מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 121383.75 0.25 95|1
בנקים 87480.77 0.07 90|1
+ מסחר ושירותים 43761.46 0.13 94|0
^ שירותים 18047.22 0.07 94|2
^ תקשורת ומדיה 17562.22 0.18 94|6
^ מסחר 7811.72 0.15 94|1
^ מלונאות ותיירות 283 -0.18 94|3
השקעה ואחזקות 32014.66 0.17 97|1
+ תעשיה 19889.75 0.31 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12620.16 0.44 96|6
^ מזון 3048.92 0.15 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2073.41 0.13 96|7
^ אופנה והלבשה 1045.88 -0.08 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 910.88 -0.03 96|3
^ חשמל 190.5 0 96|4
ביטוח 16502.96 0.12 93|1
חיפושי נפט וגז 5258.53 0.25 98|1
+ טכנולוגיה 3680.51 0.1 88|0
^ ביטחוניות 2098.34 0.13 88|4
^ מוליכים למחצה 494.11 0.16 88|6
^ קלינטק 433.1 -0.04 88|8
^ שירותי מידע 330.17 0.11 88|1
^ תוכנה ואינטרנט 266.62 0.03 88|2
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 58.17 0.26 88|3
שירותים פיננסיים 2579.25 0.17 84|1
אג"ח מובנות 46.03 0.06 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
לאומי שה נד 200 119.4 0.14 48986 6040141
פועלים הנפ הת י 132.17 0.04 28117 1940402
פועלים הנ אגח34 102.67 -0.1 9637 1940576
פועלים הנ אגח30 101.17 0 8692 1940493
מזרחי טפחות שה א 136.88 0.1 8172 6950083
לאומי התח נד400 5283000 0.02 5283 6040331
לאומי אגח 177 100.75 0 5136 6040315
מז טפ הנפק 44 103.5 0.06 4697 2310209
פועלים הנ הת יא 114.18 0.04 4606 1940410
לאומי התח נד יד 112.73 0.02 4187 6040299
מז טפ הנפק 45 101.2 0.2 4140 2310217
פועלים הנ הת יד 119.44 0.04 3691 1940501
פועלים הנ אגח33 102.34 0.07 3614 1940568
מז טפ הנפק 41 106.68 0.11 3484 2310175
מז טפ הנפק 38 99.94 0.01 3330 2310142
מז טפ הנפק 39 100.44 0.14 3313 2310159
מז טפ הנפק 40 108.6 0.23 3282 2310167
פועלים הנ אגח32 124.24 0.03 3233 1940535
לאומי אגח 178 109.11 0.17 2988 6040323
דיסקונט מנ הת ה 105.74 0.01 2690 7480031
מז טפ הנפק 43 116.4 0.13 2369 2310191
מז טפ הנפק 35 104.99 0.04 2053 2310118
בינל הנפק אגח ח 102.57 0.07 2049 1134212
לאומי שה נד 201 101.87 -0.04 1727 6040158
מז טפ הנפק 37 106.4 0.07 1687 2310134
מז טפ הנפק הת 47 5031333 -0.07 1561 2310233
פועלים הנ שה נד 1 127.71 0.24 1404 1940444
דיסק מנ שה נד 1 127.81 0.06 1369 7480098
לאומי שה נד 301 103.05 0 1357 6040265
פועלים הנ אגח29 105.63 0.1 1268 1940485
לאומי שה נד 300 122.39 0.09 1237 6040257
בינל הנפק התח כא 107 0.26 1158 1126598
פועלים הנ הת טו 121.08 0.13 910 1940543
מז טפ הנפק 46 100.96 0.28 741 2310225
בינל הנפק התח כב 5418577 -0.1 650 1138585
אגוד הנפ אגח ט 102.31 0.25 583 1139492
דיסקונט מנ הת א 130.17 0.02 536 7480015
דקסיה הנפ נד יד 105.78 0.03 381 1129907
דיסק התח נד יא 116.29 0.06 379 6910137
אגוד הנפ אגח ז 104.09 0.04 378 1131762
ירושליםהנפ אגחט 105 0.02 332 1127422
מז טפ הנפק הת31 112.11 0.06 330 2310076
אגוד הנ נדחה כא 5189998 0 310 1141878
דקסיה הנפ אגח ב 130.4 -0.06 310 1095066
דקסיה הנ אגח יא 100.65 0.01 307 1134154
אגוד הנפ התח יח 101.31 0.04 288 1121854
דיסקונט שה א 139.83 0.14 251 6910095
ירושליםהנ אגח יג 99.92 -0.03 233 1142512
מרכנתיל הנ אגחב 105 0.15 228 1138205
אגוד הנפ אגח ח 100.49 0.23 218 1133503
אגוד הנפ נדחה כ 5326990 0 213 1139153
אגוד הנפ אגח ו 102.65 0.03 212 1126762
ירושליםהנפ נד10 104.96 -0.42 210 1127414
מז טפ הנפק 42 99.88 0.16 195 2310183
דיסק התח נד יב 5350000 0.11 160 6910160
אגוד הנ שה נד 1 120.9 0.02 120 1115278
פועלים הנ הת טז 126.77 0.26 117 1940550
דיסק התח נד י 119.02 -0.03 116 6910129
דיסקונט מנ הת ד 133.43 0.01 109 7480049
דקסיה הנפ אגח ז 119.38 -0.05 107 1119825
ירושליםהנפ נד11 5314250 -0.58 106 1138551
בינל הנפק אגח ט 103.06 0.14 95 1135177
דקסיה הנ אגח י 103.31 0.13 95 1134147
אגוד הנפ התח יט 114.94 0.42 67 1124080
בינל הנפק התח כ 111.29 0 60 1121953
אגוד הנ שה נד 2 104 0 40 1115286
דיסקונט מנ הת ב 132.14 0.17 28 7480023
ירושליםהנפ אגחח 100.34 -0.03 20 1121201
בינל הנפק התח ד 129 -0.01 9 1103126
דקסיה הנפ נד יג 107.18 0.02 0 1125194
ירושליםהנ אגחיד 100.65 0 1123587
בינלהנפ שה נד ב 128.35 0 1091164
בינל הנפק אגח ג 127.1 0 1093681
דקסיה הנ מסחרי2 1003.56 0 1140912
ירושליםהנפ נד 21 5014000 0 1142520
בינל הנפק התח כג 5124250 0 1142058
פועלים הנ אגח31 104.3 0 1940527
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
מז טפ הנפק הת31 ריבית 3 12/09/2018 2310076
אגוד הנפ נדחה כ ריבית 2.85 05/09/2018 1139153
אגוד הנ נדחה כא ריבית 1.69 05/09/2018 1141878
פועלים הנ אגח33 ריבית 1.6 03/09/2018 1940568
פועלים הנ אגח33 פידיון חלקי 33.33 03/09/2018 1940568
מז טפ הנפק 38 פידיון חלקי 25 02/09/2018 2310142
מז טפ הנפק 38 ריבית 0.41 02/09/2018 2310142
בינלהנפ שה נד ב ריבית 5.25 31/08/2018 1091164
ירושליםהנפ אגחח פידיון חלקי 50 21/08/2018 1121201
ירושליםהנ אגחיד פידיון חלקי 33.33 21/08/2018 1123587
פועלים הנ אגח31 ריבית 2.25 08/08/2018 1940527
אגוד הנפ אגח ו ריבית 1.6 02/08/2018 1126762
בינל הנפק אגח ג ריבית 4.2 31/07/2018 1093681
פועלים הנ אגח32 ריבית 2.5 29/07/2018 1940535
מז טפ הנפק 43 ריבית 4 25/07/2018 2310191
דקסיה הנפ אגח ז פידיון חלקי 16.67 23/07/2018 1119825
דקסיה הנפ אגח ז ריבית 3.55 23/07/2018 1119825
בינל הנפק התח כא ריבית 2.8 28/06/2018 1126598
ירושליםהנפ נד11 ריבית 1.6 25/06/2018 1138551
ירושליםהנפ נד 21 ריבית 1.05 25/06/2018 1142520
אגוד הנפ התח יט ריבית 4.15 24/06/2018 1124080
בינל הנפק התח כב ריבית 2.8 20/06/2018 1138585
ירושליםהנפ נד10 ריבית 1.2 19/06/2018 1127414
לאומי אגח 177 ריבית 0.29 18/06/2018 6040315
אגוד הנ שה נד 2 ריבית 0.66 30/05/2018 1115286
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 29/05/2018 1115278
דיסק התח נד י ריבית 1.92 29/05/2018 6910129
דיסק התח נד יא ריבית 3.2 29/05/2018 6910137
פועלים הנ הת יד ריבית 2 27/05/2018 1940501
מז טפ הנפק 40 ריבית 2.98 27/05/2018 2310167
מז טפ הנפק 41 ריבית 2.47 27/05/2018 2310175
מז טפ הנפק 42 ריבית 0.47 27/05/2018 2310183
ירושליםהנ אגח יג ריבית 0.32 26/05/2018 1142512
פועלים הנ הת טו ריבית 4.2 21/05/2018 1940543
פועלים הנ הת טז ריבית 6.5 21/05/2018 1940550
פועלים הנ אגח29 ריבית 2.95 21/05/2018 1940485
פועלים הנ אגח30 ריבית 0.46 21/05/2018 1940493
ירושליםהנפ אגחח ריבית 0.33 21/05/2018 1121201
אגוד הנפ התח יח ריבית 0.38 21/05/2018 1121854
ירושליםהנ אגחיד ריבית 0.4 21/05/2018 1123587
אגוד הנפ אגח ח ריבית 0.25 21/05/2018 1133503
מז טפ הנפק 37 ריבית 2.74 21/05/2018 2310134
פועלים הנ אגח29 פידיון חלקי 50 21/05/2018 1940485
דקסיה הנ מסחרי2 ריבית 09/05/2018 1140912
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/04/2018 6040257
לאומי שה נד 301 ריבית 0.53 29/04/2018 6040265
לאומי שה נד 201 ריבית 0.38 24/04/2018 6040158
לאומי שה נד 200 ריבית 1 22/04/2018 6040141
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 09/04/2018 7480098
דיסקונט מנ הת א ריבית 5.5 01/04/2018 7480015
לאומי התח נד400 ריבית 0.81 25/03/2018 6040331
מרכנתיל הנ אגחב ריבית 2.07 25/03/2018 1138205
פועלים הנ שה נד 1 ריבית 1.63 20/03/2018 1940444
דקסיה הנ אגח יא ריבית 0.26 20/03/2018 1134154
דיסקונט שה א ריבית 1.27 20/03/2018 6910095
מזרחי טפחות שה א ריבית 1.13 20/03/2018 6950083
לאומי אגח 178 ריבית 1.5 19/03/2018 6040323
פועלים הנפ הת י פידיון חלקי 25 18/03/2018 1940402
פועלים הנ הת יא פידיון חלקי 25 18/03/2018 1940410
בינל הנפק אגח ט ריבית 0.8 18/03/2018 1135177
פועלים הנפ הת י ריבית 4.1 18/03/2018 1940402
פועלים הנ הת יא ריבית 6.1 18/03/2018 1940410
אגוד הנפ אגח ז ריבית 2.95 15/03/2018 1131762
פועלים הנ אגח34 ריבית 0.7 14/03/2018 1940576
פועלים הנ אגח34 פידיון חלקי 16.67 14/03/2018 1940576
בינל הנפק התח ד פידיון חלקי 25 08/03/2018 1103126
בינל הנפק התח ד ריבית 2.1 08/03/2018 1103126
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 110.15 110.15 0.06 5117908