מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49611.23 -0.11 2
AA+/Aa1 21699.85 -0.11 3
AA/Aa2 53071.19 -0.1 4
AA-/Aa3 61701.16 -0.09 5
A+/A1 45437.27 -0.05 6
A/A2 46750.35 -0.18 7
A-/A3 25083.47 -0.1 8
BBB+/Baa1 8808.65 -0.12 9
BBB/Baa2 6528.36 -0.2 10
BBB-/Baa3 1802.18 -0.55 11
BB+/Ba1-C 141.85 0.04 12
D/D 684.5 1.93 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אידיבי פת אגח ט 117.1 -0.37 2228 7980154
אידיבי פת אגח י 105.49 0 7980162
בוני תיכון אגחח 102.03 0 5310115
אידיבי פת אגח ז 127.59 0 7980121
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אידיבי פת אגח ז ריבית 4.5 10/06/2018 7980121
אידיבי פת אגח ט ריבית 2.47 06/06/2018 7980154
בוני תיכון אגחח ריבית 3.47 20/03/2018 5310115
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד