מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49274.37 0.03 2
AA+/Aa1 24031.8 -0.02 3
AA/Aa2 57387.48 0 4
AA-/Aa3 63838.06 -0.03 5
A+/A1 39904.49 0.01 6
A/A2 50959.65 0.01 7
A-/A3 23076.39 0.04 8
BBB+/Baa1 12725.83 0.25 9
BBB/Baa2 1299.42 -0.06 10
BBB-/Baa3 1995.57 1.23 11
BB+/Ba1-C 90.3 0 12
D/D 541.57 -1.42 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פועלים הנפ הת י 130.92 0.04 3583 1940402
נמלי ישראל אגח א 99.77 0 2709 1145564
עזריאלי אגח ג 104.76 -0.22 2668 1136324
פועלים הנ הת יד 118.5 -0.03 2661 1940501
לאומי התח נד יד 113.96 -0.09 2240 6040299
נמלי ישראל אגח ג 99.29 -0.23 1819 1145580
בינל הנפק אגח ח 102.52 -0.01 1658 1134212
עזריאלי אגח ד 103 0.01 1559 1138650
נמלי ישראל אגח ב 99.12 0.12 1212 1145572
עזריאלי אגח ב 101.46 -0.04 1070 1134436
מרכנתיל הנ אגחב 102.31 -0.19 857 1138205
פועלים הנ הת טז 118.86 -0.1 818 1940550
רכבת ישר אגח א 100.85 -0.01 623 1134980
פועלים הנ הת טו 118.13 0.03 596 1940543
פועלים הנ הת יא 110.55 0.04 159 1940410
רכבת ישר אגח ב 102.54 0.09 108 1134998
אלביט מערכ אגחא 106 0 70 1119635
מז טפ הנפק הת31 113.13 -0.12 68 2310076
בינל הנפק אגח ט 103.25 0.18 67 1135177
בינל הנפק אגח ג 127.91 0 1093681
נתיבי גז אגח ד 12.5 0 1147503
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
פועלים הנ הת יד ריבית 2 25/11/2018 1940501
לאומי התח נד יד ריבית 3.4 29/10/2018 6040299
רכבת ישר אגח א פידיון חלקי 20 17/09/2018 1134980
רכבת ישר אגח ב פידיון חלקי 20 17/09/2018 1134998
עזריאלי אגח ב ריבית 0.32 17/09/2018 1134436
רכבת ישר אגח א ריבית 0.62 17/09/2018 1134980
רכבת ישר אגח ב ריבית 0.29 17/09/2018 1134998
מז טפ הנפק הת31 ריבית 3 12/09/2018 2310076
בינל הנפק אגח ג ריבית 4.2 31/07/2018 1093681
עזריאלי אגח ד ריבית 0.67 01/07/2018 1138650
עזריאלי אגח ד פידיון חלקי 4 01/07/2018 1138650
עזריאלי אגח ג פידיון חלקי 10 19/06/2018 1136324
עזריאלי אגח ג ריבית 0.82 19/06/2018 1136324
נתיבי גז אגח ד ריבית 1.45 18/06/2018 1147503
אלביט מערכ אגחא ריבית 2.42 18/06/2018 1119635
אלביט מערכ אגחא פידיון חלקי 33.33 18/06/2018 1119635
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד