מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49634.4 0.07 2
AA+/Aa1 23506.92 0.11 3
AA/Aa2 53152.83 0.13 4
AA-/Aa3 62129.52 0.19 5
A+/A1 46030.29 0.25 6
A/A2 47252.27 0.29 7
A-/A3 24982.38 0.31 8
BBB+/Baa1 8858.28 0.09 9
BBB/Baa2 6592.3 0.28 10
BBB-/Baa3 1818.42 0.38 11
BB+/Ba1-C 162.91 0.01 12
D/D 656.38 0.09 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
מצלאוי אגח ג 101.03 0.36 10 1123736
מצלאוי אגח ד 108.49 0 0 1130566
אדרי-אל אגח ב 104 0 1123371
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
מצלאוי אגח ד ריבית 4.3 19/06/2018 1130566
מצלאוי אגח ג ריבית 2.7 21/05/2018 1123736
אדרי-אל אגח ב ריבית 1.82 04/04/2018 1123371
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד