מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 328.74 0.07 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 366.57 0.07 606|0
^ תל בונד 20 346.86 0.08 606|707
^ תל בונד 40 323.77 0.08 606|708
^ תל בונד 60 336.26 0.08 606|709
^ תל בונד 337.69 0.08 606|711
^ תל בונד יתר 342.01 0.07 606|712
^ תל בונד בנקים 321.95 0.07 606|713
^ תל בונד תשואות 354.09 0.13 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 337.9 0.09 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 338 0.08 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 337.25 0.07 606|723
^ תל בונד - צמודות מעלה 337.46 0.07 606|731
^ תל בונד צמודות - נדל"ן 337.86 0.1 606|734
^ תל בונד צמודות A 336.79 0.1 606|735
^ תל בונד צמודות AAA-AA 338.2 0.07 606|736
מטחיות לא ממשלתיות 234.24 -0.09 628|0
+ תל בונד שקלי 370.83 0.08 710|0
^ תל בונד - תשואות שקל 357.12 0.17 710|718
^ תל בונד - גלובל 361.18 0.11 710|719
^ תל בונד שקלי - 50 369.74 0.06 710|720
^ תל בונד שקלי 0-3 378.29 0.09 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 372.95 0.07 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 366.87 0.08 710|726
^ תל בונד - שקלי מעלה 370.89 0.06 710|732
^ תל בונד שקלי - בנקים וביטוח 372.82 0.06 710|733
^ תל בונד - שקלי A 369.21 0.07 710|737
^ תל בונד - שקלי AAA-AA 372.47 0.08 710|738
תל בונד ר.משתנה 333.05 0.01 716|0
תל בונד - לא צמודות 345.79 0.07 717|0
אג"ח להמרה כללי 1607.11 -0.14 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דלק קידוחיםאגחא 95.48 0.15 5799 4750089
דלק תמלוגים אגח א 102.96 0 4949 1147479
תמר פטרו אגח ב 99.39 -0.17 4747 1143593
ישראמקו אגח א 96.7 -0.07 4715 2320174
חברה לישראל אגח 11 97.24 -0.06 4624 5760244
תמר פטרו אגח א 98.31 -0.18 3483 1141332
בזן אגח ט 95.88 -0.31 2930 2590461
חברה לישראל אגח 13 107.27 -0.31 2700 5760269
בזן אגח ו 97.42 -0.06 2160 2590396
רציו מימון אגחג 102.02 -0.18 1260 1142488
פננטפארק אגח א 96.66 -0.34 1141 1142371
ביג אגח י 101.61 -0.16 1055 1143023
מדלי אגח א 97.7 0.28 639 1143155
דלתא אגח ו 101.66 0 611 6270193
חלל תקש אגח טז 90.4 -0.08 537 1139922
סאפיינס אגח ב 101.94 0.23 532 1141936
נאויטס מימון אגח א 105.49 -0.1 452 1141365
מישורים אגח ו 99.19 -0.52 290 1141258
גלובל כנפ אגח ב 91.21 0.01 259 1136969
אבגול אגח ד 97.59 0.1 258 1140417
סקייליין אגח ב 98.02 -0.15 85 1142033
מישורים אגח ה 98.82 0.51 28 1140078
נאויטס מימון אגח ב 107.49 -0.1 24 1141373
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
מישורים אגח ו ריבית 2.75 05/12/2018 1141258
פננטפארק אגח א ריבית 1.91 03/12/2018 1142371
גלובל כנפ אגח ב ריבית 2.63 25/11/2018 1136969
חברה לישראל אגח 11 ריבית 2.72 25/11/2018 5760244
גלובל כנפ אגח ב פידיון חלקי 5 25/11/2018 1136969
ישראמקו אגח א פידיון חלקי 2.56 04/10/2018 2320174
ישראמקו אגח א ריבית 1.75 04/10/2018 2320174
בזן אגח ט פידיון חלקי 2.56 25/09/2018 2590461
חברה לישראל אגח 13 ריבית 2.84 25/09/2018 5760269
בזן אגח ט ריבית 2.35 25/09/2018 2590461
תמר פטרו אגח א פידיון חלקי 1.93 26/08/2018 1141332
תמר פטרו אגח ב פידיון חלקי 3.26 26/08/2018 1143593
דלק תמלוגים אגח א פידיון חלקי 5.08 26/08/2018 1147479
תמר פטרו אגח ב ריבית 2.18 26/08/2018 1143593
דלק תמלוגים אגח א ריבית 1.38 26/08/2018 1147479
רציו מימון אגחג ריבית 2.21 26/08/2018 1142488
תמר פטרו אגח א ריבית 2.35 26/08/2018 1141332
מדלי אגח א ריבית 3.02 16/08/2018 1143155
מישורים אגח ה ריבית 2.67 06/08/2018 1140078
נאויטס מימון אגח ב ריבית 3.88 19/07/2018 1141373
סקייליין אגח ב ריבית 2.83 09/07/2018 1142033
סאפיינס אגח ב ריבית 1.68 25/06/2018 1141936
אבגול אגח ד ריבית 1.95 24/06/2018 1140417
חלל תקש אגח טז ריבית 2.97 24/06/2018 1139922
ביג אגח י ריבית 1.69 24/06/2018 1143023
דלק קידוחיםאגחא ריבית 2.25 24/06/2018 4750089
דלתא אגח ו ריבית 1.92 24/06/2018 6270193
בזן אגח ו ריבית 3.35 18/06/2018 2590396
נאויטס מימון אגח א ריבית 3.88 18/06/2018 1141365
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד