463
פסגות סל משולבת 5 אגח ישראלי 90% מניות חול דיבידנד 10% מנוטרלת מטבע 10456 1132455
פסגות סל משולבת 6 AlphaBeta- אגח מדינה קצר 90% מניות 10% 11097 1118371
תכלית משולבת גליל 2-5 60% שחר 2-5 40% 10820 1126689
תכלית משולבת שחר 2-5 60% גליל 2-5 40% 11122 1126663
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1 133.89 133.89 0 5112446
MTF ר.קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד- 2 102.39 102.39 0 5122973
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 144.81 144.81 0 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 132.92 132.92 0 5113022
איביאי שקלים ללא מניות 380.09 380.09 0.04 5126586
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 117.81 117.81 0 5117262
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.14 97.14 0 5104286
מגדל שקלית 2-4 שנים 211.69 211.69 0.05 5103163
פסגות ! שקלים 1-4 שנים 64.5 64.5 0.12 5109061
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134 134 -0.01 5113444
תכלית TTF ממשלתי שקלי ר קבועה 2-5 שנים 66.02 66.02 0 5108857