מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49662.71 0.05 2
AA+/Aa1 21713.42 0.08 3
AA/Aa2 56326.99 0.06 4
AA-/Aa3 58478.93 0.01 5
A+/A1 45445.82 0.02 6
A/A2 47420.76 0.02 7
A-/A3 25321.81 -0.03 8
BBB+/Baa1 7755.92 -0.01 9
BBB/Baa2 6507.65 -0.2 10
BBB-/Baa3 1910.93 -0.51 11
BB+/Ba1-C 141.81 -0.02 12
D/D 686.16 0.23 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קרדן אןוי אגח ב 66.31 0.32 6 1113034
קרדן אןוי אגח א 60.74 0 1105535
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
קרדן אןוי אגח א ריבית 6.32 01/04/2018 1105535
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד