מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 121398.5 -0.02 95|1
בנקים 85028.37 0.02 90|1
+ מסחר ושירותים 41980.26 -0.04 94|0
^ שירותים 18107.27 0.01 94|2
^ תקשורת ומדיה 16873.64 -0.09 94|6
^ מסחר 6665.82 -0.04 94|1
^ מלונאות ותיירות 276.19 -0.11 94|3
השקעה ואחזקות 32113.36 -0.12 97|1
+ תעשיה 18981.79 0.02 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12097.68 0.07 96|6
^ מזון 2809.28 -0.09 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 1959.49 -0.11 96|7
^ אופנה והלבשה 1058.79 -0.01 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 888.25 -0.1 96|3
^ חשמל 168.3 0.69 96|4
ביטוח 16364.89 -0.13 93|1
חיפושי נפט וגז 10216.85 0.02 98|1
+ טכנולוגיה 3567.05 -0.01 88|0
^ ביטחוניות 1854.35 -0.08 88|4
^ קלינטק 565.8 0.06 88|8
^ מוליכים למחצה 484.89 -0.03 88|6
^ שירותי מידע 320.36 0.03 88|1
^ תוכנה ואינטרנט 284.03 0.27 88|2
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 57.61 0.08 88|3
שירותים פיננסיים 2733.23 0.24 84|1
אג"ח מובנות 46 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
נאוי אגח ד 100.77 0.07 1763 2080190
מיטב דש אגח ג 118.38 0.44 1211 1121763
פננטפארק אגח א 96.42 0.44 703 1142371
פנינסולה אגח א 100.26 -0.1 592 3330073
נאוי אגח ב 101.89 -0.1 266 2080166
פנינסולה אגח ב 97.31 0 214 3330099
מדלי אגח א 96.79 0.18 193 1143155
הלמןאלדובי אגחא 109.14 0.11 58 1133313
אופל בלאנס אגחג 100.4 0.3 19 1140664
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
פננטפארק אגח א ריבית 1.91 03/12/2018 1142371
מיטב דש אגח ג ריבית 1.98 28/11/2018 1121763
מיטב דש אגח ג פידיון חלקי 12.5 28/11/2018 1121763
אופל בלאנס אגחג ריבית 1.25 25/09/2018 1140664
נאוי אגח ד ריבית 1.21 25/09/2018 2080190
הלמןאלדובי אגחא ריבית 5.1 17/09/2018 1133313
הלמןאלדובי אגחא פידיון חלקי 14.29 17/09/2018 1133313
נאוי אגח ב ריבית 1.35 26/08/2018 2080166
מדלי אגח א ריבית 3.02 16/08/2018 1143155
פנינסולה אגח א ריבית 0.35 25/06/2018 3330073
פנינסולה אגח ב ריבית 0.27 25/06/2018 3330099
פנינסולה אגח א פידיון חלקי 14.29 25/06/2018 3330073
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 109.65 109.65 -0.05 5117908