מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 342.2 -0.02 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 385.02 -0.03 606|0
^ תל בונד 20 363.63 -0.02 606|707
^ תל בונד 40 338.37 -0.04 606|708
^ תל בונד 60 352.01 -0.04 606|709
^ תל בונד 353.65 -0.05 606|711
^ תל בונד יתר 358.57 -0.09 606|712
^ תל בונד בנקים 330.65 -0.03 606|713
^ תל בונד תשואות 366.91 0.02 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 345.34 -0.05 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 352.22 -0.06 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 361.84 -0.06 606|723
^ תל בונד - צמודות מעלה 353.64 -0.04 606|731
^ תל בונד צמודות - נדל"ן 358.34 -0.06 606|734
^ תל בונד צמודות A 354.6 -0.03 606|735
^ תל בונד צמודות AAA-AA 353.93 -0.06 606|736
^ תל בונד-דולר 356.8 0.02 606|739
מטחיות לא ממשלתיות 246.98 0.01 628|0
+ תל בונד שקלי 380.34 -0.06 710|0
^ תל בונד - תשואות שקל 355.99 -0.09 710|718
^ תל בונד - גלובל 349.19 -0.2 710|719
^ תל בונד שקלי - 50 386.19 -0.05 710|720
^ תל בונד שקלי 0-3 386.86 -0.13 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 380.08 -0.06 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 379.68 -0.03 710|726
^ תל בונד - שקלי מעלה 388.52 -0.05 710|732
^ תל בונד שקלי - בנקים וביטוח 390.72 -0.05 710|733
^ תל בונד - שקלי A 372.29 -0.1 710|737
^ תל בונד - שקלי AAA-AA 387.85 -0.05 710|738
תל בונד ר.משתנה 336.32 0.03 716|0
תל בונד - לא צמודות 354.11 -0.05 717|0
אג"ח להמרה כללי 1621.77 0.37 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ארפורט אגח ה 110.34 -0.09 10623 1133487
לאומי אגח 177 102.58 0 9283 6040315
אדמה אגח ב 155.41 0.1 5852 1110915
נכסים ובנ אגח ד 136.62 0.35 5751 6990154
גזית גלוב אגח יב 114.3 0.15 4247 1260603
גזית גלוב אגח יא 123.73 0.02 3933 1260546
עזריאלי אגח ד 108.23 -0.11 3726 1138650
פועלים הנ אגח 36 111.54 0.04 3284 1940659
אמות אגח ד 116.56 -0.19 2732 1133149
שיכון ובינוי אגח 6 113.44 -0.2 2683 1129733
מז טפ הנפק 44 107.48 -0.15 2424 2310209
מז טפ הנפק 39 101.86 -0.1 2109 2310159
חשמל אגח 27 128.46 -0.19 1560 6000210
חשמל אגח 29 129.7 -0.08 738 6000236
שיכון ובינוי אגח 8 112.42 0.11 734 1135888
פועלים הנ אגח 32 124.52 -0.01 639 1940535
גב ים אגח ו 147.52 -0.05 488 7590128
בזק אגח 6 113.19 -0.1 392 2300143
דיסק מנ שה נד 1 122.03 -0.07 107 7480098
לאומי התח נד יד 112.63 0.01 103 6040299
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
פועלים הנ אגח 36 ריבית 1.75 27/11/2019 1940659
פועלים הנ אגח 36 פידיון חלקי 8.33 27/11/2019 1940659
בזק אגח 6 פידיון חלקי 25 20/11/2019 2300143
בזק אגח 6 ריבית 1.85 20/11/2019 2300143
אדמה אגח ב ריבית 2.58 19/11/2019 1110915
לאומי התח נד יד ריבית 3.4 29/10/2019 6040299
שיכון ובינוי אגח 8 ריבית 1.95 22/10/2019 1135888
חשמל אגח 27 ריבית 1.92 03/10/2019 6000210
שיכון ובינוי אגח 6 ריבית 2.17 20/09/2019 1129733
מז טפ הנפק 44 ריבית 0.99 19/09/2019 2310209
גזית גלוב אגח יא ריבית 2.67 19/09/2019 1260546
גב ים אגח ו ריבית 2.38 19/09/2019 7590128
חשמל אגח 29 ריבית 2.25 23/08/2019 6000236
פועלים הנ אגח 32 ריבית 2.5 28/07/2019 1940535
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 09/07/2019 7480098
עזריאלי אגח ד פידיון חלקי 4.35 30/06/2019 1138650
עזריאלי אגח ד ריבית 0.67 30/06/2019 1138650
אמות אגח ד ריבית 3.2 21/06/2019 1133149
גזית גלוב אגח יב ריבית 2 19/06/2019 1260603
לאומי אגח 177 ריבית 0.29 19/06/2019 6040315
נכסים ובנ אגח ד ריבית 2.47 19/06/2019 6990154
קרנות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
קרנות סל המשקיעות במדד
קסם ETFי 00 תל בונד 20 3511.64 -0.03 1956 1145960
תכלית סל 00 תל בונד 20 351.59 0.01 672 1143791
פסגות ETFי 00 תל בונד 20 350.52 0 541 1147958
MTF סל 00 תל בונד 20 437.94 0.01 287 1149988
הראל סל 00 תל בונד 20 354.32 0.01 191 1150440
הראל סל תל בונד 20 338.53 1113240
פסגות ETFי 00 משולבת אג"ח חברות 50% אג"ח מדינה 50% חודשי 429.13 1148550
תכלית סל 40 משולבת אגח ממשלתי קונצרני 85% מניות 15% חודשי 12973 1145028
תכלית סל 40 משולבת אגח ממשלתי קונצרני 90% תל דיב 10% חודשי 15254 1144088
תכלית סל 4D משולבת אגח ממשלתי קונצרני 80% מניות 20% חודשי 14938 1144096
תכלית תל בונד 20 סד-1 168.57 1102276
תכלית תל בונד 20 סד-2 3386.41 1109370
תכלית תל בונד 20 סד-3 336.1 1107549
פסגות ETFי 2A משולבת אג"ח 90% ת"א 125 10% חודשי 448.01 1148469
פסגות ETFי 2A משולבת אג"ח ישראלי 80% מניות ישראל 20% חודשי 594.42 1148451
פסגות סל משולבת (4) תל-בונד 20 (40%) ממשלתי שקלי (40%)+ 20% 14011 1104611
פסגות סל משולבת 3 אגח + 10% 432.4 1104215
פסגות סל משולבת 3 קונצרני 50% ממשלתי 50% 400.83 1108380
פסגות סל משולבת 3 קונצרני 80% חול 20% 4884.8 1104207
פסגות סל משולבת 4 אגח +20% 583.47 1104199
פסגות סל תל בונד 20 סד-1 335.03 1104603
פסגות סל תל בונד 20 סד-2 336.85 1101443
פסגות סל תל בונד 20 סד-3 3455.01 1134535
קסם ETFי 00 חסר תל בונד 20 574 256.1 1146042
קסם ממונפת בחסר תל בונד 20 296.05 1105774
קסם משולבת 6 אגח כללי 90% מניות 10% GTR 15274 1105758
קסם משולבת 7 אגח כללי 80% מניות 20% GTR 14191 1105766
קסם תל בונד 20 3358.87 1101633
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 80% אגח קונצרני 20% 12534 1114933
תכלית משולבת 4 אגח 90% מניות 10% 14661 1106194
תכלית משולבת 5 אגח 80% מניות 20% 14316 1106202
תכלית משולבת 5 אגח 85% מניות 15% 12641 1114925
תכלית סל 00 משולבת אגח ממשלתי 80% אגח קונצרני 20% חודשי 12895 1145051
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF מחקה (00) תל בונד 20 113.45 113.45 -0.04 5123039
PTF (00) תל בונד 20 160.28 160.28 -0.04 5111463
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד 20 144.26 144.26 -0.03 5113014
הראל Htf י(00) תל בונד 20 127.1 127.1 -0.04 5117270
קסם KTFי (00) תל בונד 20 131.89 131.89 -0.04 5115589
תכלית TTF (00) תל בונד 20 96.19 96.19 -0.03 5115472