מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49471.37 0.06 2
AA+/Aa1 21631.83 -0.01 3
AA/Aa2 51971.92 0.03 4
AA-/Aa3 60575.04 0.01 5
A+/A1 43305.65 0.05 6
A/A2 45590.75 0.03 7
A-/A3 23630.8 0.02 8
BBB+/Baa1 7531.04 -0.02 9
BBB/Baa2 6240.31 -0.11 10
BBB-/Baa3 1796.92 -0.29 11
BB+/Ba1-C 45.24 0 12
D/D 683.8 -0.1 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דיסק השק אגח י 101.05 -0.1 11911 6390348
דיסק השק אגח ו 132.15 0 8327 6390207
אברות אגח ד 103.39 0 550 2970192
הכש חב בטוחאגח1 109.5 0.06 55 1122092
אלקטרה נדלןאגחד 112.78 0.07 39 1121227
פלסטו שק אגח ג 103.42 0.01 30 7270101
יואייארסי אגח א 104.55 -0.07 27 1141837
ווסיג'י אגח ב 102.98 -0.11 22 1141217
לוזון קב אגח ז 98 2.08 15 4730149
פלסטו שק אגח ד 105.5 0.19 14 7270119
דיסק השק אגח ח 126.48 0 6390223
הכש חב בטוחאגח2 101.45 0 1131218
יואייארסי אגח ב 108.98 0 1141845
לוזון קב אגח ו 113.17 0 4730123
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
לוזון קב אגח ז פידיון חלקי 12.5 20/09/2018 4730149
פלסטו שק אגח ד ריבית 5.6 26/07/2018 7270119
הכש חב בטוחאגח2 ריבית 1.92 19/07/2018 1131218
דיסק השק אגח י ריבית 2.4 24/06/2018 6390348
אברות אגח ד פידיון חלקי 16.66 18/06/2018 2970192
הכש חב בטוחאגח1 ריבית 2.85 18/06/2018 1122092
אברות אגח ד ריבית 2.88 18/06/2018 2970192
דיסק השק אגח ח פידיון חלקי 50 17/06/2018 6390223
דיסק השק אגח ח ריבית 4.45 17/06/2018 6390223
פלסטו שק אגח ג פידיון חלקי 33.33 21/05/2018 7270101
לוזון קב אגח ו פידיון חלקי 25 21/05/2018 4730123
פלסטו שק אגח ג ריבית 2.6 21/05/2018 7270101
לוזון קב אגח ו ריבית 3.78 21/05/2018 4730123
יואייארסי אגח א ריבית 3.72 22/04/2018 1141837
יואייארסי אגח ב ריבית 5.17 22/04/2018 1141845
אלקטרה נדלןאגחד ריבית 2.25 22/04/2018 1121227
ווסיג'י אגח ב ריבית 2 20/03/2018 1141217
לוזון קב אגח ז ריבית 1.7 19/03/2018 4730149
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד