מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 119706.48 -0.12 95|1
בנקים 85616.21 -0.11 90|1
+ מסחר ושירותים 43111.77 -0.08 94|0
^ שירותים 17889.56 -0.15 94|2
^ תקשורת ומדיה 17151.52 -0.04 94|6
^ מסחר 7729.06 0 94|1
^ מלונאות ותיירות 284.27 0 94|3
השקעה ואחזקות 31070.72 -0.1 97|1
+ תעשיה 19805.73 -0.01 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12611.11 0 96|6
^ מזון 3010.72 0.02 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2049.52 -0.11 96|7
^ אופנה והלבשה 1042.27 0.08 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 901.65 -0.06 96|3
^ חשמל 190.45 0 96|4
ביטוח 16448.03 -0.03 93|1
חיפושי נפט וגז 5274.76 0.01 98|1
+ טכנולוגיה 3681.31 -0.06 88|0
^ ביטחוניות 2096.2 -0.09 88|4
^ מוליכים למחצה 493.6 -0.19 88|6
^ קלינטק 433.06 -0.03 88|8
^ שירותי מידע 330.21 0 88|1
^ תוכנה ואינטרנט 270.48 0.34 88|2
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 57.77 0 88|3
שירותים פיננסיים 2585.13 0.08 84|1
אג"ח מובנות 47.16 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
טאואר אגח ז 105.47 -0.19 875 1138494
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
טאואר אגח ז ריבית 1.39 25/03/2018 1138494
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד