מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 120361.92 -0.14 95|1
בנקים 85874.34 -0.1 90|1
+ מסחר ושירותים 43113.31 -0.07 94|0
^ שירותים 17893.09 -0.13 94|2
^ תקשורת ומדיה 17150.79 -0.04 94|6
^ מסחר 7727.78 -0.02 94|1
^ מלונאות ותיירות 284.27 0 94|3
השקעה ואחזקות 31866.86 -0.08 97|1
+ תעשיה 19793.8 -0.07 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12598.08 -0.11 96|6
^ מזון 3013.37 0.11 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2047.72 -0.2 96|7
^ אופנה והלבשה 1041.06 -0.03 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 903.11 0.1 96|3
^ חשמל 190.46 0.01 96|4
ביטוח 16465.06 -0.02 93|1
חיפושי נפט וגז 5274.7 0 98|1
+ טכנולוגיה 3680.68 -0.07 88|0
^ ביטחוניות 2096.19 -0.09 88|4
^ מוליכים למחצה 493.65 -0.18 88|6
^ קלינטק 432.63 -0.13 88|8
^ שירותי מידע 330.35 0.04 88|1
^ תוכנה ואינטרנט 270.09 0.2 88|2
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 57.77 0 88|3
שירותים פיננסיים 2584.72 0.07 84|1
אג"ח מובנות 47.16 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
טאואר אגח ז 105.48 -0.18 3392 1138494
תעש אוירית אגחג 106.75 -0.09 1161 1127547
אלביט מערכ אגחא 106.44 -0.02 561 1119635
תעש אוירית אגחד 100.33 -0.19 156 1133131
סאפיינס אגח ב 96.46 0.2 118 1141936
אלומיי אגח ב 102.99 -0.02 107 1140326
פורמולה אגח א 104.22 0.06 86 2560142
אלומיי אגח א 108.38 0.04 4 1130947
אנלייט אנר אגחב 112.06 -0.34 2 7200090
וואן טכנ אגח ג 105.27 0 1610187
יוניטרוניק אגח4 107.37 0 1127620
יוניטרוניק אגח5 112.71 0 1133453
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אנלייט אנר אגחב ריבית 3.63 20/08/2018 7200090
יוניטרוניק אגח5 פידיון חלקי 6.67 19/08/2018 1133453
יוניטרוניק אגח5 ריבית 2.9 19/08/2018 1133453
יוניטרוניק אגח4 ריבית 2.7 19/07/2018 1127620
סאפיינס אגח ב ריבית 1.68 25/06/2018 1141936
אלומיי אגח ב ריבית 1.85 24/06/2018 1140326
פורמולה אגח א ריבית 1.4 20/06/2018 2560142
פורמולה אגח א פידיון חלקי 14.29 20/06/2018 2560142
תעש אוירית אגחג ריבית 2.05 19/06/2018 1127547
אלביט מערכ אגחא ריבית 2.42 18/06/2018 1119635
אלומיי אגח א ריבית 2.3 18/06/2018 1130947
אלביט מערכ אגחא פידיון חלקי 33.33 18/06/2018 1119635
וואן טכנ אגח ג פידיון חלקי 11.11 21/05/2018 1610187
תעש אוירית אגחד ריבית 21/05/2018 1133131
וואן טכנ אגח ג ריבית 1.6 21/05/2018 1610187
טאואר אגח ז ריבית 1.39 25/03/2018 1138494
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד