מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 328.46 -0.01 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 365.62 -0.01 606|0
^ תל בונד 20 346.04 0.003 606|707
^ תל בונד 40 322.97 -0.02 606|708
^ תל בונד 60 335.44 -0.01 606|709
^ תל בונד 336.83 -0.03 606|711
^ תל בונד יתר 341.04 -0.07 606|712
^ תל בונד בנקים 321.01 -0.05 606|713
^ תל בונד תשואות 352.51 -0.08 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 336.96 -0.05 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 336.77 -0.04 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 336.6 -0.003 606|723
^ תל בונד - צמודות מעלה 336.48 -0.01 606|731
^ תל בונד צמודות - נדל"ן 336.86 -0.03 606|734
^ תל בונד צמודות A 335.8 -0.06 606|735
^ תל בונד צמודות AAA-AA 337.36 -0.01 606|736
מטחיות לא ממשלתיות 233.76 0.2 628|0
+ תל בונד שקלי 372.08 -0.06 710|0
^ תל בונד - תשואות שקל 357.61 -0.08 710|718
^ תל בונד - גלובל 362.38 -0.08 710|719
^ תל בונד שקלי - 50 371.06 -0.07 710|720
^ תל בונד שקלי 0-3 378.35 -0.06 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 373.92 -0.06 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 368.86 -0.06 710|726
^ תל בונד - שקלי מעלה 371.85 -0.07 710|732
^ תל בונד שקלי - בנקים וביטוח 374.33 -0.04 710|733
^ תל בונד - שקלי A 370.26 -0.06 710|737
^ תל בונד - שקלי AAA-AA 373.93 -0.06 710|738
תל בונד ר.משתנה 333.09 0.04 716|0
תל בונד - לא צמודות 346.85 -0.05 717|0
אג"ח להמרה כללי 1606.85 -0.06 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
נכסים ובנ אגח ד 139.64 -0.11 1630 6990154
דיסק השק אגח ו 129.2 -0.03 1281 6390207
אלרוב נדלן אגח ד 105.25 -0.09 1185 3870128
שכון ובינוי אגח 6 106.72 0.01 1180 1129733
אינטרנט זהב אגח ד 100.4 -0.15 1170 1131614
מבני תעש אגח יז 110.51 -0.19 863 2260446
דלק קב אגח יט 116.56 -0.03 806 1121326
שכון ובינוי אגח 8 102.27 0.1 798 1135888
אלבר אגח טז 102.76 -0.03 759 1139823
דלק קב אגח יח 124.27 -0.02 711 1115823
דה לסר אגח ד 97.45 -0.36 528 1132059
אלדן תחבו אגח ד 101.94 0.1 521 1140821
חברה לישראל אגח 7 131.85 0.05 516 5760160
אשטרום קב אגח א 104.07 -0.13 486 1132323
יוניברסל אגח א 103.89 -0.28 372 1141639
אדגר אגח ט 115.84 -0.03 357 1820190
אדגר אגח ח 107.73 -0.29 351 1820174
אידיבי פת אגח ט 92.52 -0.46 310 7980154
הכשרת ישוב אג21 100.07 -0.31 295 6120224
דלק קב אגח כב 129.51 -0.04 274 1106046
דלק קב אגח יג 131.16 -0.02 273 1105543
אפריקה נכס אגחז 106.65 -0.07 231 1132232
אלרוב נדלן אגח ב 108.53 -0.05 199 3870094
אספן גרופ אגח ו 105.96 -0.13 194 3130291
מגה אור אגח ז 102.63 -0.23 184 1141696
איידיאו אגח ז 110.79 -0.18 184 5050240
אשטרום נכ אגח10 108.16 0.12 152 2510204
אפריקה נכס אגחח 97.5 -0.07 142 1142231
מנרב אגח ב 102.04 0.04 102 1550052
מבני תעש אגח כ 104.25 -0.2 98 2260495
שלמה החז אגח יד 104.7 -0.3 77 1410265
אזורים אגח 9 110.18 -0.32 70 7150337
הכשרת ישוב אג20 107.44 0.03 67 6120216
אשטרום נכ אגח 8 110.88 -0.11 54 2510162
בזן אגח א 124 0.12 48 2590255
דרבן אגח ד 133.47 -0.16 31 4110094
מגה אור אגח ו 104.63 -0.25 28 1138668
אפריקה נכס אגחו 109.61 -0.18 27 1129550
אגוד הנ שה נד 1 121.56 -0.1 14 1115278
גירון אגח ז 99.64 -0.34 14 1142629
אדגר אגח י 101.75 0.07 11 1820208
כלכלית ים אגחיד 106.03 -0.07 0 1980390
כלכלית ים אגחטו 102.58 -0.07 0 1980416
מגה אור אגח ד 109.28 -0.07 0 1130632
איידיאו אגח ח 107.36 -0.07 0 5050265
בזן אגח ז 130.37 0 2590438
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
דיסק השק אגח ו ריבית 4.95 19/12/2018 6390207
דיסק השק אגח ו פידיון חלקי 12.5 19/12/2018 6390207
אשטרום נכ אגח 8 פידיון חלקי 11.11 18/11/2018 2510162
אשטרום נכ אגח 8 ריבית 2.3 18/11/2018 2510162
דלק קב אגח יט ריבית 2.33 29/10/2018 1121326
אשטרום קב אגח א ריבית 1.2 29/10/2018 1132323
אשטרום קב אגח א פידיון חלקי 6.67 29/10/2018 1132323
אלדן תחבו אגח ד פידיון חלקי 20 25/10/2018 1140821
אלדן תחבו אגח ד ריבית 1.42 25/10/2018 1140821
דה לסר אגח ד ריבית 1.25 21/10/2018 1132059
אפריקה נכס אגחז ריבית 1.85 21/10/2018 1132232
שכון ובינוי אגח 8 ריבית 1.95 21/10/2018 1135888
מגה אור אגח ד ריבית 1.73 21/10/2018 1130632
דלק קב אגח יח ריבית 3.05 21/10/2018 1115823
מגה אור אגח ד פידיון חלקי 14.1 21/10/2018 1130632
אפריקה נכס אגחח ריבית 1.28 09/10/2018 1142231
בזן אגח ז ריבית 2.85 25/09/2018 2590438
כלכלית ים אגחיד ריבית 1.2 25/09/2018 1980390
כלכלית ים אגחיד פידיון חלקי 2 25/09/2018 1980390
שכון ובינוי אגח 6 ריבית 2.17 17/09/2018 1129733
דלק קב אגח יג ריבית 2.3 17/09/2018 1105543
אינטרנט זהב אגח ד ריבית 3 04/09/2018 1131614
אינטרנט זהב אגח ד פידיון חלקי 10 04/09/2018 1131614
חברה לישראל אגח 7 ריבית 2.47 02/09/2018 5760160
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 29/08/2018 1115278
מגה אור אגח ז ריבית 1.02 26/08/2018 1141696
אדגר אגח י ריבית 1.23 26/08/2018 1820208
שלמה החז אגח יד ריבית 0.94 19/08/2018 1410265
שלמה החז אגח יד פידיון חלקי 14.29 19/08/2018 1410265
יוניברסל אגח א פידיון חלקי 4.76 05/08/2018 1141639
יוניברסל אגח א ריבית 0.66 05/08/2018 1141639
אלרוב נדלן אגח ב ריבית 2.4 19/07/2018 3870094
אלרוב נדלן אגח ב פידיון חלקי 33.33 19/07/2018 3870094
מנרב אגח ב פידיון חלקי 3.03 25/06/2018 1550052
מנרב אגח ב ריבית 1.3 25/06/2018 1550052
אשטרום נכ אגח10 ריבית 1.53 25/06/2018 2510204
מבני תעש אגח כ ריבית 1.4 24/06/2018 2260495
כלכלית ים אגחטו ריבית 1.3 24/06/2018 1980416
גירון אגח ז ריבית 1 24/06/2018 1142629
מגה אור אגח ו ריבית 1.02 24/06/2018 1138668
אפריקה נכס אגחו ריבית 2.4 24/06/2018 1129550
דרבן אגח ד פידיון חלקי 25 24/06/2018 4110094
איידיאו אגח ח ריבית 1.25 24/06/2018 5050265
אלרוב נדלן אגח ד ריבית 1.2 24/06/2018 3870128
דרבן אגח ד ריבית 4.6 24/06/2018 4110094
הכשרת ישוב אג20 ריבית 1.63 24/06/2018 6120216
הכשרת ישוב אג21 ריבית 0.45 24/06/2018 6120224
אדגר אגח ח ריבית 1.75 19/06/2018 1820174
אדגר אגח ט ריבית 2.33 19/06/2018 1820190
מבני תעש אגח יז ריבית 1.85 18/06/2018 2260446
בזן אגח א ריבית 2.4 18/06/2018 2590255
אספן גרופ אגח ו ריבית 1.95 18/06/2018 3130291
איידיאו אגח ז ריבית 2.03 18/06/2018 5050240
נכסים ובנ אגח ד ריבית 2.47 18/06/2018 6990154
אזורים אגח 9 ריבית 2.67 18/06/2018 7150337
בזן אגח א פידיון חלקי 20 18/06/2018 2590255
מבני תעש אגח יז פידיון חלקי 5.26 18/06/2018 2260446
דלק קב אגח כב ריבית 2.25 17/06/2018 1106046
אלבר אגח טז ריבית 0.56 14/06/2018 1139823
אלבר אגח טז פידיון חלקי 4 14/06/2018 1139823
אידיבי פת אגח ט ריבית 2.47 06/06/2018 7980154
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF תל בונד - תשואות סד - 2 112.29 112.29 0.32 5122635
MTF תל בונד תשואות סד-1 120.12 120.12 0.32 5117924
PTF תל בונד תשואות 120.58 120.58 0.32 5117957
איביאי סל תל בונד תשואות 467.44 467.44 0.32 5126818
איילון ! תיק קונצרני 112.47 112.47 0.23 5106299
הראל מחקה תל בונד תשואות 120.71 120.71 0.32 5117254
מגדל אגח חברות מדורג 118.68 118.68 0.23 5117932
קסם KTF תל בונד תשואות 118.62 118.62 0.3 5118120
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.19 116.19 0.24 5115696
תכלית TTF תל בונד תשואות 126.06 126.06 0.32 5116371