מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 328.42 -0.02 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 365.84 0.05 606|0
^ תל בונד 20 346.25 0.06 606|707
^ תל בונד 40 323.22 0.06 606|708
^ תל בונד 60 335.67 0.06 606|709
^ תל בונד 337.08 0.05 606|711
^ תל בונד יתר 341.34 0.02 606|712
^ תל בונד בנקים 321.4 0.07 606|713
^ תל בונד תשואות 352.54 -0.07 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 337.33 0.06 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 337.27 0.11 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 336.62 0.003 606|723
^ תל בונד - צמודות מעלה 336.9 0.11 606|731
^ תל בונד צמודות - נדל"ן 336.96 0.003 606|734
^ תל בונד צמודות A 336.07 0.02 606|735
^ תל בונד צמודות AAA-AA 337.61 0.06 606|736
מטחיות לא ממשלתיות 233.55 0.11 628|0
+ תל בונד שקלי 371.57 -0.2 710|0
^ תל בונד - תשואות שקל 357.14 -0.21 710|718
^ תל בונד - גלובל 361.79 -0.25 710|719
^ תל בונד שקלי - 50 370.55 -0.21 710|720
^ תל בונד שקלי 0-3 378.3 -0.08 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 373.58 -0.16 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 368 -0.29 710|726
^ תל בונד - שקלי מעלה 371.53 -0.16 710|732
^ תל בונד שקלי - בנקים וביטוח 373.74 -0.2 710|733
^ תל בונד - שקלי A 369.87 -0.17 710|737
^ תל בונד - שקלי AAA-AA 373.28 -0.24 710|738
תל בונד ר.משתנה 332.9 -0.02 716|0
תל בונד - לא צמודות 346.4 -0.18 717|0
אג"ח להמרה כללי 1608.33 0.04 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
גזית גלוב אגח יג 102.76 -0.03 14999 1260652
ארפורט אגח ה 106.7 0 14700 1133487
גזית גלוב אגח יא 120.16 0.02 13544 1260546
אפריקה נכס אגחח 97.63 0.06 13228 1142231
אמות אגח ד 114.78 -0.13 12271 1133149
גזית גלוב אגח יב 109.93 0.12 11407 1260603
אמות אגח ב 119.52 0 10054 1126630
מז טפ הנפק 44 104.64 -0.15 9902 2310209
חשמל אגח 27 122.5 0.23 9561 6000210
גב ים אגח ו 146.24 -0.07 9544 7590128
שופרסל אגח ו 121.7 0.11 8993 7770217
עזריאלי אגח ד 102.85 0.05 8734 1138650
פועלים הנפ הת י 130.89 0.15 8510 1940402
נכסים ובנ אגח ד 139.78 -0.01 8483 6990154
לאומי אגח 177 101.5 -0.07 7733 6040315
שכון ובינוי אגח 6 106.86 0.14 6954 1129733
דלק קב אגח יח 124.4 0.08 6679 1115823
אדמה אגח ב 150.2 0.2 6204 1110915
גזית גלוב אגח ד 129.49 0.12 5824 1260397
מבני תעש אגח יז 110.25 -0.42 4820 2260446
ריט 1 אגח ה 120.82 0.02 4646 1136753
מז טפ הנפק 45 102.16 -0.02 4309 2310217
בזק אגח 6 112.38 0.02 4225 2300143
נכסים ובנ אגח ו 113.95 -0.11 4074 6990188
פועלים הנ אגח 32 125.52 0.18 3657 1940535
פועלים הנ הת יד 118.45 0.02 3618 1940501
מז טפ הנפק 35 105.97 0.26 3538 2310118
פועלים הנ אגח 33 102.92 -0.06 3527 1940568
פועלים הנ אגח 34 103.73 0.23 3490 1940576
לאומי שה נד 200 119.82 -0.02 3302 6040141
סלקום אגח ח 104.5 0.45 2788 1132828
שכון ובינוי אגח 8 102.26 0.09 2751 1135888
מליסרון אגח יא 105.1 -0.2 2212 3230208
עזריאלי אגח ג 105.3 0.17 2058 1136324
נורסטאר אגח י 110.43 -0.02 2055 7230345
מז טפ הנפק 43 117.61 0.18 1999 2310191
חשמל אגח 29 126.12 0.01 1983 6000236
בזק אגח 10 105.01 -0.02 1952 2300184
מז טפ הנפק 38 100.76 0.09 1849 2310142
אפריקה נכס אגחז 106.88 0.14 1825 1132232
חברה לישראל אגח 7 131.79 0.01 1757 5760160
ריט 1 אגח ד 116.06 0.13 1659 1129899
דיסק מנ שה נד 1 127.1 0.04 1534 7480098
אדגר אגח ט 115.72 -0.14 1511 1820190
מליסרון אגח ח 109.69 0.13 1493 3230166
עזריאלי אגח ב 101.4 0.26 1385 1134436
מליסרון אגח יג 123.7 -0.03 1165 3230224
דלק קב אגח יג 131.34 0.11 1131 1105543
אגוד הנפ אגח ט 103.63 0.28 1129 1139492
מז טפ הנפק 39 101.35 0.05 1082 2310159
לאומי התח נד יד 113.9 0.19 895 6040299
מליסרון אגח יד 106.05 -0.02 825 3230232
פועלים הנ שה נד 1 127.28 0.03 690 1940444
מבני תעש אגח יח 111.79 0.06 623 2260479
כללביט אגח ג 120.58 0.18 613 1120120
פז נפט אגח ו 106.66 0.09 458 1139542
לאומי שה נד 300 122.36 -0.03 455 6040257
מליסרון אגח י 104.6 -0.13 398 3230190
בינל הנפק התח כא 107.89 0.07 245 1126598
גזית גלוב אגח י 124.38 0.11 189 1260488
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
פז נפט אגח ו ריבית 0.97 25/11/2018 1139542
פועלים הנ הת יד ריבית 2 25/11/2018 1940501
מליסרון אגח יג ריבית 2.92 25/11/2018 3230224
פז נפט אגח ו פידיון חלקי 9.09 25/11/2018 1139542
מליסרון אגח יג פידיון חלקי 9.99 25/11/2018 3230224
בזק אגח 6 פידיון חלקי 20 19/11/2018 2300143
בזק אגח 6 ריבית 1.85 19/11/2018 2300143
בזק אגח 10 ריבית 1.1 19/11/2018 2300184
אדמה אגח ב ריבית 2.58 18/11/2018 1110915
לאומי התח נד יד ריבית 3.4 29/10/2018 6040299
מבני תעש אגח יח ריבית 1.42 24/10/2018 2260479
דלק קב אגח יח ריבית 3.05 21/10/2018 1115823
אפריקה נכס אגחז ריבית 1.85 21/10/2018 1132232
שכון ובינוי אגח 8 ריבית 1.95 21/10/2018 1135888
מליסרון אגח יד ריבית 1.08 21/10/2018 3230232
מליסרון אגח יד פידיון חלקי 1.04 21/10/2018 3230232
אפריקה נכס אגחח ריבית 1.28 09/10/2018 1142231
חשמל אגח 27 ריבית 1.92 02/10/2018 6000210
שופרסל אגח ו ריבית 4.3 26/09/2018 7770217
מז טפ הנפק 45 ריבית 0.86 24/09/2018 2310217
מז טפ הנפק 44 ריבית 0.99 19/09/2018 2310209
גזית גלוב אגח י ריבית 3.25 17/09/2018 1260488
גזית גלוב אגח יא ריבית 2.67 17/09/2018 1260546
דלק קב אגח יג ריבית 2.3 17/09/2018 1105543
עזריאלי אגח ב ריבית 0.32 17/09/2018 1134436
שכון ובינוי אגח 6 ריבית 2.17 17/09/2018 1129733
נורסטאר אגח י ריבית 2.21 17/09/2018 7230345
גב ים אגח ו ריבית 2.38 17/09/2018 7590128
גזית גלוב אגח י פידיון חלקי 1.09 17/09/2018 1260488
גזית גלוב אגח יא פידיון חלקי 10 17/09/2018 1260546
ריט 1 אגח ד פידיון חלקי 3.03 12/09/2018 1129899
ריט 1 אגח ד ריבית 2 12/09/2018 1129899
ריט 1 אגח ה ריבית 2 12/09/2018 1136753
פועלים הנ אגח 33 ריבית 1.6 03/09/2018 1940568
פועלים הנ אגח 33 פידיון חלקי 33.33 03/09/2018 1940568
מז טפ הנפק 38 פידיון חלקי 25 02/09/2018 2310142
חברה לישראל אגח 7 ריבית 2.47 02/09/2018 5760160
מז טפ הנפק 38 ריבית 0.41 02/09/2018 2310142
חשמל אגח 29 ריבית 2.25 28/08/2018 6000236
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 30/07/2018 6040257
פועלים הנ אגח 32 ריבית 2.5 29/07/2018 1940535
מז טפ הנפק 43 ריבית 4 25/07/2018 2310191
לאומי שה נד 200 ריבית 1 24/07/2018 6040141
כללביט אגח ג ריבית 1.88 23/07/2018 1120120
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 08/07/2018 7480098
עזריאלי אגח ד פידיון חלקי 4 01/07/2018 1138650
עזריאלי אגח ד ריבית 0.67 01/07/2018 1138650
בינל הנפק התח כא ריבית 2.8 28/06/2018 1126598
מליסרון אגח י פידיון חלקי 1.05 28/06/2018 3230190
מליסרון אגח יא פידיון חלקי 1.05 28/06/2018 3230208
מליסרון אגח י ריבית 0.88 28/06/2018 3230190
מליסרון אגח יא ריבית 1.15 28/06/2018 3230208
סלקום אגח ח פידיון חלקי 12 24/06/2018 1132828
סלקום אגח ח ריבית 0.99 24/06/2018 1132828
גזית גלוב אגח יג ריבית 1 24/06/2018 1260652
אמות אגח ד ריבית 3.2 20/06/2018 1133149
אמות אגח ב ריבית 4.8 20/06/2018 1126630
עזריאלי אגח ג ריבית 0.82 19/06/2018 1136324
אדגר אגח ט ריבית 2.33 19/06/2018 1820190
פועלים הנ שה נד 1 ריבית 1.63 19/06/2018 1940444
מליסרון אגח ח ריבית 1.27 19/06/2018 3230166
עזריאלי אגח ג פידיון חלקי 10 19/06/2018 1136324
מליסרון אגח ח פידיון חלקי 1.1 19/06/2018 3230166
מבני תעש אגח יז פידיון חלקי 5.26 18/06/2018 2260446
לאומי אגח 177 ריבית 0.29 18/06/2018 6040315
נכסים ובנ אגח ד ריבית 2.47 18/06/2018 6990154
נכסים ובנ אגח ו ריבית 2.47 18/06/2018 6990188
מבני תעש אגח יז ריבית 1.85 18/06/2018 2260446
גזית גלוב אגח יב ריבית 2 18/06/2018 1260603
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
תכלית תל בונד 60 סד-2 326.46 0.08 1152 1109222
פסגות סל תל בונד 60 סד-3 3344.33 0.13 1077 1134550
הראל סל תל בונד 60 326.45 0.09 782 1113257
קסם תל בונד 60 3255.29 0.07 351 1109248
תכלית תל בונד 60 סד-1 3268.29 0.05 288 1109362
פסגות סל תל בונד 60 סד-2 327.19 0.03 88 1109479
פסגות סל משולבת 5 AlphaBeta- אגח 90% מניות 10% 12660 -0.06 71 1116052
פסגות סל תל בונד 60 סד-1 3236.57 0.06 54 1109420
הראל סל משולבת 5 אגח 90% תל דיב 10% 12528 0.63 45 1118538
תכלית משולבת 4 אגח ממשלתי 50% אגח קונצרני 50% 12783 0.09 37 1116540
קסם משולבת 3 ממשלתי כללי 65% וקונצרני 35% 13507 0.09 29 1117670
פסגות סל משולבת 5 אגח בארץ 90% אגח בחול 10% 11200 0.29 22 1126457
תכלית משולבת 5 אגח 88% מניות 12% 12768 0.05 10 1116557
תכלית משולבת 5 אגח ממשלתי 70% אגח קונצרני 30% 12400 1116268
תכלית חסר תל בונד 60 465 1284.11 1114974
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 85% אגח קונצרני 15% 13122 1119726
תכלית משולבת 4 אגח 75% מניות 25% 12560 1116276
פסגות סל משולבת 6 AlphaBeta- אגח 60% מניות 40% 12110 1118397
פסגות סל משולבת 5 AlphaBeta- אגח 95% מניות 5% 13299 1115229
פסגות סל משולבת 5 AlphaBeta- אגח מדינה 66% אגח קונצרני 34% 13045 1117878
הראל סל משולבת 6 אגח 80% מניות 20% 11784 1128552
הראל סל משולבת 6 אגח 85% מניות 15% 12511 1118546
פסגות סל חסר תל בונד 60 546 210.42 1125798
פסגות סל משולבת 5 AlphaBeta- אגח 80% מניות 20% 13402 1115237
קסם משולבת 4 אגח כללי + 10% 13240 1118264
קסם משולבת 4 אגח כללי + 5% 12606 1121425
קסם משולבת 5 אגח כללי + 20% 12426 1121433
קסם משולבת 6 אגח כללי + 35% 12850 1118256
קסם משולבת 8 אגח 85% מניות ישראל-חול 15% מנוטרלת מטבע 11322 1131499
קסם חסר תל בונד 60 540 2052.62 1122464
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
FOREST אגח מדורג ! 126.41 126.41 0.01 5116629
MTF תל בונד 60 סד - 2 108.19 108.19 0.06 5122262
MTF תל בונד 60 סד-1 138.75 138.75 0.06 5112420
PTF תל בונד 60 144.84 144.84 0.06 5112206
איביאי סל תל בונד 60 130.93 130.93 0.05 5115100
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.68 126.68 -0.02 5116975
הראל מחקה תל בונד 60 107.79 107.79 0.06 5121835
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.88 112.88 -0.01 5116280
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 121.96 121.96 -0.1 5113501
פסגות אגח ממוצע AA 113.09 113.09 -0.05 5116512
קסם KTF תל בונד 60 115.11 115.11 0.06 5118021
תכלית TTF תל בונד 60 121.13 121.13 0.07 5117361