מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 120681.7 -0.13 95|1
בנקים 86032.88 0 90|1
+ מסחר ושירותים 43150.14 -0.1 94|0
^ שירותים 17921.5 -0.08 94|2
^ תקשורת ומדיה 17158.08 -0.14 94|6
^ מסחר 7728.97 -0.09 94|1
^ מלונאות ותיירות 284.27 0.41 94|3
השקעה ואחזקות 31895.64 -0.16 97|1
+ תעשיה 19856.48 -0.15 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12629.77 -0.12 96|6
^ מזון 3010.03 -0.24 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2069.5 -0.29 96|7
^ אופנה והלבשה 1045.37 -0.07 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 911.36 -0.16 96|3
^ חשמל 190.45 -0.01 96|4
ביטוח 16467.8 -0.05 93|1
חיפושי נפט וגז 5273 0.11 98|1
+ טכנולוגיה 3683.37 0.01 88|0
^ ביטחוניות 2098.1 -0.03 88|4
^ מוליכים למחצה 494.54 -0.22 88|6
^ קלינטק 433.2 -0.05 88|8
^ שירותי מידע 330.21 -0.05 88|1
^ תוכנה ואינטרנט 269.56 0.95 88|2
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 57.77 -0.19 88|3
שירותים פיננסיים 2583.04 0.01 84|1
אג"ח מובנות 47.16 2.46 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד