מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49611.23 -0.11 2
AA+/Aa1 21699.85 -0.11 3
AA/Aa2 53071.19 -0.1 4
AA-/Aa3 61701.16 -0.09 5
A+/A1 45437.27 -0.05 6
A/A2 46750.35 -0.18 7
A-/A3 25083.47 -0.1 8
BBB+/Baa1 8808.65 -0.12 9
BBB/Baa2 6528.36 -0.2 10
BBB-/Baa3 1802.18 -0.55 11
BB+/Ba1-C 141.85 0.04 12
D/D 684.5 1.93 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
גזית גלוב אגח יב 111.2 -0.09 21107 1260603
פז נפט אגח ד 102.29 -0.2 15533 1132505
גזית גלוב אגח יג 102.08 -0.01 13449 1260652
דקסיה הנפ נד יג 107.23 0 9753 1125194
גב ים אגח ה 122.6 0 9587 7590110
שופרסל אגח ה 118.19 0.19 8975 7770209
פניקס הון אגח ו 106.07 -0.09 6946 1136696
אדמה אגח ב 152.43 -0.37 6755 1110915
הראל הנפק אגח ה 120.53 -0.1 6615 1119221
דה זראסאי אגח ג 107.33 -0.24 6081 1137975
מליסרון אגח יא 103.52 -0.1 5254 3230208
אלוני חץ אגח ט 108 -0.23 5071 3900354
כללביט אגח י 110.22 0.16 4669 1136068
גזית גלוב אגח ד 127.84 -0.03 4628 1260397
מגדל הון אגח ג 107.9 0 4189 1135862
מליסרון אגח טו 104.77 -0.02 4174 3230240
גזית גלוב אגח יא 119.47 -0.08 4081 1260546
שופרסל אגח ו 119.67 0.12 3562 7770217
גב ים אגח ו 145.24 -0.04 2724 7590128
פניקס הון אגח ח 109.06 -0.12 2688 1139815
מגדל הון אגח ה 108.26 0.17 2490 1139286
פננטפארק אגח א 95.7 0.4 1562 1142371
פז נפט אגח ה 106.74 -0.09 1543 1139534
וורטון אגח א 100.17 -0.53 1362 1140169
מליסרון אגח יג 124.18 0 1357 3230224
הראל הנפ אגח יב 109.88 -0.14 1345 1138163
כללביט אגח ח 111.2 -0.11 1344 1132968
קיי.בי.אס אגח א 103.06 -0.35 1236 1137918
פז נפט אגח ג 101.71 0.02 1019 1114073
קרסו אגח א 103.32 -0.23 896 1136464
הראל הנפק אגח ז 121.69 -0.21 885 1126077
סאמיט אגח ט 100.25 -0.05 795 1141555
סלע נדלן אגח ג 103.32 -0.07 783 1138973
כללביט אגח ט 109.27 -0.05 737 1136050
הראל הנפ אגח יג 109.56 -0.16 722 1138171
כללביט אגח ג 119.15 -0.02 651 1120120
מליסרון אגח יז 99.14 -0.01 643 3230273
הראל הנפק אגח ח 110.3 -0.02 618 1128875
הפניקס אגח 3 99.4 0.1 602 7670201
גזית גלוב אגח ג 126.16 0.02 600 1260306
הראל הנפ אגח יא 113.8 -0.12 574 1136316
פניקס הון אגח ב 111.46 -0.01 572 1120799
הפניקס אגח 2 107.83 -0.06 542 7670177
בראק אן וי אגחג 111.65 0.13 539 1133040
אלוני חץ אגח ח 114.46 0.04 372 3900271
פניקס הון אגח ה 109.36 -0.08 344 1135417
מנורה מב אגח ג 105.78 -0.09 330 5660063
שופרסל אגח ד 110.98 0 313 7770191
אגוד הנפ אגח ט 102.48 -0.27 310 1139492
אגוד הנפ אגח ז 103.99 -0.01 303 1131762
אלוני חץ אגח ו 124.45 0 302 3900206
אלוני חץ אגח י 105.38 -0.05 291 3900362
סלע נדלן אגח ב 107.6 -0.12 287 1132927
פז נפט אגח ו 106.55 -0.15 281 1139542
מליסרון אגח ו 117.21 -0.16 270 3230125
הראל הנפק אגח ו 119.84 0.02 253 1126069
הראל הנפק אגח ט 108.69 0.13 252 1134030
הראל הנפק אגח ד 117.32 0.03 248 1119213
הראל הנפ אגח יד 98.19 -0.04 245 1143122
מנורה הון התח ד 111.51 -0.21 213 1135920
פז נפט אגח ז 99.89 0 203 1142595
קרסו אגח ג 98.86 0.1 185 1141829
גזית גלוב אגח י 123.2 -0.1 184 1260488
כללביט אגח ז 107.71 -0.06 177 1132950
הראל הנפ אגח טו 97.27 0.12 171 1143130
בראק אן וי אגחב 111.3 -0.1 163 1128347
סאמיט אגח י 100.99 -0.02 161 1143395
מליסרון אגח יב 122.43 0.15 144 3230216
אגוד הנפ אגח ח 100.48 0.06 127 1133503
סאמיט אגח ז 114.6 0.14 116 1133479
אגוד הנפ אגח ו 102.74 0.01 108 1126762
שופרסל אגח ב 128.51 0.12 104 7770142
סלע נדלן אגח א 106.3 0.02 79 1128586
גזית גלוב אגח ט 119.45 -0.09 68 1260462
בראק אן וי אגחא 111.04 -0.09 59 1122860
סאמיט אגח ו 119 0.09 29 1130939
הראל הנפק אגח י 108.12 0.02 29 1134048
מנורה הון אגח א 133.16 -0.31 24 1103670
סאמיט אגח ח 101.72 -0.41 23 1138940
דקסיה הנפ נד יד 105.85 -0.01 11 1129907
הראל הנפק אגח ב 100.47 0.25 2 1119197
יואל אגח 4 101.07 -0.07 2 5830120
מנורה מב אגח א 127.36 0.05 1 5660048
הראל הנפק אגח ג 100.98 0 1119205
מז טפ הנפק הת 47 5031333 0 2310233
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
גזית גלוב אגח יא פידיון חלקי 10 20/09/2018 1260546
דקסיה הנפ נד יד ריבית 2.45 17/09/2018 1129907
קרסו אגח ג ריבית 1.15 26/08/2018 1141829
קרסו אגח ג פידיון חלקי 4 26/08/2018 1141829
קרסו אגח א פידיון חלקי 5.87 20/08/2018 1136464
קרסו אגח א ריבית 1.38 20/08/2018 1136464
קיי.בי.אס אגח א ריבית 2.13 20/08/2018 1137918
אגוד הנפ אגח ו ריבית 1.6 02/08/2018 1126762
סאמיט אגח ט ריבית 0.47 25/07/2018 1141555
סאמיט אגח י ריבית 1.63 25/07/2018 1143395
פניקס הון אגח ח ריבית 1.8 25/07/2018 1139815
הפניקס אגח 3 ריבית 1.14 25/07/2018 7670201
כללביט אגח ג ריבית 1.88 23/07/2018 1120120
סאמיט אגח ו ריבית 3.2 19/07/2018 1130939
פניקס הון אגח ו ריבית 1.52 19/07/2018 1136696
סאמיט אגח ז ריבית 2.55 19/07/2018 1133479
כללביט אגח ט ריבית 1.24 19/07/2018 1136050
כללביט אגח י ריבית 1.96 19/07/2018 1136068
סאמיט אגח ו פידיון חלקי 6.79 19/07/2018 1130939
סאמיט אגח ז פידיון חלקי 4.35 19/07/2018 1133479
בראק אן וי אגחג פידיון חלקי 2.13 08/07/2018 1133040
בראק אן וי אגחג ריבית 1.65 08/07/2018 1133040
מנורה מב אגח א ריבית 4.28 03/07/2018 5660048
מנורה מב אגח א פידיון חלקי 50 03/07/2018 5660048
בראק אן וי אגחא פידיון חלקי 33.3 02/07/2018 1122860
בראק אן וי אגחא ריבית 2.4 02/07/2018 1122860
סלע נדלן אגח א ריבית 1.38 01/07/2018 1128586
סלע נדלן אגח ב ריבית 1.38 01/07/2018 1132927
סלע נדלן אגח א פידיון חלקי 2.44 01/07/2018 1128586
גזית גלוב אגח ג ריבית 2.47 01/07/2018 1260306
גזית גלוב אגח ט ריבית 2.65 01/07/2018 1260462
סלע נדלן אגח ב פידיון חלקי 2.33 01/07/2018 1132927
מליסרון אגח יא פידיון חלקי 1.05 28/06/2018 3230208
מליסרון אגח יא ריבית 1.15 28/06/2018 3230208
מליסרון אגח יז ריבית 0.72 26/06/2018 3230273
גזית גלוב אגח יג ריבית 1 25/06/2018 1260652
הראל הנפ אגח יב ריבית 1.98 25/06/2018 1138163
הראל הנפ אגח יג ריבית 1.98 25/06/2018 1138171
סאמיט אגח ח ריבית 1.38 24/06/2018 1138940
מגדל הון אגח ה ריבית 3.29 24/06/2018 1139286
מליסרון אגח טו ריבית 1.75 24/06/2018 3230240
מליסרון אגח טו פידיון חלקי 1.03 24/06/2018 3230240
סאמיט אגח ח פידיון חלקי 2.41 24/06/2018 1138940
מנורה הון אגח א פידיון חלקי 20 19/06/2018 1103670
מנורה הון התח ד ריבית 2.05 19/06/2018 1135920
בראק אן וי אגחב ריבית 1.64 19/06/2018 1128347
מנורה הון אגח א ריבית 4.05 19/06/2018 1103670
כללביט אגח ז ריבית 1.16 18/06/2018 1132950
כללביט אגח ח ריבית 2.07 18/06/2018 1132968
הראל הנפק אגח ט ריבית 1.2 18/06/2018 1134030
הראל הנפק אגח י ריבית 1.2 18/06/2018 1134048
הראל הנפ אגח יא ריבית 2.18 18/06/2018 1136316
גזית גלוב אגח יב ריבית 2 18/06/2018 1260603
פננטפארק אגח א ריבית 2.09 04/06/2018 1142371
מליסרון אגח יב ריבית 2.75 31/05/2018 3230216
אלוני חץ אגח י ריבית 27/05/2018 3900362
פז נפט אגח ז ריבית 0.57 27/05/2018 1142595
פז נפט אגח ה ריבית 1.48 27/05/2018 1139534
פז נפט אגח ו ריבית 0.97 27/05/2018 1139542
מליסרון אגח יג ריבית 2.92 24/05/2018 3230224
מליסרון אגח יג פידיון חלקי 9.08 24/05/2018 3230224
וורטון אגח א ריבית 0.98 21/05/2018 1140169
אגוד הנפ אגח ח ריבית 0.25 21/05/2018 1133503
אדמה אגח ב ריבית 2.58 21/05/2018 1110915
הראל הנפק אגח ד ריבית 1.95 21/05/2018 1119213
הראל הנפק אגח ה ריבית 1.95 21/05/2018 1119221
הראל הנפק אגח ו ריבית 1.92 21/05/2018 1126069
הראל הנפק אגח ז ריבית 1.92 21/05/2018 1126077
הראל הנפק אגח ח ריבית 1.4 21/05/2018 1128875
הראל הנפק אגח ב ריבית 0.48 20/05/2018 1119197
הראל הנפק אגח ג ריבית 0.48 20/05/2018 1119205
פז נפט אגח ד ריבית 20/05/2018 1132505
דה זראסאי אגח ג ריבית 2.17 03/05/2018 1137975
פניקס הון אגח ה ריבית 1.13 22/04/2018 1135417
סלע נדלן אגח ג ריבית 0.98 08/04/2018 1138973
סלע נדלן אגח ג פידיון חלקי 15 08/04/2018 1138973
יואל אגח 4 ריבית 0.53 04/04/2018 5830120
גב ים אגח ה ריבית 2.28 01/04/2018 7590110
מליסרון אגח ו ריבית 2.45 29/03/2018 3230125
גב ים אגח ו ריבית 2.38 19/03/2018 7590128
שופרסל אגח ב ריבית 5.2 19/03/2018 7770142
גזית גלוב אגח י ריבית 3.25 19/03/2018 1260488
גזית גלוב אגח יא ריבית 2.67 19/03/2018 1260546
גזית גלוב אגח ד ריבית 5.1 19/03/2018 1260397
מגדל הון אגח ג ריבית 3.58 19/03/2018 1135862
פז נפט אגח ג ריבית 0.57 19/03/2018 1114073
פניקס הון אגח ב ריבית 1.8 19/03/2018 1120799
גזית גלוב אגח י פידיון חלקי 1.08 19/03/2018 1260488
שופרסל אגח ב פידיון חלקי 50 19/03/2018 7770142
אגוד הנפ אגח ז ריבית 2.95 15/03/2018 1131762
הפניקס אגח 2 ריבית 1.27 14/03/2018 7670177
הפניקס אגח 2 פידיון חלקי 6.25 14/03/2018 7670177
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד