מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 342.19 -0.03 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 385.02 -0.03 606|0
^ תל בונד 20 363.58 -0.04 606|707
^ תל בונד 40 338.41 -0.03 606|708
^ תל בונד 60 352.01 -0.04 606|709
^ תל בונד 353.65 -0.05 606|711
^ תל בונד יתר 358.56 -0.09 606|712
^ תל בונד בנקים 330.64 -0.04 606|713
^ תל בונד תשואות 366.96 0.03 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 345.33 -0.06 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 352.23 -0.06 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 361.84 -0.06 606|723
^ תל בונד - צמודות מעלה 353.65 -0.03 606|731
^ תל בונד צמודות - נדל"ן 358.34 -0.06 606|734
^ תל בונד צמודות A 354.58 -0.04 606|735
^ תל בונד צמודות AAA-AA 353.92 -0.06 606|736
^ תל בונד-דולר 356.79 0.02 606|739
מטחיות לא ממשלתיות 246.91 -0.02 628|0
+ תל בונד שקלי 380.27 -0.08 710|0
^ תל בונד - תשואות שקל 355.87 -0.12 710|718
^ תל בונד - גלובל 348.84 -0.3 710|719
^ תל בונד שקלי - 50 386.18 -0.05 710|720
^ תל בונד שקלי 0-3 386.62 -0.19 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 380.05 -0.07 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 379.64 -0.04 710|726
^ תל בונד - שקלי מעלה 388.5 -0.05 710|732
^ תל בונד שקלי - בנקים וביטוח 390.71 -0.05 710|733
^ תל בונד - שקלי A 372.16 -0.13 710|737
^ תל בונד - שקלי AAA-AA 387.83 -0.05 710|738
תל בונד ר.משתנה 336.32 0.03 716|0
תל בונד - לא צמודות 354.05 -0.07 717|0
אג"ח להמרה כללי 1621.77 0.37 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
לאומי שה נד 300 118.9 -0.13 11902 6040257
מז טפ הנפק 45 107.35 -0.09 8101 2310217
לאומי אגח 179 105.85 -0.06 7144 6040372
מליסרון אגח יא 111.26 0.05 3897 3230208
מז טפ הנפק 46 109.11 0.12 3878 2310225
גזית גלוב אגח יג 108.28 0.22 3739 1260652
חשמל אגח 31 111.51 0.13 2872 6000285
פז נפט אגח ז 105.24 -0.29 1911 1142595
נתיבי גז אגח ד 119.5 0.01 1799 1147503
עזריאלי אגח ה 108.01 -0.26 1697 1156603
נמלי ישראל אגח א 106.85 0.08 1310 1145564
אלוני חץ אגח ח 116.38 -0.04 1253 3900271
אפריקה נכס אגחז 110.88 -0.02 1089 1132232
שופרסל אגח ו 124.9 -0.1 958 7770217
נכסים ובנ אגח ו 114.69 0.19 909 6990188
עזריאלי אגח ג 108.63 -0.15 823 1136324
כללביט אגח ג 119.8 0 801 1120120
שלמה החז אגח יח 106.7 0.02 794 1410307
פועלים הנ אגח 34 105.6 0.04 780 1940576
מבני תעש אגח יח 116.18 -0.22 746 2260479
פועלים הנפ הת י 130.64 -0.11 741 1940402
גזית גלוב אגח ד 129.55 -0.14 723 1260397
אדגר אגח ט 114.96 -0.04 637 1820190
מליסרון אגח יג 124.56 -0.06 596 3230224
ריט 1 אגח ד 117.71 -0.14 592 1129899
ריט 1 אגח ה 125.4 -0.29 576 1136753
עזריאלי אגח ב 104.6 -0.11 570 1134436
סלקום אגח ח 101.45 0.1 552 1132828
בזק אגח 10 109.32 -0.05 501 2300184
אמות אגח ב 114.32 -0.03 393 1126630
מליסרון אגח י 110.37 -0.11 347 3230190
מבני תעש אגח יז 116.12 0.03 293 2260446
לאומי שה נד 200 118.14 0.05 272 6040141
פועלים הנ הת יד 117.06 -0.08 264 1940501
חברה לישראל אגח 7 131.89 -0.05 227 5760160
אפריקה נכס אגחח 106.14 -0.01 220 1142231
מליסרון אגח ח 109.61 -0.05 204 3230166
מז טפ הנפק 43 116.39 -0.01 195 2310191
מז טפ הנפק 38 102.33 -0.11 90 2310142
פועלים הנ אגח 35 105.63 -0.07 69 1940618
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
נכסים ובנ אגח ו פידיון חלקי 20 20/12/2019 6990188
מליסרון אגח יג פידיון חלקי 12.48 25/11/2019 3230224
פועלים הנ הת יד פידיון חלקי 25 25/11/2019 1940501
פז נפט אגח ז ריבית 0.62 25/11/2019 1142595
פועלים הנ הת יד ריבית 2 25/11/2019 1940501
מליסרון אגח יג ריבית 2.92 25/11/2019 3230224
בזק אגח 10 ריבית 1.1 20/11/2019 2300184
מבני תעש אגח יח ריבית 1.42 25/10/2019 2260479
אפריקה נכס אגחז ריבית 1.85 20/10/2019 1132232
אפריקה נכס אגחח ריבית 1.28 10/10/2019 1142231
שופרסל אגח ו ריבית 4.3 27/09/2019 7770217
מז טפ הנפק 45 ריבית 0.86 22/09/2019 2310217
מז טפ הנפק 46 ריבית 1.22 22/09/2019 2310225
עזריאלי אגח ב ריבית 0.32 20/09/2019 1134436
שלמה החז אגח יח ריבית 0.45 15/09/2019 1410307
חשמל אגח 31 ריבית 1.2 15/09/2019 6000285
שלמה החז אגח יח פידיון חלקי 3.57 15/09/2019 1410307
ריט 1 אגח ד פידיון חלקי 3.13 09/09/2019 1129899
ריט 1 אגח ד ריבית 2 09/09/2019 1129899
ריט 1 אגח ה ריבית 2 09/09/2019 1136753
חברה לישראל אגח 7 ריבית 2.47 01/09/2019 5760160
מז טפ הנפק 38 ריבית 0.41 01/09/2019 2310142
מז טפ הנפק 38 פידיון חלקי 33.33 01/09/2019 2310142
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/07/2019 6040257
מז טפ הנפק 43 ריבית 4 25/07/2019 2310191
לאומי שה נד 200 ריבית 1 24/07/2019 6040141
כללביט אגח ג ריבית 1.88 21/07/2019 1120120
מליסרון אגח י ריבית 0.88 30/06/2019 3230190
מליסרון אגח יא ריבית 1.15 30/06/2019 3230208
מליסרון אגח י פידיון חלקי 1.08 30/06/2019 3230190
מליסרון אגח יא פידיון חלקי 1.08 30/06/2019 3230208
גזית גלוב אגח יג ריבית 1.39 25/06/2019 1260652
לאומי אגח 179 ריבית 0.85 25/06/2019 6040372
נמלי ישראל אגח א ריבית 0.41 25/06/2019 1145564
עזריאלי אגח ה ריבית 0.77 24/06/2019 1156603
סלקום אגח ח ריבית 0.99 24/06/2019 1132828
סלקום אגח ח פידיון חלקי 13.64 24/06/2019 1132828
אמות אגח ב ריבית 4.8 22/06/2019 1126630
אמות אגח ב פידיון חלקי 10 22/06/2019 1126630
מליסרון אגח ח ריבית 1.27 20/06/2019 3230166
עזריאלי אגח ג ריבית 0.82 20/06/2019 1136324
אדגר אגח ט ריבית 2.33 20/06/2019 1820190
עזריאלי אגח ג פידיון חלקי 11.11 20/06/2019 1136324
מליסרון אגח ח פידיון חלקי 1.12 20/06/2019 3230166
מבני תעש אגח יז פידיון חלקי 5.56 19/06/2019 2260446
נתיבי גז אגח ד פידיון חלקי 0.5 19/06/2019 1147503
מבני תעש אגח יז ריבית 1.85 19/06/2019 2260446
נתיבי גז אגח ד ריבית 1.33 19/06/2019 1147503
נכסים ובנ אגח ו ריבית 2.47 19/06/2019 6990188
קרנות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
קרנות סל המשקיעות במדד
פסגות ETFי 00 תל בונד 40 329.48 0.07 1188 1147974
קסם ETFי 00 תל בונד 40 3275.7 0.04 330 1146216
תכלית סל 00 תל בונד 40 328.51 0.03 302 1145093
הראל סל 00 תל בונד 40 328.47 -0.03 224 1150499
הראל סל חסר תל בונד 40 550 226.6 1120856
הראל סל תל בונד 40 316.31 1113760
פסגות ETFי 00 חסר תל בונד 40 348 111.49 1149277
פסגות סל חסר תל בונד 40 435 112.32 1114552
פסגות סל תל בונד 40 סד-1 3134.5 1109412
פסגות סל תל בונד 40 סד-2 316.96 1109461
פסגות סל תל בונד 40 סד-3 3238.7 1134543
קסם ETFי 00 חסר תל בונד 40 534 1358.22 1146455
תכלית תל בונד 40 סד-1 3165.06 1109354
תכלית תל בונד 40 סד-2 316.1 1109214
קסם חסר תל בונד 40 470 1488.77 1116854
קסם תל בונד 40 3152.7 1109230
תכלית חסר תל בונד 40 435 1126.5 1114644
תכלית סל 00 חסר תל בונד 40 348 1034.11 1144120
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF מחקה‏ (00) תל בונד 40 144.24 144.24 0 5112404
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד 40 140.01 140.01 0 5114327
קסם KTFי (00) תל בונד 40 138.77 138.77 0 5113303