מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 120578.21 -0.16 95|1
בנקים 85979.94 -0.06 90|1
+ מסחר ושירותים 43124.98 -0.16 94|0
^ שירותים 17911.33 -0.13 94|2
^ תקשורת ומדיה 17145.13 -0.22 94|6
^ מסחר 7726.95 -0.12 94|1
^ מלונאות ותיירות 284.25 0.4 94|3
השקעה ואחזקות 31889.95 -0.17 97|1
+ תעשיה 19856.47 -0.15 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12626.83 -0.14 96|6
^ מזון 3012.41 -0.16 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2069.39 -0.29 96|7
^ אופנה והלבשה 1045.79 -0.03 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 911.6 -0.13 96|3
^ חשמל 190.45 -0.01 96|4
ביטוח 16466.09 -0.06 93|1
חיפושי נפט וגז 5273.69 0.12 98|1
+ טכנולוגיה 3684.09 0.03 88|0
^ ביטחוניות 2098.24 -0.02 88|4
^ מוליכים למחצה 494.49 -0.23 88|6
^ קלינטק 433.24 -0.04 88|8
^ שירותי מידע 330.5 0.03 88|1
^ תוכנה ואינטרנט 269.86 1.07 88|2
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 57.77 -0.19 88|3
שירותים פיננסיים 2582.06 -0.02 84|1
אג"ח מובנות 45.81 -0.48 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אלומיי אגח ב 102.9 -0.34 149 1140326
אנלייט אנר אגחב 112.54 0.15 61 7200090
אלומיי אגח א 108.35 0 1130947
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אנלייט אנר אגחב ריבית 3.63 20/08/2018 7200090
אלומיי אגח ב ריבית 1.85 24/06/2018 1140326
אלומיי אגח א ריבית 2.3 18/06/2018 1130947
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד