מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 327.61 0.19 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 363.43 0.14 606|0
^ תל בונד 20 343.58 0.15 606|707
^ תל בונד 40 320.66 0.17 606|708
^ תל בונד 60 333.05 0.16 606|709
^ תל בונד 334.08 0.15 606|711
^ תל בונד יתר 337.28 0.12 606|712
^ תל בונד בנקים 318.13 0.07 606|713
^ תל בונד תשואות 354.17 0.24 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 333.53 0.05 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 334.39 0.13 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 334.17 0.25 606|723
^ תל בונד - צמודות מעלה 333.52 0.14 606|731
^ תל בונד צמודות - נדל"ן 334.04 0.23 606|734
^ תל בונד צמודות A 333.25 0.2 606|735
^ תל בונד צמודות AAA-AA 334.4 0.13 606|736
מטחיות לא ממשלתיות 223.44 0.61 628|0
+ תל בונד שקלי 374.52 0.26 710|0
^ תל בונד - תשואות שקל 361.68 0.41 710|718
^ תל בונד - גלובל 364.07 0.54 710|719
^ תל בונד שקלי - 50 374.04 0.2 710|720
^ תל בונד שקלי 0-3 376.23 0.2 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 375.33 0.29 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 373.7 0.27 710|726
^ תל בונד - שקלי מעלה 374.79 0.2 710|732
^ תל בונד שקלי - בנקים וביטוח 376.28 0.13 710|733
^ תל בונד - שקלי A 372.56 0.36 710|737
^ תל בונד - שקלי AAA-AA 376.23 0.17 710|738
תל בונד ר.משתנה 331.78 0.02 716|0
תל בונד - לא צמודות 348.59 0.23 717|0
אג"ח להמרה כללי 1618.43 0.18 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דה לסר אגח ה 105.33 0.08 20740 1135664
נמקו אגח א 103.54 0.8 12537 1139575
ספנסר אגח ב 104.7 0.38 8191 1139898
ווטרסטון אגח א 101.06 0.43 6532 1140987
אקסטל אגח א 91.4 1.49 6036 1132299
אקסטל אגח ב 85.34 2.04 5999 1135367
דה זראסאי אגח ג 107.4 0.36 5464 1137975
מויניאן אגח א 104.36 0.13 5189 1135656
לייטסטון אגח א 108.55 0.3 5180 1133891
אול-יר אגח ג 102.7 0.97 3977 1140136
סטרוברי אגח א 106.02 0.08 3809 1136951
וורטון אגח א 100.77 0.53 3080 1140169
קיי.בי.אס אגח א 103.41 0.09 2898 1137918
אול-יר אגח ד 103.51 0.37 2603 1141274
קורנרסטון אגח א 106.74 0.7 2540 1139732
ספנסר אגח א 112.16 0.57 2513 1133800
אול-יר אגח ב 110.77 0.87 1880 1139781
רילייטד אגח א 108.15 0.02 1829 1134923
ג''י.אף.אי אגח ב 103.17 0.69 1716 1140540
קופרליין אגח ב 102.63 0.35 1094 1140177
דלשה קפיטל אגחב 100.81 0.27 1031 1137314
אמדיג''י אגח ב 101.64 0.32 968 1140557
ג'י.אף.איי אגח א 110.98 0.63 943 1134915
קופרליין אגח א 107.7 0.05 510 1136589
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
קיי.בי.אס אגח א ריבית 2.13 20/08/2018 1137918
אול-יר אגח ג ריבית 1.98 19/08/2018 1140136
אול-יר אגח ג פידיון חלקי 1.25 19/08/2018 1140136
אול-יר אגח ד ריבית 3.05 19/07/2018 1141274
קורנרסטון אגח א ריבית 2.45 19/07/2018 1139732
אקסטל אגח א ריבית 2.45 19/06/2018 1132299
מויניאן אגח א ריבית 2.22 19/06/2018 1135656
סטרוברי אגח א ריבית 3.3 19/06/2018 1136951
מויניאן אגח א פידיון חלקי 10 19/06/2018 1135656
סטרוברי אגח א פידיון חלקי 17.65 19/06/2018 1136951
אקסטל אגח ב ריבית 3.13 18/06/2018 1135367
נמקו אגח א ריבית 2.9 21/05/2018 1139575
אול-יר אגח ב ריבית 3.42 21/05/2018 1139781
וורטון אגח א ריבית 0.98 21/05/2018 1140169
ספנסר אגח א ריבית 3.45 21/05/2018 1133800
לייטסטון אגח א ריבית 3.03 21/05/2018 1133891
נמקו אגח א פידיון חלקי 6.27 21/05/2018 1139575
לייטסטון אגח א פידיון חלקי 14.29 21/05/2018 1133891
ווטרסטון אגח א ריבית 2.85 21/05/2018 1140987
דה לסר אגח ה ריבית 3.45 03/05/2018 1135664
דה זראסאי אגח ג ריבית 2.17 03/05/2018 1137975
אמדיג''י אגח ב פידיון חלקי 1 22/04/2018 1140557
אמדיג''י אגח ב ריבית 1.88 22/04/2018 1140557
קופרליין אגח א פידיון חלקי 22.22 09/04/2018 1136589
קופרליין אגח א ריבית 3 09/04/2018 1136589
ג''י.אף.אי אגח ב ריבית 2.88 21/03/2018 1140540
קופרליין אגח ב פידיון חלקי 2.5 20/03/2018 1140177
קופרליין אגח ב ריבית 2.55 20/03/2018 1140177
ספנסר אגח ב ריבית 2.58 19/03/2018 1139898
דלשה קפיטל אגחב ריבית 2.3 19/03/2018 1137314
ג'י.אף.איי אגח א ריבית 3.88 19/03/2018 1134915
רילייטד אגח א ריבית 2.55 19/03/2018 1134923
ספנסר אגח ב פידיון חלקי 9.1 19/03/2018 1139898
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קסם תל בונד-גלובל 3640.6 0.49 7533 1142751
הראל סל תל בונד-גלובל 364.04 0.26 2288 1142884
פסגות סל תל בונד-גלובל 3640.79 0.42 1100 1142967
תכלית תל בונד גלובל 3632.5 0.12 631 1143072
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.08 102.08 0.54 5125133