מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 354.56 0.02 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 343.84 -0.01 605|605
^ 0-2 שנים 237.75 -0.1 605|637
^ 2-5 שנים 272.83 -0.03 605|646
^ 5-10 שנים 352.01 -0.06 605|658
^ 5+ שנים 343.72 0.03 605|727
^ 10+ שנים 342.99 0.1 605|728
ממשלתיות לא צמודות 413.99 0.04 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 475.6 0.05 700|700
^ 0-2 שנים 325.01 0.003 700|702
^ 2-5 שנים 434.54 0.01 700|703
^ +5 שנים 636.95 0.08 700|704
^ 5-10 שנים 475.45 0.09 700|729
^ 10+ שנים 486.54 0.08 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 282 -0.01 701|0
מק"מ 277.67 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
מקמ 618 99.97 0 61584 8180614
מקמ 428 99.99 0 29160 8180424
מקמ 718 99.97 0.01 20432 8180713
מקמ 518 99.98 -0.01 20177 8180515
מקמ 319 99.87 0 19592 8190316
מקמ 1018 99.93 0 8606 8181018
מקמ 219 99.87 -0.02 8597 8190217
מקמ 918 99.94 0 6590 8180911
מקמ 1118 99.93 0.02 3880 8181117
מקמ 119 99.89 -0.01 3098 8190118
מקמ 1218 99.91 -0.01 663 8181216
מקמ 828 99.95 0.01 448 8180820
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
מקמ 918 פידיון סופי 100 05/09/2018 8180911
מקמ 828 פידיון סופי 100 08/08/2018 8180820
מקמ 718 פידיון סופי 100 04/07/2018 8180713
מקמ 618 פידיון סופי 100 04/06/2018 8180614
מקמ 518 פידיון סופי 100 01/05/2018 8180515
מקמ 428 פידיון סופי 100 09/04/2018 8180424
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
PTF מקם 113.2 113.2 0 5111265
איביאי כספית פטורה 134.47 134.47 0 5103510
איביאי מקמ 120.5 120.5 -0.01 5107305
איביאי מקמ פלוס 128.54 128.54 -0.06 5107313
איביאי סל מקמ 109.49 109.49 0 5112982
איביאי שקל קצר 116.32 116.32 0 5111620
איילון כספית 102.04 102.04 0 5117700
אלטשולר מקמ פלוס 113.62 113.62 -0.03 5115431
אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה 123.92 123.92 0 5105820
אנליסט כספית 336.9 336.9 0 5120852
אנליסט כספית ללא נעמ 100.47 100.57 0 5121140
אנליסט שקל קצר + 10% 441.44 441.44 0 5115803
מגדל ! מקמ פלוס ללא מניות 577.81 577.81 0.01 5131073
מור כספית 100.59 100.65 0.01 5119813
מור מקמ פלוס 112.72 112.72 0.01 5115621
מיטב ישיר כספית 132.09 132.09 0 5106323
מיטב כספית 1004.52 1005.52 0 5123898
מיטב כספית לריבית עולה 1005.65 1005.65 0 5120944
מיטב כספית פרימיום 113.7 113.7 0 5110937
מקמ MTF 110.72 110.72 -0.01 5112685
פסגות מקמ פלוס ללא מניות 114.4 114.4 0 5109988
פסגות מקמ פלוס מודל קונצרני 112.41 112.41 -0.02 5114749
קסם KTF מקמ 110.62 110.62 -0.01 5113402
קסם אקסלנס אגח מדינה 131.9 131.9 0 5103361
קסם אקסלנס כספית 113.32 113.32 0 5110325
קסם אקסלנס מקמ טהור מתגלגל 103.7 103.7 -0.01 5117163
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות 95.76 95.76 -0.01 5106737