מדדים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
מדדים
נדל"ן ובינוי 121383.75 0.25 95|1
בנקים 87480.77 0.07 90|1
+ מסחר ושירותים 43761.46 0.13 94|0
^ שירותים 18047.22 0.07 94|2
^ תקשורת ומדיה 17562.22 0.18 94|6
^ מסחר 7811.72 0.15 94|1
^ מלונאות ותיירות 283 -0.18 94|3
השקעה ואחזקות 32014.66 0.17 97|1
+ תעשיה 19889.75 0.31 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 12620.16 0.44 96|6
^ מזון 3048.92 0.15 96|1
^ עץ, נייר ודפוס 2073.41 0.13 96|7
^ אופנה והלבשה 1045.88 -0.08 96|2
^ מתכת ומוצרי בניה 910.88 -0.03 96|3
^ חשמל 190.5 0 96|4
ביטוח 16502.96 0.12 93|1
חיפושי נפט וגז 5258.53 0.25 98|1
+ טכנולוגיה 3680.51 0.1 88|0
^ ביטחוניות 2098.34 0.13 88|4
^ מוליכים למחצה 494.11 0.16 88|6
^ קלינטק 433.1 -0.04 88|8
^ שירותי מידע 330.17 0.11 88|1
^ תוכנה ואינטרנט 266.62 0.03 88|2
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 58.17 0.26 88|3
שירותים פיננסיים 2579.25 0.17 84|1
אג"ח מובנות 46.03 0.06 85|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דלק קב אגח יח 124.95 0.12 21248 1115823
דלק קב אגח לא 104.45 0.27 8758 1134790
דיסק השק אגח ו 132.9 0.25 5450 6390207
דלק קב אגח לד 102.18 0.49 4882 1143361
דיסק השק אגח י 102.72 0.43 4764 6390348
חברה לישראל אגח 7 130.69 -0.06 4230 5760160
חברה לישראל אגח 11 92.82 0.71 3782 5760244
חברה לישראל אגח 10 109.3 0.28 3189 5760236
דלק קב אגח יט 116.52 0.23 2505 1121326
ארקו אגח ג 107.52 0.2 2057 3100245
אלקטרה אגח ד 108.98 0.12 2012 7390149
אידיבי פת אגח ט 118.07 0.5 1964 7980154
פז נפט אגח ג 102.15 0 1726 1114073
פז נפט אגח ו 106.57 0.06 1038 1139542
הכשרת ישוב אג18 107.56 0.11 924 6120190
אידיביפת אגח יד 102.01 0.18 889 7980337
צור אגח ח 109.25 0.02 877 7300148
אידיביפת אגח יג 104.2 0.01 816 7980329
נץ קבוצה אגח 1 104.75 -0.1 631 4550133
דלק קב אגח יג 131.38 0.13 602 1105543
דלק קב אגח יד 104 0.04 519 1115062
פז נפט אגח ד 102.63 0.06 500 1132505
פז נפט אגח ה 106.85 0.21 346 1139534
צור אגח ט 104.09 -0.01 334 7300163
הכשרת ישוב אג22 101.8 0.11 294 6120240
הכשרת ישוב אג21 98.56 0.18 290 6120224
אידיביפת אגח יא 105.22 0.33 271 7980303
פז נפט אגח ז 99.76 0.02 266 1142595
הכשרת ישוב אג19 105.36 -0.04 196 6120208
הכשרת ישוב אג20 106.32 0.02 185 6120216
דלק קב אגח כב 129.33 0.1 180 1106046
אלקו אגח יא 112.13 0.27 159 6940167
הכשרת ישוב אג17 106.35 -0.13 126 6120182
צור אגח ז 108.1 0 117 7300114
אלקטרה אגח ג 130.71 -0.15 116 7390131
אידיבי פת אגח י 105.35 -0.02 90 7980162
הכשרת ישוב אג16 107.78 -0.01 88 6120166
אלעזרא אגח ד 107 0.51 88 1139260
אלביט הד אגח ט 118.53 0.14 85 1131275
קרדן אןוי אגח ב 63.16 0.13 67 1113034
יואל אגח 4 100.88 0 62 5830120
אידיבי פת אגח ז 127.34 0.1 50 7980121
פולאר השק אגח ו 126.67 0.17 34 6980247
אלעזרא אגח ב 111.81 -0.07 14 1128289
הכשרת ישוב אג15 104.7 0.04 10 6120158
אם.אר.פי אגח ג 108.92 0.33 1 1139278
קרדן אןוי אגח א 58.8 0 1105535
גאון אחז אגח ב 107.12 0 1133727
אלביט הד אגח ח 101.4 0 1131267
אמיליה פת אגח א 111.01 0 5890066
הכשרת ישוב אג13 122.5 0 6120125
לידר השק אגח ה 130 0 3180221
דיסק השק אגח ח 126.47 0 6390223
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
חברה לישראל אגח 7 ריבית 2.47 02/09/2018 5760160
דלק קב אגח לא ריבית 2.15 10/08/2018 1134790
צור אגח ח ריבית 2.83 19/07/2018 7300148
צור אגח ז ריבית 2.8 01/07/2018 7300114
אלעזרא אגח ד ריבית 3.13 25/06/2018 1139260
דלק קב אגח לד ריבית 1.71 24/06/2018 1143361
ארקו אגח ג ריבית 2.42 24/06/2018 3100245
נץ קבוצה אגח 1 ריבית 2.75 24/06/2018 4550133
הכשרת ישוב אג20 ריבית 1.63 24/06/2018 6120216
דיסק השק אגח י ריבית 2.4 24/06/2018 6390348
צור אגח ט ריבית 1.75 24/06/2018 7300163
ארקו אגח ג פידיון חלקי 10.53 24/06/2018 3100245
הכשרת ישוב אג16 פידיון חלקי 33.33 19/06/2018 6120166
אלקטרה אגח ד ריבית 1.88 18/06/2018 7390149
אלקטרה אגח ד פידיון חלקי 11.11 18/06/2018 7390149
דיסק השק אגח ח ריבית 4.45 17/06/2018 6390223
דיסק השק אגח ח פידיון חלקי 50 17/06/2018 6390223
אלקו אגח יא ריבית 2.55 17/06/2018 6940167
דלק קב אגח כב ריבית 2.25 17/06/2018 1106046
אידיבי פת אגח ז ריבית 4.5 10/06/2018 7980121
אידיבי פת אגח ט ריבית 2.47 06/06/2018 7980154
פז נפט אגח ה ריבית 1.48 27/05/2018 1139534
פז נפט אגח ו ריבית 0.97 27/05/2018 1139542
פז נפט אגח ז ריבית 0.57 27/05/2018 1142595
חברה לישראל אגח 10 ריבית 2.05 27/05/2018 5760236
חברה לישראל אגח 11 ריבית 2.63 27/05/2018 5760244
אידיביפת אגח יא ריבית 1.06 22/05/2018 7980303
אידיביפת אגח יג ריבית 1.35 22/05/2018 7980329
הכשרת ישוב אג15 פידיון חלקי 33.33 21/05/2018 6120158
אלעזרא אגח ב פידיון חלקי 12.16 21/05/2018 1128289
גאון אחז אגח ב פידיון חלקי 33.33 21/05/2018 1133727
הכשרת ישוב אג15 ריבית 1.21 21/05/2018 6120158
אמיליה פת אגח א ריבית 3.25 21/05/2018 5890066
גאון אחז אגח ב ריבית 3.4 21/05/2018 1133727
אלעזרא אגח ב ריבית 3.7 21/05/2018 1128289
פז נפט אגח ד ריבית 20/05/2018 1132505
הכשרת ישוב אג13 ריבית 2.65 02/05/2018 6120125
דלק קב אגח יט ריבית 2.33 29/04/2018 1121326
דלק קב אגח יח ריבית 3.05 22/04/2018 1115823
אם.אר.פי אגח ג ריבית 2.74 10/04/2018 1139278
אלקטרה אגח ג פידיון חלקי 25 10/04/2018 7390131
אלקטרה אגח ג ריבית 2.35 10/04/2018 7390131
דלק קב אגח יד ריבית 2.13 08/04/2018 1115062
יואל אגח 4 ריבית 0.53 04/04/2018 5830120
פולאר השק אגח ו ריבית 14.09 28/03/2018 6980247
הכשרת ישוב אג21 ריבית 0.45 25/03/2018 6120224
הכשרת ישוב אג22 ריבית 0.64 25/03/2018 6120240
הכשרת ישוב אג19 ריבית 1 25/03/2018 6120208
קרדן אןוי אגח א ריבית 6.32 25/03/2018 1105535
אידיביפת אגח יד ריבית 1.25 25/03/2018 7980337
הכשרת ישוב אג17 פידיון חלקי 25 19/03/2018 6120182
פז נפט אגח ג ריבית 0.57 19/03/2018 1114073
הכשרת ישוב אג16 ריבית 1.33 19/03/2018 6120166
הכשרת ישוב אג17 ריבית 1.25 19/03/2018 6120182
הכשרת ישוב אג18 ריבית 1.4 19/03/2018 6120190
דלק קב אגח יג ריבית 2.3 18/03/2018 1105543
אלביט הד אגח ח ריבית 1.27 18/03/2018 1131267
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 110.15 110.15 0.06 5117908