מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 120387.36 0.03 95|1
בנקים 85922.41 0.05 90|1
+ מסחר ושירותים 43101.18 0.01 94|0
^ שירותים 17910.5 0.05 94|2
^ תקשורת ומדיה 17114.07 -0.09 94|6
^ מסחר 7735.75 0.12 94|1
^ מלונאות ותיירות 283.35 -0.05 94|3
השקעה ואחזקות 31851.21 -0.04 97|1
+ תעשיה 19758.82 -0.1 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12566.12 -0.17 96|6
^ מזון 3007.88 0 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2046.74 0.02 96|7
^ אופנה והלבשה 1043.66 0.15 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 904.02 0.06 96|3
^ חשמל 190.4 -0.03 96|4
ביטוח 16481.5 0.11 93|1
חיפושי נפט וגז 5270.93 -0.15 98|1
+ טכנולוגיה 3683.35 0.05 88|0
^ ביטחוניות 2096.48 -0.01 88|4
^ מוליכים למחצה 494.07 0.02 88|6
^ קלינטק 433.18 0.06 88|8
^ שירותי מידע 330.08 0 88|1
^ תוכנה ואינטרנט 271.46 0.64 88|2
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 58.08 -0.01 88|3
שירותים פיננסיים 2585.14 -0.11 84|1
אג"ח מובנות 47.16 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
מויניאן אגח ב 96.35 -0.16 16541 1143015
אדמה אגח ב 151.5 -0.35 10774 1110915
מויניאן אגח א 104.35 0 8628 1135656
אבגול אגח ג 110.79 -0.05 2928 1133289
בזן אגח ה 115.1 -0.03 2830 2590388
כיל אגח ה 103.73 0.1 1557 2810299
בזן אגח ו 97.1 -0.24 1462 2590396
קופרליין אגח ב 98.67 -0.22 873 1140177
בזן אגח ט 95.8 -0.06 682 2590461
בזן אגח ז 129.38 0.18 568 2590438
נייר חדרה אגח 6 117.36 0.16 516 6320105
דלתא אגח ב 103.22 0.26 464 6270151
בזן אגח ד 110.93 0.04 451 2590362
שטראוס אגח ה 104.34 0.12 424 7460389
פטרוכימים אגח ב 74.88 -0.44 424 7560048
שטראוס אגח ד 111.76 0.08 392 7460363
דלתא אגח ו 95.81 0.1 379 6270193
פטרוכימים אגח ח 108.83 -0.12 379 7560188
בזן אגח א 124.38 0.14 301 2590255
שפיר הנדס אגח א 105.98 0.11 227 1136134
קופרליין אגח א 107.88 -0.02 220 1136589
דלתא אגח ה 115.91 -0.02 204 6270136
דלתא אגח א 114.73 0.12 155 6270144
שפיר הנדס אגח ב 99.05 -0.03 138 1141951
שנפ אגח ב 101.37 -0.01 122 1140086
פטרוכימים אגח 1 36.12 -0.82 78 7560154
אבגול אגח ד 94 0.34 67 1140417
אפקון החז אגח ג 107.28 -0.05 53 5780093
פלסטו שק אגח ג 103.48 0.06 47 7270101
פלסטו שק אגח ד 105.31 -0.18 29 7270119
רקח אגח ב 106.01 0 10 1124510
אבגול אגח ב 105.45 -0.08 7 1126317
אברות אגח ד 103.39 0 4 2970192
נייר חדרה אגח 3 118.31 0 6320071
פטרוכימים אגח ג 64.25 0 7560055
טמפו משק אגח א 107.16 0 1118306
טמפו משק אגח ב 105.23 0 1133511
ברם אגח א 106 0 1135730
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
שפיר הנדס אגח א פידיון חלקי 12.5 20/09/2018 1136134
דלתא אגח א פידיון חלקי 9.09 20/08/2018 6270144
דלתא אגח א ריבית 2.5 20/08/2018 6270144
טמפו משק אגח א ריבית 2.78 19/08/2018 1118306
פלסטו שק אגח ד ריבית 5.6 26/07/2018 7270119
נייר חדרה אגח 3 ריבית 4.65 10/07/2018 6320071
שנפ אגח ב ריבית 1.13 09/07/2018 1140086
שפיר הנדס אגח ב ריבית 1.31 01/07/2018 1141951
אבגול אגח ד ריבית 1.95 24/06/2018 1140417
דלתא אגח ו ריבית 1.92 24/06/2018 6270193
שטראוס אגח ה ריבית 1.3 24/06/2018 7460389
מויניאן אגח א פידיון חלקי 10 19/06/2018 1135656
מויניאן אגח א ריבית 2.22 19/06/2018 1135656
אבגול אגח ב ריבית 3.15 18/06/2018 1126317
אבגול אגח ג ריבית 2.38 18/06/2018 1133289
טמפו משק אגח ב ריבית 1.6 18/06/2018 1133511
מויניאן אגח ב ריבית 1.36 18/06/2018 1143015
בזן אגח א ריבית 2.4 18/06/2018 2590255
בזן אגח ד ריבית 3 18/06/2018 2590362
בזן אגח ה ריבית 2.95 18/06/2018 2590388
בזן אגח ו ריבית 3.35 18/06/2018 2590396
נייר חדרה אגח 6 ריבית 2.94 18/06/2018 6320105
אברות אגח ד ריבית 2.88 18/06/2018 2970192
אפקון החז אגח ג ריבית 2.85 18/06/2018 5780093
דלתא אגח ה ריבית 3.8 18/06/2018 6270136
אברות אגח ד פידיון חלקי 16.66 18/06/2018 2970192
אפקון החז אגח ג פידיון חלקי 20 18/06/2018 5780093
בזן אגח א פידיון חלקי 20 18/06/2018 2590255
פלסטו שק אגח ג פידיון חלקי 33.33 21/05/2018 7270101
פלסטו שק אגח ג ריבית 2.6 21/05/2018 7270101
אדמה אגח ב ריבית 2.58 21/05/2018 1110915
קופרליין אגח א ריבית 3 09/04/2018 1136589
קופרליין אגח א פידיון חלקי 22.22 09/04/2018 1136589
בזן אגח ז פידיון חלקי 33.33 25/03/2018 2590438
בזן אגח ט פידיון חלקי 2.5 25/03/2018 2590461
בזן אגח ז ריבית 2.85 25/03/2018 2590438
בזן אגח ט ריבית 2.35 25/03/2018 2590461
כיל אגח ה ריבית 1.23 25/03/2018 2810299
ברם אגח א ריבית 2.42 20/03/2018 1135730
שפיר הנדס אגח א ריבית 1.67 20/03/2018 1136134
רקח אגח ב ריבית 2.7 20/03/2018 1124510
ברם אגח א פידיון חלקי 10.71 20/03/2018 1135730
רקח אגח ב פידיון חלקי 25 20/03/2018 1124510
קופרליין אגח ב ריבית 2.55 20/03/2018 1140177
דלתא אגח ב ריבית 1.1 20/03/2018 6270151
קופרליין אגח ב פידיון חלקי 2.5 20/03/2018 1140177
שטראוס אגח ד פידיון חלקי 6.25 19/03/2018 7460363
שטראוס אגח ד ריבית 2.25 19/03/2018 7460363
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד