מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 353.18 -0.03 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 345.26 -0.01 605|605
^ 0-2 שנים 239.91 -0.05 605|637
^ 2-5 שנים 275.97 -0.02 605|646
^ 5-10 שנים 355.72 -0.003 605|658
^ 5+ שנים 343.65 0.003 605|727
^ 10+ שנים 339.79 0.01 605|728
ממשלתיות לא צמודות 410.08 -0.05 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 470.38 -0.07 700|700
^ 0-2 שנים 324.86 0.003 700|702
^ 2-5 שנים 430.26 -0.07 700|703
^ +5 שנים 624.16 -0.11 700|704
^ 5-10 שנים 467.9 -0.1 700|729
^ 10+ שנים 472.56 -0.13 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 282.29 0.02 701|0
מק"מ 277.73 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0327 100.44 -0.11 73698 1139344
ממשל שקלית 1026 137.53 -0.12 67678 1099456
ממשל שקלית 0324 113.49 -0.05 66264 1130848
ממשל שקלית 0142 145.46 -0.1 36118 1125400
ממשל שקלית 0825 101.39 -0.09 34012 1135557
ממשל שקלית 0347 111.27 -0.3 1143 1140193
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.25 19/10/2018 1099456
ממשל שקלית 0825 ריבית 1.75 20/08/2018 1135557
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
הראל סל שחר 5+ 610.6 -0.07 226 1120831
תכלית שחר 5+ סד-2 605.91 -0.06 198 1110790
פסגות סל שחר 5+ סד-4 6231.35 0 110 1135276
קסם שחר 5+ 6050.48 -0.02 46 1108091
פסגות סל שחר 5+ סד-3 600.13 0.03 12 1101344
קסם חסר שחר 5+ 1147 5221.78 -0.01 7 1134675
תכלית שחר 5+ סד-1 6022 -0.19 3 1108554
פסגות סל משולבת 3 קונצרני 50% ממשלתי 50% 407.9 1108380
פסגות סל שחר 5+ סד-1 5986.28 1109453
פסגות סל שחר 5+ סד-2 603.22 1125301
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן