מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 121066.76 0.09 95|1
בנקים 89070.98 0.05 90|1
+ מסחר ושירותים 41865.04 0.07 94|0
^ שירותים 18001.68 0.07 94|2
^ תקשורת ומדיה 16866.29 0.06 94|6
^ מסחר 6663.02 0.13 94|1
^ מלונאות ותיירות 276.66 0.01 94|3
השקעה ואחזקות 32243.62 0.09 97|1
+ תעשיה 18949.78 -0.01 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12077.9 -0.03 96|6
^ מזון 2803.04 0.06 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 1956.61 0.09 96|7
^ אופנה והלבשה 1058.45 -0.05 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 885.5 -0.07 96|3
^ חשמל 168.29 0.05 96|4
ביטוח 16283.66 0.05 93|1
חיפושי נפט וגז 10249.16 -0.01 98|1
+ טכנולוגיה 3528.16 0.07 88|0
^ ביטחוניות 1854.9 0.08 88|4
^ קלינטק 565.5 0.04 88|8
^ מוליכים למחצה 482.84 0.05 88|6
^ תוכנה ואינטרנט 285.43 0.23 88|2
^ שירותי מידע 281.87 -0.09 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 57.62 0 88|3
שירותים פיננסיים 2739.72 0.01 84|1
אג"ח מובנות 46 0 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
כיל אגח ה 101.92 -0.05 7067 2810299
אדמה אגח ב 149.9 0.01 6224 1110915
בזן אגח ה 110.46 0.05 4379 2590388
בזן אגח ט 95.88 -0.31 2930 2590461
בזן אגח ו 97.42 -0.06 2160 2590396
פטרוכימים אגח ח 105.73 0.06 1438 7560188
פטרוכימים אגח 1 30.28 -1.4 930 7560154
בזן אגח א 124.29 0.16 719 2590255
בזן אגח ד 107.46 0.15 523 2590362
בזן אגח ז 130.73 0.3 224 2590438
פטרוכימים אגח ב 70.9 -0.37 73 7560048
ברם אגח א 105.25 0 33 1135730
רקח אגח ב 107.01 0 19 1124510
פלסטו שק אגח ג 103.2 -0.07 7 7270101
פלסטו שק אגח ד 105.55 0 7270119
פטרוכימים אגח ג 64.68 0 7560055
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
פטרוכימים אגח ב ריבית 2.51 20/12/2018 7560048
בזן אגח ד פידיון חלקי 25 20/12/2018 2590362
פטרוכימים אגח ג ריבית 3.38 19/12/2018 7560055
פטרוכימים אגח 1 ריבית 3.16 19/12/2018 7560154
אדמה אגח ב ריבית 2.58 18/11/2018 1110915
פלסטו שק אגח ג ריבית 2.6 18/11/2018 7270101
בזן אגח ז ריבית 2.85 25/09/2018 2590438
בזן אגח ט ריבית 2.35 25/09/2018 2590461
כיל אגח ה ריבית 1.23 25/09/2018 2810299
בזן אגח ט פידיון חלקי 2.56 25/09/2018 2590461
ברם אגח א פידיון חלקי 12 17/09/2018 1135730
רקח אגח ב ריבית 2.7 17/09/2018 1124510
ברם אגח א ריבית 2.42 17/09/2018 1135730
פלסטו שק אגח ד ריבית 5.6 26/07/2018 7270119
בזן אגח א ריבית 2.4 18/06/2018 2590255
בזן אגח ד ריבית 3 18/06/2018 2590362
בזן אגח ה ריבית 2.95 18/06/2018 2590388
בזן אגח ו ריבית 3.35 18/06/2018 2590396
בזן אגח א פידיון חלקי 20 18/06/2018 2590255
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד