מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 120387.36 0.03 95|1
בנקים 85922.41 0.05 90|1
+ מסחר ושירותים 43101.18 0.01 94|0
^ שירותים 17910.5 0.05 94|2
^ תקשורת ומדיה 17114.07 -0.09 94|6
^ מסחר 7735.75 0.12 94|1
^ מלונאות ותיירות 283.35 -0.05 94|3
השקעה ואחזקות 31851.21 -0.04 97|1
+ תעשיה 19758.82 -0.1 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12566.12 -0.17 96|6
^ מזון 3007.88 0 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2046.74 0.02 96|7
^ אופנה והלבשה 1043.66 0.15 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 904.02 0.06 96|3
^ חשמל 190.4 -0.03 96|4
ביטוח 16481.5 0.11 93|1
חיפושי נפט וגז 5270.93 -0.15 98|1
+ טכנולוגיה 3683.35 0.05 88|0
^ ביטחוניות 2096.48 -0.01 88|4
^ מוליכים למחצה 494.07 0.02 88|6
^ קלינטק 433.18 0.06 88|8
^ שירותי מידע 330.08 0 88|1
^ תוכנה ואינטרנט 271.46 0.64 88|2
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 58.08 -0.01 88|3
שירותים פיננסיים 2585.14 -0.11 84|1
אג"ח מובנות 47.16 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פורמולה אגח א 104.1 0 128 2560142
וואן טכנ אגח ג 105.29 0.02 45 1610187
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
פורמולה אגח א ריבית 1.4 20/06/2018 2560142
פורמולה אגח א פידיון חלקי 14.29 20/06/2018 2560142
וואן טכנ אגח ג ריבית 1.6 21/05/2018 1610187
וואן טכנ אגח ג פידיון חלקי 11.11 21/05/2018 1610187
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 109.95 109.95 -0.05 5117908