מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49611.23 -0.11 2
AA+/Aa1 21699.85 -0.11 3
AA/Aa2 53071.19 -0.1 4
AA-/Aa3 61701.16 -0.09 5
A+/A1 45437.27 -0.05 6
A/A2 46750.35 -0.18 7
A-/A3 25083.47 -0.1 8
BBB+/Baa1 8808.65 -0.12 9
BBB/Baa2 6528.36 -0.2 10
BBB-/Baa3 1802.18 -0.55 11
BB+/Ba1-C 141.85 0.04 12
D/D 684.5 1.93 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
בזק אגח 9 108.25 -0.01 3893 2300176
חשמל אגח 27 122.72 -0.3 3693 6000210
בזק אגח 6 113.5 -0.16 3081 2300143
שטראוס אגח ד 111.72 -0.21 3072 7460363
חשמל אגח 26 115.74 -0.22 3029 6000202
ארפורט אגח ה 105.89 -0.23 2598 1133487
ריט 1 אגח ד 114.95 0 2559 1129899
ריט 1 אגח ה 120.75 0.02 2408 1136753
חשמל אגח 29 124.61 -0.12 2366 6000236
אמות אגח ה 107.11 -0.03 2351 1138114
בזק אגח 10 106.26 -0.14 2259 2300184
לאומי התח נד400 5271998 -0.25 2056 6040331
כיל אגח ה 103.62 0.05 1922 2810299
לאומי שה נד 300 122.75 -0.06 1881 6040257
אמות אגח ב 118.3 -0.15 1880 1126630
אמות אגח ד 113.74 -0.02 1782 1133149
לאומי שה נד 200 119.72 -0.05 1710 6040141
פועלים הנ שה נד 1 126.06 -0.07 1567 1940444
גב ים אגח ח 100.8 -0.04 1491 7590151
מגדל הון אגח ד 111.06 0.11 1406 1137033
תעש אוירית אגחג 106.75 -0.09 1161 1127547
דיסקונט מנ הת א 130.36 0 1137 7480015
חשמל אגח 28 110.41 -0.16 1071 6000228
מליסרון אגח יד 105.77 -0.02 1018 3230232
מליסרון אגח י 103.43 -0.02 992 3230190
שטראוס אגח ה 104.2 -0.1 961 7460389
פניקס הון אגח ד 110.7 -0.05 894 1133529
ישראמקו אגח א 94.6 -0.03 835 2320174
לאומי שה נד 301 103.02 -0.01 778 6040265
דקסיה הנפ אגח ז 119.75 -0.01 691 1119825
מליסרון אגח ח 107.92 -0.08 576 3230166
וילאר אגח ז 112.29 0 562 4160149
בזק אגח 7 101.51 0.02 515 2300150
ארפורט אגח ד 101.53 0.07 509 1130426
ריט 1 אגח ו 117.7 0.05 494 1138544
ריט 1 אגח ג 113.29 -0.19 380 1120021
מליסרון אגח ט 103.39 -0.01 358 3230174
דיסקונט מנ הת ה 105.73 -0.03 310 7480031
דיסק התח נד יא 116.29 -0.06 277 6910137
מליסרון אגח ה 123.44 -0.24 263 3230091
וילאר אגח ט 95.65 -0.14 238 4160164
מליסרון אגח ז 111.18 -0.04 207 3230141
בינל הנפק התח כא 106.74 -0.16 190 1126598
וילאר אגח ח 102.53 -0.13 176 4160156
דקסיה הנ אגח י 103.77 0 161 1134147
תעש אוירית אגחד 100.33 -0.19 156 1133131
הראל הנפק אגח א 132.35 -0.05 146 1099738
דקסיה הנפ אגח ב 130.45 -0.03 141 1095066
בינל הנפק התח כ 111.38 -0.11 132 1121953
אמות אגח א 126.46 -0.03 129 1097385
דקסיה הנ אגח יא 100.4 0 125 1134154
מליסרון אגח טז 105.9 -0.12 122 3230265
אמות אגח ג 117.54 -0.16 105 1117357
ארפורט אגח ז 107.29 -0.04 93 1140110
דיסק התח נד י 118.95 -0.23 92 6910129
דיסקונט מנ הת ב 132.23 -0.2 91 7480023
דיסקונט מנ הת ד 133.52 -0.06 90 7480049
לאומי שה נד 201 101.78 -0.02 86 6040158
כללביט אגח א 131.28 0.06 79 1097138
וילאר אגח ו 116.39 0.08 42 4160115
וילאר אגח ה 102.37 0 4160107
בינלהנפ שה נד ב 128.35 0 1091164
בינל הנפק התח ד 129.23 0 1103126
כללביט אגח ב 115.94 0 1114347
פניקס הון התח א 110.23 0 1115104
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ריט 1 אגח ד פידיון חלקי 3.03 09/09/2018 1129899
וילאר אגח ה ריבית 2.63 03/09/2018 4160107
פניקס הון התח א ריבית 2.2 02/09/2018 1115104
בינלהנפ שה נד ב ריבית 5.25 31/08/2018 1091164
וילאר אגח ט ריבית 0.4 29/08/2018 4160164
חשמל אגח 29 ריבית 2.25 28/08/2018 6000236
וילאר אגח ו פידיון חלקי 20 23/08/2018 4160115
וילאר אגח ו ריבית 1.82 23/08/2018 4160115
חשמל אגח 28 ריבית 2.25 22/08/2018 6000228
ארפורט אגח ד פידיון חלקי 5.11 19/08/2018 1130426
ארפורט אגח ד ריבית 0.82 19/08/2018 1130426
ארפורט אגח ז ריבית 1.5 05/08/2018 1140110
ארפורט אגח ז פידיון חלקי 10 05/08/2018 1140110
דקסיה הנפ אגח ז פידיון חלקי 16.67 23/07/2018 1119825
דקסיה הנפ אגח ז ריבית 3.55 23/07/2018 1119825
פניקס הון אגח ד ריבית 1.92 19/07/2018 1133529
בינל הנפק התח כא ריבית 2.8 28/06/2018 1126598
מליסרון אגח י ריבית 0.88 28/06/2018 3230190
מליסרון אגח ה ריבית 2.55 28/06/2018 3230091
מליסרון אגח ה פידיון חלקי 1.2 28/06/2018 3230091
מליסרון אגח י פידיון חלקי 1.05 28/06/2018 3230190
שטראוס אגח ה ריבית 1.3 24/06/2018 7460389
גב ים אגח ח ריבית 1.27 24/06/2018 7590151
אמות אגח א פידיון חלקי 50 24/06/2018 1097385
אמות אגח א ריבית 4.95 24/06/2018 1097385
וילאר אגח ח ריבית 1.27 22/06/2018 4160156
אמות אגח ב ריבית 4.8 20/06/2018 1126630
אמות אגח ד ריבית 3.2 20/06/2018 1133149
תעש אוירית אגחג ריבית 2.05 19/06/2018 1127547
מליסרון אגח ח ריבית 1.27 19/06/2018 3230166
מליסרון אגח ח פידיון חלקי 1.1 19/06/2018 3230166
וילאר אגח ז ריבית 2.3 17/06/2018 4160149
כללביט אגח ב ריבית 5.2 10/06/2018 1114347
דיסק התח נד י ריבית 1.92 29/05/2018 6910129
דיסק התח נד יא ריבית 3.2 29/05/2018 6910137
תעש אוירית אגחד ריבית 21/05/2018 1133131
בזק אגח 6 ריבית 1.85 21/05/2018 2300143
בזק אגח 7 ריבית 0.38 21/05/2018 2300150
בזק אגח 9 ריבית 1.83 21/05/2018 2300176
בזק אגח 10 ריבית 1.1 21/05/2018 2300184
כללביט אגח א ריבית 4.89 11/05/2018 1097138
כללביט אגח א פידיון חלקי 25 11/05/2018 1097138
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/04/2018 6040257
לאומי שה נד 301 ריבית 0.53 29/04/2018 6040265
לאומי שה נד 201 ריבית 0.38 24/04/2018 6040158
מליסרון אגח יד פידיון חלקי 1.03 22/04/2018 3230232
לאומי שה נד 200 ריבית 1 22/04/2018 6040141
מליסרון אגח יד ריבית 1.08 22/04/2018 3230232
מליסרון אגח ז ריבית 1.7 17/04/2018 3230141
מליסרון אגח ז פידיון חלקי 1.12 17/04/2018 3230141
ישראמקו אגח א פידיון חלקי 2.5 04/04/2018 2320174
ישראמקו אגח א ריבית 1.75 04/04/2018 2320174
חשמל אגח 27 פידיון חלקי 1.01 01/04/2018 6000210
חשמל אגח 26 ריבית 2.4 01/04/2018 6000202
חשמל אגח 27 ריבית 1.92 01/04/2018 6000210
דיסקונט מנ הת א ריבית 5.5 01/04/2018 7480015
מליסרון אגח טז פידיון חלקי 1.02 26/03/2018 3230265
מליסרון אגח טז ריבית 1.17 26/03/2018 3230265
כיל אגח ה ריבית 1.23 25/03/2018 2810299
מגדל הון אגח ד ריבית 3.39 25/03/2018 1137033
לאומי התח נד400 ריבית 0.81 25/03/2018 6040331
מליסרון אגח ט פידיון חלקי 0.86 20/03/2018 3230174
פועלים הנ שה נד 1 ריבית 1.63 20/03/2018 1940444
מליסרון אגח ט ריבית 0.57 20/03/2018 3230174
דקסיה הנ אגח יא ריבית 0.26 20/03/2018 1134154
שטראוס אגח ד פידיון חלקי 6.25 19/03/2018 7460363
שטראוס אגח ד ריבית 2.25 19/03/2018 7460363
ריט 1 אגח ו ריבית 1.75 14/03/2018 1138544
ריט 1 אגח ה ריבית 2 08/03/2018 1136753
ריט 1 אגח ג ריבית 1.95 08/03/2018 1120021
בינל הנפק התח ד ריבית 2.1 08/03/2018 1103126
ריט 1 אגח ד ריבית 2 08/03/2018 1129899
בינל הנפק התח ד פידיון חלקי 25 08/03/2018 1103126
ריט 1 אגח ג פידיון חלקי 14.84 08/03/2018 1120021
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד