מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 121383.75 0.25 95|1
בנקים 87480.77 0.07 90|1
+ מסחר ושירותים 43761.46 0.13 94|0
^ שירותים 18047.22 0.07 94|2
^ תקשורת ומדיה 17562.22 0.18 94|6
^ מסחר 7811.72 0.15 94|1
^ מלונאות ותיירות 283 -0.18 94|3
השקעה ואחזקות 32014.66 0.17 97|1
+ תעשיה 19889.75 0.31 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12620.16 0.44 96|6
^ מזון 3048.92 0.15 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2073.41 0.13 96|7
^ אופנה והלבשה 1045.88 -0.08 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 910.88 -0.03 96|3
^ חשמל 190.5 0 96|4
ביטוח 16502.96 0.12 93|1
חיפושי נפט וגז 5258.53 0.25 98|1
+ טכנולוגיה 3680.51 0.1 88|0
^ ביטחוניות 2098.34 0.13 88|4
^ מוליכים למחצה 494.11 0.16 88|6
^ קלינטק 433.1 -0.04 88|8
^ שירותי מידע 330.17 0.11 88|1
^ תוכנה ואינטרנט 266.62 0.03 88|2
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 58.17 0.26 88|3
שירותים פיננסיים 2579.25 0.17 84|1
אג"ח מובנות 46.03 0.06 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תעש אוירית אגחג 106.84 0.16 1124 1127547
אלביט מערכ אגחא 106.49 0.13 789 1119635
תעש אוירית אגחד 100.55 0.05 314 1133131
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
תעש אוירית אגחג ריבית 2.05 19/06/2018 1127547
אלביט מערכ אגחא ריבית 2.42 18/06/2018 1119635
אלביט מערכ אגחא פידיון חלקי 33.33 18/06/2018 1119635
תעש אוירית אגחד ריבית 21/05/2018 1133131
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד