מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49662.71 0.05 2
AA+/Aa1 21713.42 0.08 3
AA/Aa2 56326.99 0.06 4
AA-/Aa3 58478.93 0.01 5
A+/A1 45445.82 0.02 6
A/A2 47420.76 0.02 7
A-/A3 25321.81 -0.03 8
BBB+/Baa1 7755.92 -0.01 9
BBB/Baa2 6507.65 -0.2 10
BBB-/Baa3 1910.93 -0.51 11
BB+/Ba1-C 141.81 -0.02 12
D/D 686.16 0.23 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ישרס אגח טז 105.7 0.23 19057 6130223
מויניאן אגח א 104.35 0 8628 1135656
בי קומיונק אגחג 100.09 -0.31 8527 1139203
לייטסטון אגח א 108.4 -0.18 8445 1133891
נכסים ובנ אגח ט 106.69 0.16 8368 6990212
תמר פטרו אגח ב 94.79 -0.19 8105 1143593
נמקו אגח א 100.72 -0.77 5607 1139575
נורסטאר אגח יא 105.8 0.15 2814 7230352
סלקום אגח יב 99.5 0.07 2647 1143080
תמר פטרו אגח א 93.88 -0.05 2518 1141332
נורסטאר אגח י 109.9 0.07 1970 7230345
סלקום אגח ח 104.63 0.1 1801 1132828
מדלי אגח א 97.89 0.04 1491 1143155
סלקום אגח ו 109.03 0 1169 1125996
נכסים ובנ אגח ו 115.01 0.17 1140 6990188
ביג אגח ז 106.09 0.19 1131 1136084
שלמה החז אגח טז 103.84 0.16 1125 1410281
מזרחי טפחות שה א 135.93 0.08 1104 6950083
קורנרסטון אגח א 106.01 -0.13 1022 1139732
דלק קידוחיםאגחא 91.28 -0.23 953 4750089
סלקום אגח ט 109.84 0.04 949 1132836
רבוע נדלן אגח ה 108.37 -0.06 912 1130467
סלקום אגח יא 108.02 0.06 894 1139252
פרטנר אגח ו 101.69 0.15 839 1141415
רילייטד אגח א 105.54 0.06 824 1134923
נורסטאר אגח ט 115.96 0.05 803 7230303
נכסים ובנ אגח ז 121.51 -0.05 763 6990196
ביג אגח ט 101.4 -0.01 733 1141050
טאואר אגח ז 105.57 0.02 721 1138494
ביג אגח י 97.98 -0.07 688 1143023
בי קומיונק אגחב 105.41 0.16 669 1120872
רבוע נדלן אגח ו 102.76 0.11 638 1140607
מיטב דש אגח ג 119.36 -0.01 623 1121763
מנורה הון התח ה 102.52 0.22 567 1143411
ישרס אגח יד 113.96 0.04 562 6130199
נייר חדרה אגח 6 117.36 0.16 516 6320105
ביג אגח ח 100.75 0.3 483 1138924
דלתא אגח ב 103.22 0.26 464 6270151
פתאל אגח ג 98.71 0.54 456 1141852
ישרס אגח יג 109.65 0.18 422 6130181
דלתא אגח ו 95.81 0.1 379 6270193
שלמה החז אגח יז 101.7 -0.23 374 1410299
קרסו אגח ב 102.3 0.04 363 1139591
סאפיינס אגח ב 96.95 0.64 359 1141936
אלקטרה אגח ד 109.04 0.11 341 7390149
דיסק התח נד יב 5343802 -0.1 320 6910160
ביג אגח ה 107.79 0.2 315 1129279
פתאל אגח א 106.15 0.07 301 1137512
הוט אגח א 105.12 0.02 294 1123256
אלקו אגח יא 111.79 0.03 261 6940167
שפיר הנדס אגח א 105.98 0.11 227 1136134
בינל הנפק התח כב 5430000 0.35 217 1138585
דלתא אגח ה 115.91 -0.02 204 6270136
דלתא אגח א 114.73 0.12 155 6270144
ירושליםהנפ אגחט 105.2 0.13 148 1127422
פתאל החז אגח א 106.54 0 145 1143437
אגוד הנפ התח יח 101.34 -0.03 144 1121854
ממן אגח ג 100.15 0.05 140 2380053
שפיר הנדס אגח ב 99.05 -0.03 138 1141951
נורסטאר אגח ח 99.83 0.05 136 7230295
פורמולה אגח א 104.1 0 128 2560142
אגוד הנפ התח יט 114.8 0.22 127 1124080
ישרס אגח יא 109.49 -0.04 105 6130165
הוט אגח ב 102.68 0.01 104 1123264
ישרס אגח טו 102.72 0.2 77 6130207
פתאל אגח ב 104.71 0.33 63 1140854
ממן אגח ב 104.04 0.14 62 2380046
ביג אגח ו 107.71 -0.22 59 1132521
ירושליםהנ אגח יג 99.81 -0.19 57 1142512
ביג אגח ג 125.36 -0.01 56 1106947
ביג אגח ד 115.19 0.14 46 1118033
וואן טכנ אגח ג 105.29 0.02 45 1610187
רבוע נדלן אגח ד 113.7 0.18 41 1119999
פרטנר אגח ד 100.7 -0.05 39 1118835
שלמה החז אגח יח 102.64 0.02 39 1410307
ישרוטל אגח א 103.91 -0.08 37 1139419
פרטנר אגח ג 111.91 0.12 34 1118827
אלקטרה אגח ג 130.63 -0.07 34 7390131
ירושליםהנפ אגחח 100.35 0 20 1121201
סלקום אגח י 107.86 -0.02 20 1139245
סלקום אגח ז 106.23 -0.08 18 1126002
נכסים ובנ אגח ח 108.62 -0.16 13 6990204
רבוע נדלן אגח ג 111.63 0 10 1115724
לוינשט נכ אגח ב 105.45 -0.07 9 1139716
הפניקס אגח 1 125.04 0 0 7670102
נייר חדרה אגח 3 118.31 0 6320071
רבוע נדלן אגח ז 101.72 0 1140615
בינל הנפק התח כג 5124250 0 1142058
טמפו משק אגח א 107.16 0 1118306
לוינשט נכ אגח א 102.05 0 1119098
טמפו משק אגח ב 105.23 0 1133511
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
רילייטד אגח א פידיון חלקי 5 20/09/2018 1134923
שפיר הנדס אגח א פידיון חלקי 12.5 20/09/2018 1136134
תמר פטרו אגח א פידיון חלקי 1.93 26/08/2018 1141332
פתאל אגח ג פידיון חלקי 6 26/08/2018 1141852
תמר פטרו אגח ב פידיון חלקי 3.26 26/08/2018 1143593
תמר פטרו אגח א ריבית 2.35 26/08/2018 1141332
פתאל אגח ג ריבית 1.33 26/08/2018 1141852
תמר פטרו אגח ב ריבית 2.18 26/08/2018 1143593
ירושליםהנפ אגחח פידיון חלקי 50 21/08/2018 1121201
דלתא אגח א פידיון חלקי 9.09 20/08/2018 6270144
ישרס אגח יד ריבית 2.53 20/08/2018 6130199
דלתא אגח א ריבית 2.5 20/08/2018 6270144
טמפו משק אגח א ריבית 2.78 19/08/2018 1118306
מדלי אגח א ריבית 2.92 15/08/2018 1143155
פתאל אגח א ריבית 1.75 10/08/2018 1137512
פתאל אגח א פידיון חלקי 6.67 10/08/2018 1137512
ביג אגח ה פידיון חלקי 6.25 29/07/2018 1129279
ביג אגח ה ריבית 1.42 29/07/2018 1129279
ישרס אגח טז ריבית 1.2 24/07/2018 6130223
קורנרסטון אגח א ריבית 2.45 19/07/2018 1139732
נייר חדרה אגח 3 ריבית 4.65 10/07/2018 6320071
שפיר הנדס אגח ב ריבית 1.31 01/07/2018 1141951
סלקום אגח י ריבית 1.23 01/07/2018 1139245
סלקום אגח יא ריבית 1.77 01/07/2018 1139252
ביג אגח ד ריבית 1.88 28/06/2018 1118033
סאפיינס אגח ב ריבית 1.68 25/06/2018 1141936
מנורה הון התח ה ריבית 1.23 25/06/2018 1143411
לוינשט נכ אגח ב ריבית 1.15 24/06/2018 1139716
פתאל אגח ב ריבית 1.42 24/06/2018 1140854
דלק קידוחיםאגחא ריבית 2.25 24/06/2018 4750089
ממן אגח ג ריבית 1.2 24/06/2018 2380053
אגוד הנפ התח יט ריבית 4.15 24/06/2018 1124080
סלקום אגח ו ריבית 2.3 24/06/2018 1125996
סלקום אגח ז ריבית 3.49 24/06/2018 1126002
סלקום אגח ח ריבית 0.99 24/06/2018 1132828
סלקום אגח ט ריבית 2.07 24/06/2018 1132836
סלקום אגח ח פידיון חלקי 12 24/06/2018 1132828
סלקום אגח ט פידיון חלקי 10 24/06/2018 1132836
דלתא אגח ו ריבית 1.92 24/06/2018 6270193
נכסים ובנ אגח ח ריבית 1.42 24/06/2018 6990204
נכסים ובנ אגח ט ריבית 1.98 24/06/2018 6990212
נכסים ובנ אגח ח פידיון חלקי 16 24/06/2018 6990204
נכסים ובנ אגח ט פידיון חלקי 16 24/06/2018 6990212
ביג אגח ו פידיון חלקי 5.88 21/06/2018 1132521
ביג אגח ו ריבית 1.75 21/06/2018 1132521
בינל הנפק התח כב ריבית 2.8 20/06/2018 1138585
פורמולה אגח א ריבית 1.4 20/06/2018 2560142
פורמולה אגח א פידיון חלקי 14.29 20/06/2018 2560142
נורסטאר אגח ח פידיון חלקי 42.86 19/06/2018 7230295
מויניאן אגח א פידיון חלקי 10 19/06/2018 1135656
נורסטאר אגח ח ריבית 0.42 19/06/2018 7230295
פרטנר אגח ו ריבית 1.08 19/06/2018 1141415
מויניאן אגח א ריבית 2.22 19/06/2018 1135656
טמפו משק אגח ב ריבית 1.6 18/06/2018 1133511
רבוע נדלן אגח ד ריבית 2.25 18/06/2018 1119999
פרטנר אגח ג ריבית 1.67 18/06/2018 1118827
ישרס אגח יא ריבית 3.6 18/06/2018 6130165
ישרס אגח יג ריבית 1.74 18/06/2018 6130181
נייר חדרה אגח 6 ריבית 2.94 18/06/2018 6320105
דלתא אגח ה ריבית 3.8 18/06/2018 6270136
נורסטאר אגח ט ריבית 2.35 18/06/2018 7230303
ממן אגח ב ריבית 1.48 18/06/2018 2380046
נכסים ובנ אגח ו ריבית 2.47 18/06/2018 6990188
נכסים ובנ אגח ז ריבית 3.53 18/06/2018 6990196
רבוע נדלן אגח ד פידיון חלקי 33.33 18/06/2018 1119999
אלקטרה אגח ד ריבית 1.88 18/06/2018 7390149
ישרס אגח יא פידיון חלקי 20 18/06/2018 6130165
אלקטרה אגח ד פידיון חלקי 11.11 18/06/2018 7390149
ממן אגח ב פידיון חלקי 7.14 18/06/2018 2380046
אלקו אגח יא ריבית 2.55 17/06/2018 6940167
שלמה החז אגח יז ריבית 0.68 14/06/2018 1410299
שלמה החז אגח יח ריבית 0.45 14/06/2018 1410307
ביג אגח ט ריבית 0.98 14/06/2018 1141050
שלמה החז אגח יז פידיון חלקי 3.03 14/06/2018 1410299
שלמה החז אגח יח פידיון חלקי 3.03 14/06/2018 1410307
מיטב דש אגח ג ריבית 1.98 29/05/2018 1121763
בי קומיונק אגחג ריבית 1.8 27/05/2018 1139203
קרסו אגח ב ריבית 0.6 27/05/2018 1139591
רבוע נדלן אגח ו ריבית 1.08 27/05/2018 1140607
רבוע נדלן אגח ז ריבית 0.8 27/05/2018 1140615
קרסו אגח ב פידיון חלקי 4 27/05/2018 1139591
ירושליםהנ אגח יג ריבית 0.32 26/05/2018 1142512
וואן טכנ אגח ג ריבית 1.6 21/05/2018 1610187
נמקו אגח א ריבית 2.9 21/05/2018 1139575
לייטסטון אגח א ריבית 3.17 21/05/2018 1133891
ירושליםהנפ אגחח ריבית 0.33 21/05/2018 1121201
אגוד הנפ התח יח ריבית 0.38 21/05/2018 1121854
רבוע נדלן אגח ה ריבית 1.65 21/05/2018 1130467
לוינשט נכ אגח א ריבית 0.91 21/05/2018 1119098
נמקו אגח א פידיון חלקי 6.27 21/05/2018 1139575
לייטסטון אגח א פידיון חלקי 14.29 21/05/2018 1133891
רבוע נדלן אגח ה פידיון חלקי 7.5 21/05/2018 1130467
וואן טכנ אגח ג פידיון חלקי 11.11 21/05/2018 1610187
ישרס אגח טו פידיון חלקי 5.26 09/05/2018 6130207
ישרס אגח טו ריבית 0.79 09/05/2018 6130207
ביג אגח ז ריבית 1.25 29/04/2018 1136084
ביג אגח ז פידיון חלקי 3.19 29/04/2018 1136084
ישרוטל אגח א ריבית 1.23 25/04/2018 1139419
רבוע נדלן אגח ג ריבית 2.1 22/04/2018 1115724
אלקטרה אגח ג ריבית 2.35 10/04/2018 7390131
אלקטרה אגח ג פידיון חלקי 25 10/04/2018 7390131
ביג אגח ח פידיון חלקי 5.26 08/04/2018 1138924
ביג אגח ח ריבית 0.67 08/04/2018 1138924
פתאל החז אגח א ריבית 1.91 04/04/2018 1143437
פתאל החז אגח א פידיון חלקי 7.69 04/04/2018 1143437
שלמה החז אגח טז פידיון חלקי 4.76 01/04/2018 1410281
שלמה החז אגח טז ריבית 0.54 01/04/2018 1410281
טאואר אגח ז ריבית 1.39 25/03/2018 1138494
שפיר הנדס אגח א ריבית 1.67 20/03/2018 1136134
מזרחי טפחות שה א ריבית 1.13 20/03/2018 6950083
דלתא אגח ב ריבית 1.1 20/03/2018 6270151
רילייטד אגח א ריבית 2.55 19/03/2018 1134923
ביג אגח ג ריבית 2.42 19/03/2018 1106947
בי קומיונק אגחב ריבית 3.25 19/03/2018 1120872
הוט אגח א ריבית 1.95 19/03/2018 1123256
הוט אגח ב ריבית 3.45 19/03/2018 1123264
ביג אגח ג פידיון חלקי 50 19/03/2018 1106947
בי קומיונק אגחב פידיון חלקי 50 19/03/2018 1120872
הוט אגח א פידיון חלקי 7.67 19/03/2018 1123256
הוט אגח ב פידיון חלקי 7.67 19/03/2018 1123264
נורסטאר אגח י ריבית 2.21 19/03/2018 7230345
נורסטאר אגח יא ריבית 1.5 19/03/2018 7230352
ביג אגח י פידיון חלקי 16.59 18/03/2018 1143023
פרטנר אגח ד ריבית 0.33 18/03/2018 1118835
ביג אגח י ריבית 0.11 18/03/2018 1143023
הפניקס אגח 1 ריבית 4.5 14/03/2018 7670102
הפניקס אגח 1 פידיון חלקי 50 14/03/2018 7670102
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד