מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 121066.76 0.09 95|1
בנקים 89070.98 0.05 90|1
+ מסחר ושירותים 41865.04 0.07 94|0
^ שירותים 18001.68 0.07 94|2
^ תקשורת ומדיה 16866.29 0.06 94|6
^ מסחר 6663.02 0.13 94|1
^ מלונאות ותיירות 276.66 0.01 94|3
השקעה ואחזקות 32243.62 0.09 97|1
+ תעשיה 18949.78 -0.01 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12077.9 -0.03 96|6
^ מזון 2803.04 0.06 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 1956.61 0.09 96|7
^ אופנה והלבשה 1058.45 -0.05 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 885.5 -0.07 96|3
^ חשמל 168.29 0.05 96|4
ביטוח 16283.66 0.05 93|1
חיפושי נפט וגז 10249.16 -0.01 98|1
+ טכנולוגיה 3528.16 0.07 88|0
^ ביטחוניות 1854.9 0.08 88|4
^ קלינטק 565.5 0.04 88|8
^ מוליכים למחצה 482.84 0.05 88|6
^ תוכנה ואינטרנט 285.43 0.23 88|2
^ שירותי מידע 281.87 -0.09 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 57.62 0 88|3
שירותים פיננסיים 2739.72 0.01 84|1
אג"ח מובנות 46 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
מויניאן אגח ב 92.4 0.16 7104 1143015
מויניאן אגח א 102.08 0.09 4602 1135656
שטראוס אגח ד 111.35 0.07 587 7460363
שטראוס אגח ה 103.23 0.1 454 7460389
טמפו משק אגח ב 103.64 -1.32 18 1133511
טמפו משק אגח א 106.61 0 1118306
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
טמפו משק אגח ב פידיון חלקי 14.29 20/12/2018 1133511
שטראוס אגח ד ריבית 2.25 17/09/2018 7460363
טמפו משק אגח א ריבית 2.78 19/08/2018 1118306
שטראוס אגח ה ריבית 1.3 24/06/2018 7460389
מויניאן אגח א פידיון חלקי 10 19/06/2018 1135656
מויניאן אגח א ריבית 2.22 19/06/2018 1135656
מויניאן אגח ב ריבית 1.36 18/06/2018 1143015
טמפו משק אגח ב ריבית 1.6 18/06/2018 1133511
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 109.57 109.57 -0.03 5117908