מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 342.21 -0.02 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 385.01 -0.03 606|0
^ תל בונד 20 363.63 -0.02 606|707
^ תל בונד 40 338.37 -0.04 606|708
^ תל בונד 60 352.01 -0.04 606|709
^ תל בונד 353.65 -0.05 606|711
^ תל בונד יתר 358.57 -0.09 606|712
^ תל בונד בנקים 330.65 -0.03 606|713
^ תל בונד תשואות 366.91 0.02 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 345.34 -0.05 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 352.22 -0.06 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 361.84 -0.06 606|723
^ תל בונד - צמודות מעלה 353.64 -0.04 606|731
^ תל בונד צמודות - נדל"ן 358.34 -0.06 606|734
^ תל בונד צמודות A 354.6 -0.03 606|735
^ תל בונד צמודות AAA-AA 353.93 -0.06 606|736
^ תל בונד-דולר 356.8 0.02 606|739
מטחיות לא ממשלתיות 246.98 0.01 628|0
+ תל בונד שקלי 380.34 -0.06 710|0
^ תל בונד - תשואות שקל 355.99 -0.09 710|718
^ תל בונד - גלובל 349.19 -0.2 710|719
^ תל בונד שקלי - 50 386.19 -0.05 710|720
^ תל בונד שקלי 0-3 386.86 -0.13 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 380.08 -0.06 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 379.68 -0.03 710|726
^ תל בונד - שקלי מעלה 388.52 -0.05 710|732
^ תל בונד שקלי - בנקים וביטוח 390.72 -0.05 710|733
^ תל בונד - שקלי A 372.29 -0.1 710|737
^ תל בונד - שקלי AAA-AA 387.85 -0.05 710|738
תל בונד ר.משתנה 336.32 0.03 716|0
תל בונד - לא צמודות 354.11 -0.05 717|0
אג"ח להמרה כללי 1621.77 0.37 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
לאומי שה נד 300 118.9 -0.13 11902 6040257
ארפורט אגח ה 110.34 -0.09 10623 1133487
לאומי אגח 177 102.58 0 9283 6040315
מז טפ הנפק 45 107.35 -0.09 8101 2310217
לאומי אגח 179 105.83 -0.08 7098 6040372
אדמה אגח ב 155.41 0.1 5852 1110915
נכסים ובנ אגח ד 136.62 0.35 5751 6990154
גזית גלוב אגח יב 114.3 0.15 4247 1260603
גזית גלוב אגח יא 123.73 0.02 3933 1260546
מליסרון אגח יא 111.26 0.05 3897 3230208
מז טפ הנפק 46 109.11 0.12 3878 2310225
עזריאלי אגח ד 108.23 -0.11 3726 1138650
גזית גלוב אגח יג 108.31 0.25 3722 1260652
פועלים הנ אגח 36 111.54 0.04 3284 1940659
חשמל אגח 31 111.51 0.13 2872 6000285
אמות אגח ד 116.56 -0.19 2732 1133149
שיכון ובינוי אגח 6 113.44 -0.2 2683 1129733
מז טפ הנפק 44 107.48 -0.15 2424 2310209
מז טפ הנפק 39 101.86 -0.1 2109 2310159
פז נפט אגח ז 105.24 -0.29 1911 1142595
נתיבי גז אגח ד 119.5 0.01 1799 1147503
עזריאלי אגח ה 108.01 -0.26 1697 1156603
חשמל אגח 27 128.46 -0.19 1560 6000210
נמלי ישראל אגח א 106.85 0.08 1310 1145564
אלוני חץ אגח ח 116.38 -0.04 1253 3900271
אפריקה נכס אגחז 110.88 -0.02 1089 1132232
שופרסל אגח ו 124.9 -0.1 958 7770217
עזריאלי אגח ג 108.63 -0.15 823 1136324
כללביט אגח ג 119.8 0 801 1120120
שלמה החז אגח יח 106.7 0.02 794 1410307
פועלים הנ אגח 34 105.6 0.04 780 1940576
חשמל אגח 29 129.7 -0.08 738 6000236
מבני תעש אגח יח 116.25 -0.16 735 2260479
שיכון ובינוי אגח 8 112.42 0.11 734 1135888
גזית גלוב אגח ד 129.55 -0.14 723 1260397
נכסים ובנ אגח ו 114.57 0.09 711 6990188
פועלים הנפ הת י 130.68 -0.08 693 1940402
פועלים הנ אגח 32 124.52 -0.01 639 1940535
אדגר אגח ט 114.96 -0.04 637 1820190
מליסרון אגח יג 124.56 -0.06 596 3230224
ריט 1 אגח ד 117.71 -0.14 592 1129899
ריט 1 אגח ה 125.4 -0.29 576 1136753
עזריאלי אגח ב 104.6 -0.11 570 1134436
סלקום אגח ח 101.45 0.1 552 1132828
בזק אגח 10 109.32 -0.05 501 2300184
גב ים אגח ו 147.52 -0.05 488 7590128
אמות אגח ב 114.32 -0.03 393 1126630
בזק אגח 6 113.19 -0.1 392 2300143
מליסרון אגח י 110.37 -0.11 347 3230190
מבני תעש אגח יז 116.12 0.03 293 2260446
לאומי שה נד 200 118.14 0.05 272 6040141
פועלים הנ הת יד 117.06 -0.08 264 1940501
חברה לישראל אגח 7 131.89 -0.05 227 5760160
אפריקה נכס אגחח 106.14 -0.01 209 1142231
מליסרון אגח ח 109.61 -0.05 204 3230166
מז טפ הנפק 43 116.39 -0.01 195 2310191
דיסק מנ שה נד 1 122.03 -0.07 107 7480098
לאומי התח נד יד 112.63 0.01 103 6040299
מז טפ הנפק 38 102.33 -0.11 90 2310142
פועלים הנ אגח 35 105.63 -0.07 69 1940618
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
נכסים ובנ אגח ו פידיון חלקי 20 20/12/2019 6990188
פועלים הנ אגח 36 פידיון חלקי 8.33 27/11/2019 1940659
פועלים הנ אגח 36 ריבית 1.75 27/11/2019 1940659
פועלים הנ הת יד ריבית 2 25/11/2019 1940501
פז נפט אגח ז ריבית 0.62 25/11/2019 1142595
פועלים הנ הת יד פידיון חלקי 25 25/11/2019 1940501
מליסרון אגח יג פידיון חלקי 12.48 25/11/2019 3230224
מליסרון אגח יג ריבית 2.92 25/11/2019 3230224
בזק אגח 6 פידיון חלקי 25 20/11/2019 2300143
בזק אגח 6 ריבית 1.85 20/11/2019 2300143
בזק אגח 10 ריבית 1.1 20/11/2019 2300184
אדמה אגח ב ריבית 2.58 19/11/2019 1110915
לאומי התח נד יד ריבית 3.4 29/10/2019 6040299
מבני תעש אגח יח ריבית 1.42 25/10/2019 2260479
שיכון ובינוי אגח 8 ריבית 1.95 22/10/2019 1135888
אפריקה נכס אגחז ריבית 1.85 20/10/2019 1132232
אפריקה נכס אגחח ריבית 1.28 10/10/2019 1142231
חשמל אגח 27 ריבית 1.92 03/10/2019 6000210
שופרסל אגח ו ריבית 4.3 27/09/2019 7770217
מז טפ הנפק 45 ריבית 0.86 22/09/2019 2310217
מז טפ הנפק 46 ריבית 1.22 22/09/2019 2310225
עזריאלי אגח ב ריבית 0.32 20/09/2019 1134436
שיכון ובינוי אגח 6 ריבית 2.17 20/09/2019 1129733
גזית גלוב אגח יא ריבית 2.67 19/09/2019 1260546
מז טפ הנפק 44 ריבית 0.99 19/09/2019 2310209
גב ים אגח ו ריבית 2.38 19/09/2019 7590128
שלמה החז אגח יח פידיון חלקי 3.57 15/09/2019 1410307
חשמל אגח 31 ריבית 1.2 15/09/2019 6000285
שלמה החז אגח יח ריבית 0.45 15/09/2019 1410307
ריט 1 אגח ה ריבית 2 09/09/2019 1136753
ריט 1 אגח ד ריבית 2 09/09/2019 1129899
ריט 1 אגח ד פידיון חלקי 3.13 09/09/2019 1129899
מז טפ הנפק 38 פידיון חלקי 33.33 01/09/2019 2310142
חברה לישראל אגח 7 ריבית 2.47 01/09/2019 5760160
מז טפ הנפק 38 ריבית 0.41 01/09/2019 2310142
חשמל אגח 29 ריבית 2.25 23/08/2019 6000236
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/07/2019 6040257
פועלים הנ אגח 32 ריבית 2.5 28/07/2019 1940535
מז טפ הנפק 43 ריבית 4 25/07/2019 2310191
לאומי שה נד 200 ריבית 1 24/07/2019 6040141
כללביט אגח ג ריבית 1.88 21/07/2019 1120120
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 09/07/2019 7480098
מליסרון אגח י ריבית 0.88 30/06/2019 3230190
מליסרון אגח יא ריבית 1.15 30/06/2019 3230208
מליסרון אגח י פידיון חלקי 1.08 30/06/2019 3230190
מליסרון אגח יא פידיון חלקי 1.08 30/06/2019 3230208
עזריאלי אגח ד פידיון חלקי 4.35 30/06/2019 1138650
עזריאלי אגח ד ריבית 0.67 30/06/2019 1138650
נמלי ישראל אגח א ריבית 0.41 25/06/2019 1145564
גזית גלוב אגח יג ריבית 1.39 25/06/2019 1260652
לאומי אגח 179 ריבית 0.85 25/06/2019 6040372
סלקום אגח ח פידיון חלקי 13.64 24/06/2019 1132828
עזריאלי אגח ה ריבית 0.77 24/06/2019 1156603
סלקום אגח ח ריבית 0.99 24/06/2019 1132828
אמות אגח ב ריבית 4.8 22/06/2019 1126630
אמות אגח ב פידיון חלקי 10 22/06/2019 1126630
אמות אגח ד ריבית 3.2 21/06/2019 1133149
עזריאלי אגח ג ריבית 0.82 20/06/2019 1136324
אדגר אגח ט ריבית 2.33 20/06/2019 1820190
מליסרון אגח ח ריבית 1.27 20/06/2019 3230166
עזריאלי אגח ג פידיון חלקי 11.11 20/06/2019 1136324
מליסרון אגח ח פידיון חלקי 1.12 20/06/2019 3230166
נתיבי גז אגח ד פידיון חלקי 0.5 19/06/2019 1147503
מבני תעש אגח יז פידיון חלקי 5.56 19/06/2019 2260446
נכסים ובנ אגח ד ריבית 2.47 19/06/2019 6990154
נכסים ובנ אגח ו ריבית 2.47 19/06/2019 6990188
לאומי אגח 177 ריבית 0.29 19/06/2019 6040315
מבני תעש אגח יז ריבית 1.85 19/06/2019 2260446
נתיבי גז אגח ד ריבית 1.33 19/06/2019 1147503
גזית גלוב אגח יב ריבית 2 19/06/2019 1260603
קרנות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
קרנות סל המשקיעות במדד
פסגות ETFי 00 כשרה תל בונד 60 342.42 0.04 1852 1155076
הראל סל 00 תל בונד 60 341.79 0 1574 1150473
פסגות ETFי 00 תל בונד 60 342.48 0.01 885 1148006
תכלית סל 00 תל בונד 60 341.77 -0.01 712 1145101
קסם ETFי 00 תל בונד 60 3407.04 0.03 271 1146232
הראל סל 00 כשרה תל בונד 60 351.86 0.01 236 1155092
MTF‏ סל 00 תל בונד 60‎ 435.8 0.04 225 1149996
קסם ETFי 00 כשרה תל בונד 60 104.35 -0.05 164 1155126
קסם ETFי 00 משולבת אגח ממשלתי ישראל 65% וקונצרני ישראל 35% חודשי 14008 0.45 86 1146638
קסם 2A ETF משולבת אגח כללי ישראל 90% ומניות ישראל 10% חודשי 13756 0.4 52 1146661
קסם 2A ETF משולבת אגח ממש 55% קונצרני 30% ומניות 15% חודשי מנוטרלת מט"ח 11666 1147057
קסם 3B ETF משולבת אגח כללי ישראל 65% ומניות 35% חודשי 13131 1146653
תכלית סל 40 משולבת אגח ממשלתי קונצרני 75% תא 35 25% חודשי 12240 1144682
תכלית סל 40 משולבת אגח ממשלתי קונצרני 88% תא 125 12% חודשי 13068 1145200
תכלית תל בונד 60 סד-1 3279.49 1109362
תכלית תל בונד 60 סד-2 327.78 1109222
פסגות ETFי 00 משולבת אג"ח מדינה 66% אג"ח חברות 34% חודשי 13411 1148576
הראל סל משולבת 5 אגח 90% תל דיב 10% 12539 1118538
הראל סל משולבת 6 אגח 80% מניות 20% 11770 1128552
הראל סל משולבת 6 אגח 85% מניות 15% 12452 1118546
הראל סל תל בונד 60 327.74 1113257
פסגות ETFי 00 חסר תל בונד 60 436.8 208.1 1149343
קסם חסר תל בונד 60 540 2035.28 1122464
קסם משולבת 3 ממשלתי כללי 65% וקונצרני 35% 13320 1117670
קסם משולבת 4 אגח כללי + 10% 13109 1118264
קסם משולבת 4 אגח כללי + 5% 12480 1121425
קסם משולבת 5 אגח כללי + 20% 12263 1121433
קסם משולבת 6 אגח כללי + 35% 12840 1118256
קסם משולבת 8 אגח 85% מניות ישראל-חול 15% מנוטרלת מטבע 11108 1131499
קסם תל בונד 60 3268.6 1109248
תכלית חסר תל בונד 60 465 1307.45 1114974
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 85% אגח קונצרני 15% 12939 1119726
תכלית משולבת 4 אגח 75% מניות 25% 12630 1116276
תכלית משולבת 4 אגח ממשלתי 50% אגח קונצרני 50% 12670 1116540
תכלית משולבת 5 אגח 88% מניות 12% 12683 1116557
תכלית משולבת 5 אגח ממשלתי 70% אגח קונצרני 30% 12303 1116268
תכלית סל 00 חסר תל בונד 60 372 1311 1144146
תכלית סל 00 משולבת אגח ממשלתי 50% אגח קונצרני 50% חודשי 13115 1145192
תכלית סל 00 משולבת אגח ממשלתי 70% אגח קונצרני 30% חודשי 12617 1144674
תכלית סל 00 משולבת אגח ממשלתי 85% אגח קונצרני 15% חודשי 12946 1145218
פסגות ETFי 0B משולבת אג"ח ישראלי 90% iBoxx $ 30י 10% חודשי 11465 1148584
פסגות ETFי 1A משולבת אג"ח ישראלי 95% ת"א 125 5% חודשי 13732 1148501
פסגות ETFי 2A משולבת אג"ח ישראלי 80% ת"א 125 20% חודשי 13820 1148519
פסגות ETFי 2A משולבת אג"ח ישראלי 90% ת"א 125 10% חודשי 13060 1148535
פסגות סל חסר תל בונד 60 546 207.13 1125798
פסגות סל משולבת 5 AlphaBeta- אגח 80% מניות 20% 13371 1115237
פסגות סל משולבת 5 AlphaBeta- אגח 90% מניות 10% 12556 1116052
פסגות סל משולבת 5 AlphaBeta- אגח 95% מניות 5% 13169 1115229
פסגות סל משולבת 5 AlphaBeta- אגח מדינה 66% אגח קונצרני 34% 12909 1117878
פסגות סל משולבת 5 אגח בארץ 90% אגח בחול 10% 11131 1126457
פסגות סל משולבת 6 AlphaBeta- אגח 60% מניות 40% 12110 1118397
פסגות סל תל בונד 60 סד-1 3249.26 1109420
פסגות סל תל בונד 60 סד-2 328.44 1109479
פסגות סל תל בונד 60 סד-3 3357.9 1134550
קסם 2A ETF משולבת אגח כללי ישראל 80% ומניות 20% חודשי 12805 1146695
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
FOREST אג"ח מדורג (0A)(!) 130.21 130.21 0.09 5116629
MTF מחקה (00) תל בונד 60 113.33 113.33 -0.02 5122262
PTF (00) תל בונד 60 151.54 151.54 -0.02 5112206
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד 60 137.03 137.03 -0.02 5115100
אלטשולר שחם (0A) אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 130.27 130.27 0 5116975
הראל Htf י(00) תל בונד 60 113.04 113.04 -0.02 5121835
סיגמא (0A) אג"ח חברות תזרימיות עד 3 שנים 122.97 122.97 0.02 5113501
פסגות (00) אג"ח ממוצע AA 117.72 117.72 0.04 5116512
קסם KTFי (00) תל בונד 60 120.72 120.72 -0.02 5118021
תכלית TTF (00) תל בונד 60 126.77 126.77 -0.02 5117361