מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 342.21 -0.02 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 385 -0.04 606|0
^ תל בונד 20 363.6 -0.03 606|707
^ תל בונד 40 338.36 -0.05 606|708
^ תל בונד 60 352 -0.04 606|709
^ תל בונד 353.64 -0.05 606|711
^ תל בונד יתר 358.57 -0.09 606|712
^ תל בונד בנקים 330.63 -0.04 606|713
^ תל בונד תשואות 366.91 0.02 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 345.34 -0.05 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 352.23 -0.06 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 361.81 -0.06 606|723
^ תל בונד - צמודות מעלה 353.63 -0.04 606|731
^ תל בונד צמודות - נדל"ן 358.33 -0.06 606|734
^ תל בונד צמודות A 354.6 -0.03 606|735
^ תל בונד צמודות AAA-AA 353.91 -0.06 606|736
^ תל בונד-דולר 356.86 0.04 606|739
מטחיות לא ממשלתיות 246.99 0.02 628|0
+ תל בונד שקלי 380.37 -0.05 710|0
^ תל בונד - תשואות שקל 356.03 -0.08 710|718
^ תל בונד - גלובל 349.33 -0.16 710|719
^ תל בונד שקלי - 50 386.2 -0.05 710|720
^ תל בונד שקלי 0-3 386.87 -0.12 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 380.12 -0.05 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 379.71 -0.02 710|726
^ תל בונד - שקלי מעלה 388.52 -0.05 710|732
^ תל בונד שקלי - בנקים וביטוח 390.73 -0.04 710|733
^ תל בונד - שקלי A 372.34 -0.08 710|737
^ תל בונד - שקלי AAA-AA 387.87 -0.04 710|738
תל בונד ר.משתנה 336.3 0.02 716|0
תל בונד - לא צמודות 354.14 -0.05 717|0
אג"ח להמרה כללי 1621.77 0.37 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
וורטון אגח א 97.26 -0.44 15728 1140169
דה זראסאי אגח ג 89.15 0.81 11094 1137975
סילברסטין אגח א 101.3 -0.14 1403 1145598
קיי.בי.אס אגח א 102.57 -0.18 1259 1137918
דה זראסאי אגח ד 98.8 0.52 1230 1147560
לייטסטון אגח א 107.76 0.04 1163 1133891
דה לסר אגח ה 89.71 0.02 1138 1135664
הרץ פרופר אגח א 88.19 -0.14 1059 1142603
מויניאן אגח ב 89.78 -0.01 981 1143015
אקסטל אגח א 97.96 -1.22 926 1132299
ג''י.אף.אי אגח ב 94.4 -0.24 749 1140540
קופרליין אגח ב 87.57 -0.77 730 1140177
אקסטל אגח ב 87.36 -1.18 710 1135367
ג'י.אף.איי אגח א 102.54 -0.47 655 1134915
אול-יר אגח ג 89.6 -0.62 620 1140136
דלשה קפיטל אגחג 92.25 0.14 597 1141605
רילייטד אגח א 104.2 -0.11 555 1134923
אול-יר אגח ד 70.9 -0.21 507 1141274
אנקור אגח א 94.12 -0.25 451 1141118
ספנסר אגח א 94.06 -0.27 417 1133800
אול-יר אגח ה 91.22 -0.64 371 1143304
אמג''יג''י אגח א 100.84 0.1 310 1155795
ספנסר אגח ב 82.25 0 306 1139898
סטרוברי אגח ב 96.72 -1.05 280 1145432
ווסטדייל אגח א 105.88 -0.11 266 1157577
קורנרסטון אגח א 106.28 0.02 255 1139732
נמקו אגח א 105 -0.24 218 1139575
דלשה קפיטל אגחב 90.78 -1.23 218 1137314
אול-יר אגח ב 82.52 -1.17 173 1139781
ווטרסטון אגח א 80.11 -1.95 159 1140987
קליין אגח ב 87.01 -0.41 80 1140409
אלעד קנדה אגח א 108.5 -0.39 63 1152453
ספנסר אגח ג 97.01 -1.51 58 1147495
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ספנסר אגח א ריבית 3.7 19/11/2019 1133800
לייטסטון אגח א ריבית 3.38 19/11/2019 1133891
אול-יר אגח ב ריבית 3.42 19/11/2019 1139781
נמקו אגח א ריבית 2.9 19/11/2019 1139575
ווטרסטון אגח א ריבית 2.97 19/11/2019 1140987
אמג''יג''י אגח א ריבית 3 19/11/2019 1155795
ספנסר אגח א פידיון חלקי 20.01 19/11/2019 1133800
נמקו אגח א פידיון חלקי 7.72 19/11/2019 1139575
אול-יר אגח ב פידיון חלקי 20.01 19/11/2019 1139781
ווטרסטון אגח א פידיון חלקי 10 19/11/2019 1140987
ספנסר אגח ג ריבית 1.95 18/11/2019 1147495
דה זראסאי אגח ג פידיון חלקי 5.89 04/11/2019 1137975
דה לסר אגח ה ריבית 3.45 04/11/2019 1135664
דה זראסאי אגח ג ריבית 2.17 04/11/2019 1137975
ווסטדייל אגח א ריבית 2.58 20/10/2019 1157577
ג''י.אף.אי אגח ב ריבית 2.88 22/09/2019 1140540
קופרליין אגח ב ריבית 2.55 20/09/2019 1140177
ספנסר אגח ב ריבית 2.58 19/09/2019 1139898
דלשה קפיטל אגחב ריבית 2.3 19/09/2019 1137314
ג'י.אף.איי אגח א ריבית 3.88 19/09/2019 1134915
רילייטד אגח א ריבית 2.55 19/09/2019 1134923
סטרוברי אגח ב ריבית 2.47 19/09/2019 1145432
רילייטד אגח א פידיון חלקי 5.56 19/09/2019 1134923
דלשה קפיטל אגחב פידיון חלקי 5.56 19/09/2019 1137314
אול-יר אגח ג ריבית 2.1 26/08/2019 1140136
אול-יר אגח ג פידיון חלקי 1.28 26/08/2019 1140136
קליין אגח ב ריבית 3.3 21/08/2019 1140409
קיי.בי.אס אגח א ריבית 2.13 21/08/2019 1137918
וורטון אגח א ריבית 0.98 20/08/2019 1140169
דה זראסאי אגח ד ריבית 0.79 20/08/2019 1147560
דלשה קפיטל אגחג ריבית 3.08 20/08/2019 1141605
וורטון אגח א פידיון חלקי 26.67 20/08/2019 1140169
דה זראסאי אגח ד פידיון חלקי 0.51 20/08/2019 1147560
אלעד קנדה אגח א ריבית 2.92 21/07/2019 1152453
אול-יר אגח ה ריבית 1.63 20/07/2019 1143304
אול-יר אגח ד ריבית 3.17 20/07/2019 1141274
קורנרסטון אגח א ריבית 2.45 19/07/2019 1139732
הרץ פרופר אגח א ריבית 2.78 04/07/2019 1142603
מויניאן אגח ב ריבית 1.52 19/06/2019 1143015
סילברסטין אגח א ריבית 1.69 19/06/2019 1145598
אנקור אגח א ריבית 2.7 19/06/2019 1141118
אקסטל אגח א ריבית 2.14 19/06/2019 1132299
אקסטל אגח ב ריבית 3.13 19/06/2019 1135367
אנקור אגח א פידיון חלקי 3 19/06/2019 1141118
קרנות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד גלובל 97.9 97.9 0.71 5125133