מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 117778.43 0.01 95|1
בנקים 84157.56 -0.04 90|1
+ מסחר ושירותים 40937.57 -0.09 94|0
^ שירותים 17580.31 -0.12 94|2
^ תקשורת ומדיה 16676.81 -0.06 94|6
^ מסחר 6346.74 -0.08 94|1
^ מלונאות ותיירות 276.36 -0.04 94|3
השקעה ואחזקות 31488.36 -0.05 97|1
+ תעשיה 18834.48 0.06 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 11975.9 0.13 96|6
^ מזון 2779.8 -0.23 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 1960.9 -0.03 96|7
^ אופנה והלבשה 1060.73 0.18 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 888.86 -0.04 96|3
^ חשמל 168.29 0.69 96|4
ביטוח 16148.08 -0.03 93|1
חיפושי נפט וגז 10161.34 0.2 98|1
+ טכנולוגיה 3367.49 0.05 88|0
^ ביטחוניות 1855.2 -0.03 88|4
^ מוליכים למחצה 485.32 0.06 88|6
^ קלינטק 388.2 -0.01 88|8
^ שירותי מידע 320.66 0.13 88|1
^ תוכנה ואינטרנט 284.76 0.52 88|2
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 33.36 0 88|3
שירותים פיננסיים 2729.41 0.09 84|1
אג"ח מובנות 46 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
מגדל הון אגח ו 98.9 0.02 984 1142785
כללביט אגח י 109.64 -0.1 515 1136068
פניקס הון אגח ח 107.58 -0.02 371 1139815
מגדל הון אגח ג 107.38 -0.07 355 1135862
מגדל הון אגח ה 107.89 -0.1 302 1139286
פניקס הון אגח ד 110.5 -0.1 283 1133529
הכש חב בטוחאגח1 106.68 0 273 1122092
הראל הנפק אגח א 133.95 0 223 1099738
הראל הנפ אגח יג 107.2 0.07 212 1138171
הראל הנפ אגח יא 110.66 -0.03 160 1136316
כללביט אגח ג 120.34 -0.02 131 1120120
כללביט אגח ז 107.65 -0.15 119 1132950
הראל הנפק אגח ד 116.43 -0.4 107 1119213
פניקס הון אגח ו 106.32 0.02 98 1136696
מגדל הון אגח ד 106.64 -0.02 75 1137033
הראל הנפ אגח יד 96.48 0.16 73 1143122
מנורה מב אגח ג 106.44 0.08 71 5660063
הראל הנפק אגח ט 108.62 0.1 65 1134030
הראל הנפ אגח יב 107.85 0.01 62 1138163
הפניקס אגח 2 109.53 -0.11 62 7670177
פניקס הון אגח ב 112.58 -0.19 37 1120799
הפניקס אגח 3 98.69 0.11 29 7670201
הראל הנפק אגח ח 110.49 0.07 25 1128875
כללביט אגח ח 109.05 -0.07 13 1132968
הראל הנפק אגח י 108.36 -0.07 6 1134048
מנורה הון התח ד 112.5 0.14 6 1135920
מנורה הון אגח א 135 0.3 2 1103670
הראל הנפק אגח ז 120.63 0.07 0 1126077
כללביט אגח ט 109.72 0.07 0 1136050
פניקס הון אגח ה 108.49 0.07 0 1135417
כללביט אגח א 129.2 0 1097138
הראל הנפ אגח טו 95.02 0 1143130
מנורה הון התח ה 100.96 0 1143411
איילון אגח א 100.75 0 2090066
מנורה מב אגח א 127.5 0 5660048
איידיאייהנ הת ג 110.11 0 1127349
הראל הנפק אגח ו 119.31 0 1126069
איידיאייהנ הת ד 111.2 0 1133099
הכש חב בטוחאגח2 101.5 0 1131218
פניקס הון התח א 111.16 0 1115104
הראל הנפק אגח ג 101.11 0 1119205
איידיאייהנ הת ב 108.2 0 1121581
הראל הנפק אגח ה 119.79 0 1119221
הפניקס אגח 1 125.9 0 7670102
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
הראל הנפק אגח א ריבית 4.65 19/12/2018 1099738
הראל הנפק אגח א פידיון חלקי 25 19/12/2018 1099738
איידיאייהנ הת ג ריבית 2.15 04/12/2018 1127349
איידיאייהנ הת ב ריבית 2.5 19/11/2018 1121581
הראל הנפק אגח ד ריבית 1.95 18/11/2018 1119213
הראל הנפק אגח ה ריבית 1.95 18/11/2018 1119221
הראל הנפק אגח ח ריבית 1.4 18/11/2018 1128875
הראל הנפק אגח ו ריבית 1.92 18/11/2018 1126069
הראל הנפק אגח ז ריבית 1.92 18/11/2018 1126077
פניקס הון אגח ה ריבית 1.13 21/10/2018 1135417
מנורה מב אגח ג ריבית 2.94 25/09/2018 5660063
פניקס הון אגח ב ריבית 1.8 17/09/2018 1120799
הפניקס אגח 2 ריבית 1.27 16/09/2018 7670177
פניקס הון התח א ריבית 2.2 02/09/2018 1115104
איילון אגח א ריבית 1.51 26/08/2018 2090066
הראל הנפק אגח ג ריבית 0.5 20/08/2018 1119205
הפניקס אגח 3 ריבית 1.14 25/07/2018 7670201
פניקס הון אגח ח ריבית 1.8 25/07/2018 1139815
כללביט אגח ג ריבית 1.88 23/07/2018 1120120
הכש חב בטוחאגח2 ריבית 1.92 19/07/2018 1131218
כללביט אגח ט ריבית 1.24 19/07/2018 1136050
כללביט אגח י ריבית 1.96 19/07/2018 1136068
פניקס הון אגח ד ריבית 1.92 19/07/2018 1133529
פניקס הון אגח ו ריבית 1.52 19/07/2018 1136696
איידיאייהנ הת ד ריבית 2.17 03/07/2018 1133099
מנורה מב אגח א ריבית 4.28 02/07/2018 5660048
מנורה מב אגח א פידיון חלקי 50 02/07/2018 5660048
מנורה הון התח ה ריבית 1.23 25/06/2018 1143411
הראל הנפ אגח יב ריבית 1.98 25/06/2018 1138163
הראל הנפ אגח יג ריבית 1.98 25/06/2018 1138171
מגדל הון אגח ה ריבית 3.29 24/06/2018 1139286
מנורה הון התח ד ריבית 2.05 19/06/2018 1135920
מנורה הון אגח א ריבית 4.05 19/06/2018 1103670
מנורה הון אגח א פידיון חלקי 20 19/06/2018 1103670
הכש חב בטוחאגח1 ריבית 2.85 18/06/2018 1122092
כללביט אגח ז ריבית 1.16 18/06/2018 1132950
כללביט אגח ח ריבית 2.07 18/06/2018 1132968
הראל הנפק אגח ט ריבית 1.2 18/06/2018 1134030
הראל הנפק אגח י ריבית 1.2 18/06/2018 1134048
הראל הנפ אגח יא ריבית 2.18 18/06/2018 1136316
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 109.71 109.71 0.01 5117908