מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 120681.7 -0.13 95|1
בנקים 86032.88 0 90|1
+ מסחר ושירותים 43150.14 -0.1 94|0
^ שירותים 17921.5 -0.08 94|2
^ תקשורת ומדיה 17158.08 -0.14 94|6
^ מסחר 7728.97 -0.09 94|1
^ מלונאות ותיירות 284.27 0.41 94|3
השקעה ואחזקות 31895.64 -0.19 97|1
+ תעשיה 19856.48 -0.15 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12629.77 -0.12 96|6
^ מזון 3010.03 -0.24 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2069.5 -0.29 96|7
^ אופנה והלבשה 1045.37 -0.07 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 911.36 -0.16 96|3
^ חשמל 190.45 -0.01 96|4
ביטוח 16467.8 -0.05 93|1
חיפושי נפט וגז 5273 0.11 98|1
+ טכנולוגיה 3683.37 0.01 88|0
^ ביטחוניות 2098.1 -0.03 88|4
^ מוליכים למחצה 494.54 -0.22 88|6
^ קלינטק 433.2 -0.05 88|8
^ שירותי מידע 330.21 -0.05 88|1
^ תוכנה ואינטרנט 269.56 0.95 88|2
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 57.77 -0.19 88|3
שירותים פיננסיים 2583.04 0.01 84|1
אג"ח מובנות 47.16 2.46 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
גלובל פינ8אגח ד 118.93 2.46 2 1108620
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
גלובל פינ8אגח ד ריבית 1.04 08/05/2018 1108620
גלובל פינ8אגח ד פידיון חלקי 0.35 08/05/2018 1108620
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 110.15 110.15 0 5117908