מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 51532.59 0.04 2
AA+/Aa1 24047.89 0.07 3
AA/Aa2 57428.75 0.07 4
AA-/Aa3 65678.53 0.05 5
A+/A1 39898.64 -0.01 6
A/A2 51006.48 0.09 7
A-/A3 23099.8 0.1 8
BBB+/Baa1 12753.77 0.22 9
BBB/Baa2 1302.89 0.27 10
BBB-/Baa3 1998.17 0.13 11
BB+/Ba1-C 92.41 2.34 12
D/D 535.84 -1.06 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
מבני תעש אגח יז 110.51 0.04 18716 2260446
דלק קב אגח יח 124.18 0.02 15441 1115823
דרבן אגח ד 133.46 0.11 7798 4110094
יוניברסל אגח ב 102.63 0.05 6415 1141647
בי קומיונק אגחג 95.58 0.13 6289 1139203
שכון ובינוי אגח 8 102.5 0.17 6213 1135888
דלק קב אגח לא 103.45 0.26 6166 1134790
חברה לישראל אגח 7 131.93 0.07 5657 5760160
דלק קב אגח יט 117 0.08 5516 1121326
חברה לישראל אגח 11 97.24 -0.06 4624 5760244
חברה לישראל אגח 12 100.59 -0.07 3841 5760251
אשטרום קב אגח ב 104.2 -0.12 3581 1132331
שכון ובינוי אגח 6 107.9 0.38 3435 1129733
מנרב אגח ב 102.2 0.13 3354 1550052
חברה לישראל אגח 10 107.4 -0.05 3039 5760236
אשטרום קב אגח ג 103.53 -0.06 2975 1140102
אשדר אגח ד 103.8 0.02 2799 1135607
חברה לישראל אגח 13 107.27 -0.31 2700 5760269
אול-יר אגח ה 95.94 -0.05 2531 1143304
יוניברסל אגח א 104.43 0.19 2428 1141639
נאוי אגח ד 100.77 -0.02 2261 2080190
אשטרום נכ אגח 9 108.31 0.01 2253 2510170
אשטרום קב אגח א 104.37 0.09 2068 1132323
נכסים ובנ אגח ד 140.01 0.18 2030 6990154
אלרוב נדלן אגח ד 105.43 0.14 1989 3870128
דלק קב אגח לד 100.95 0.17 1811 1143361
אשטרום נכ אגח 7 114.52 0.22 1752 2510139
שכון ובינוי אגח 7 110.7 0.23 1421 1129741
קופרליין אגח ב 98.24 -0.01 1401 1140177
שלמה החז אגח טו 104.65 0.02 1319 1410273
הכשרת ישוב אג21 99.97 0.01 1311 6120224
סטרווד ווסט אגח א 96.88 -0.1 1309 1143544
אפריקה מג אגח ג 105.02 -0.02 1253 1135698
אול-יר אגח ד 101.98 0.12 1206 1141274
הרץ פרופר אגח א 98.1 0.19 1194 1142603
דלק קב אגח יג 131.31 0.01 1149 1105543
נאוי אגח ב 101.93 -0.08 1129 2080166
מגה אור אגח ו 104.74 -0.16 1114 1138668
דיסקונט שה א 138.88 -0.12 982 6910095
דיסק מנ שה נד 1 127.36 0.03 962 7480098
ספנסר אגח א 108.34 0.45 960 1133800
דמרי אגח ה 103 0.06 939 1134261
כנפיים אגח ז 107.34 0.22 869 5430137
אבגול אגח ג 108.04 0 841 1133289
אול-יר אגח ג 100.81 0.17 832 1140136
איידיאו אגח ח 107.71 -0.02 826 5050265
איידיאו אגח ז 111.23 0.04 742 5050240
מגה אור אגח ז 103 0.13 736 1141696
ספנסר אגח ב 100.78 0.25 721 1139898
אול-יר אגח ב 106.51 0.2 684 1139781
מגה אור אגח ד 109.86 0.11 673 1130632
מגדלי תיכוןאגחב 105.13 0.01 666 1136803
אשטרום נכ אגח10 108.23 0.11 662 2510204
דלק קב אגח כב 129.78 -0.03 660 1106046
מדלי אגח א 97.7 0.28 639 1143155
מבני תעש אגח כ 104.64 0.16 630 2260495
אשטרום נכ אגח 8 111.58 0.22 600 2510162
אלרוב נדלן אגח ב 108.98 0.22 536 3870094
אגוד הנ שה נד 1 121.87 0.11 533 1115278
כלכלית ים אגחטו 102.72 0.01 418 1980416
אזורים אגח 12 101.74 0.13 342 7150360
לונשטן הנד אגח ג 105.74 0.21 336 5730080
אפריקה מג אגח ב 108.34 0.08 332 1126093
כלכלית ים אגחיד 106.63 0.2 331 1980390
ישפרו אגח ב 132.51 0.01 322 7430069
אנלייט אנר אגחב 113.1 0.14 304 7200090
אזורים אגח 9 110.64 0.01 266 7150337
דמרי אגח ז 101.84 0.04 264 1141191
אבגול אגח ד 97.59 0.1 258 1140417
כלכלית ים אגחיג 107.17 0.11 258 1980366
פנינסולה אגח א 100.23 -0.04 254 3330073
שלמה החז אגח יד 105.25 0.2 233 1410265
מנרב אגח ג 98.07 -0.1 206 1550078
קופרליין אגח א 106.32 0.22 205 1136589
ויתניה אגח ד 107.16 0.28 185 1139476
גירון אגח ז 99.88 0.03 184 1142629
מבני תעש אגח טו 112.55 0.2 183 2260420
דמרי אגח ו 104.6 0.18 172 1136936
אזורים אגח 10 105.34 0.07 158 7150345
איידיאייהנ הת ד 110.82 0 153 1133099
בי קומיונק אגחב 105.58 0.05 132 1120872
אלרוב נדלן אגח ג 102.39 -0.01 131 3870102
כלכלית ים אגחיב 111.05 -0.07 122 1980358
שכון ובינוי אגח 5 112.85 0.13 109 1125210
גירון אגח ו 106.23 0.17 100 1139849
אזורים אגח 11 105.52 0.16 91 7150352
פנינסולה אגח ב 97.31 0 85 3330099
אפריקה מג אגח ד 95.25 0.02 67 1142645
מבני תעש אגח טז 113.77 0.01 58 2260438
גולד אגח ג 102.84 -0.12 56 1490051
אשדר אגח ג 111.27 0.01 51 1123884
אשדר אגח א 128.81 -0.03 34 1104330
איידיאייהנ הת ב 108.22 0.01 30 1121581
אבגול אגח ב 102.64 -0.02 29 1126317
מנרב אגח א 104.31 -0.07 26 1550037
תדיראן הול אגח2 107.34 0.22 22 2580066
דלק קב אגח יד 102.06 0.01 17 1115062
שכון ובינוי אגח 4 112.85 0.59 17 1117910
מבני תעש אגח ח 124.03 0 0 2260131
אגוד הנ שה נד 2 103.17 0 1115286
גלובל פינ8אגח ד 116.29 0 1108620
איידיאייהנ הת ג 110.28 0 1127349
דמרי אגח ד 104.4 0 1129667
גירון אגח ה 104.09 0 1133784
מגדלי תיכוןאגחג 98.68 0 1142777
שנפ אגח ב 101.89 0 1140086
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אשדר אגח ג פידיון חלקי 33.33 22/12/2018 1123884
אזורים אגח 9 פידיון חלקי 25 20/12/2018 7150337
אזורים אגח 10 פידיון חלקי 25.76 20/12/2018 7150345
איידיאייהנ הת ג ריבית 2.15 04/12/2018 1127349
בי קומיונק אגחג ריבית 1.8 25/11/2018 1139203
חברה לישראל אגח 10 ריבית 2.15 25/11/2018 5760236
חברה לישראל אגח 11 ריבית 2.72 25/11/2018 5760244
אלרוב נדלן אגח ג ריבית 0.93 19/11/2018 3870102
כלכלית ים אגחיב ריבית 2.2 19/11/2018 1980358
איידיאייהנ הת ב ריבית 2.5 19/11/2018 1121581
אשדר אגח א ריבית 2.42 18/11/2018 1104330
גירון אגח ה ריבית 1.75 18/11/2018 1133784
ספנסר אגח א ריבית 3.45 18/11/2018 1133800
מנרב אגח א ריבית 1.86 18/11/2018 1550037
אול-יר אגח ב ריבית 3.42 18/11/2018 1139781
אשטרום נכ אגח 8 ריבית 2.3 18/11/2018 2510162
גירון אגח ה פידיון חלקי 4.17 18/11/2018 1133784
ספנסר אגח א פידיון חלקי 16.67 18/11/2018 1133800
אול-יר אגח ב פידיון חלקי 16.67 18/11/2018 1139781
מנרב אגח א פידיון חלקי 9.09 18/11/2018 1550037
אשטרום נכ אגח 8 פידיון חלקי 11.11 18/11/2018 2510162
אשטרום קב אגח א פידיון חלקי 6.67 29/10/2018 1132323
אשטרום קב אגח א ריבית 1.2 29/10/2018 1132323
אשטרום קב אגח ב ריבית 2.1 29/10/2018 1132331
דלק קב אגח יט ריבית 2.33 29/10/2018 1121326
דלק קב אגח יח ריבית 3.05 21/10/2018 1115823
מגה אור אגח ד ריבית 1.73 21/10/2018 1130632
שכון ובינוי אגח 8 ריבית 1.95 21/10/2018 1135888
כלכלית ים אגחיג ריבית 2.5 21/10/2018 1980366
מגה אור אגח ד פידיון חלקי 14.1 21/10/2018 1130632
קופרליין אגח א ריבית 3 08/10/2018 1136589
מגדלי תיכוןאגחב ריבית 1.67 25/09/2018 1136803
כלכלית ים אגחיד ריבית 1.2 25/09/2018 1980390
נאוי אגח ד ריבית 1.21 25/09/2018 2080190
אפריקה מג אגח ד ריבית 1.38 25/09/2018 1142645
חברה לישראל אגח 12 ריבית 1.7 25/09/2018 5760251
חברה לישראל אגח 13 ריבית 2.84 25/09/2018 5760269
כלכלית ים אגחיד פידיון חלקי 2 25/09/2018 1980390
אשטרום נכ אגח 9 פידיון חלקי 4.79 17/09/2018 2510170
כנפיים אגח ז פידיון חלקי 14.29 17/09/2018 5430137
לונשטן הנד אגח ג פידיון חלקי 16.13 17/09/2018 5730080
אשטרום נכ אגח 9 ריבית 2.45 17/09/2018 2510170
כנפיים אגח ז ריבית 3.13 17/09/2018 5430137
לונשטן הנד אגח ג ריבית 1.9 17/09/2018 5730080
ספנסר אגח ב ריבית 2.58 17/09/2018 1139898
קופרליין אגח ב ריבית 2.55 17/09/2018 1140177
מבני תעש אגח טו ריבית 2.87 17/09/2018 2260420
אפריקה מג אגח ג ריבית 1.95 17/09/2018 1135698
שכון ובינוי אגח 6 ריבית 2.17 17/09/2018 1129733
שכון ובינוי אגח 7 ריבית 3.12 17/09/2018 1129741
דלק קב אגח יג ריבית 2.3 17/09/2018 1105543
בי קומיונק אגחב ריבית 3.25 17/09/2018 1120872
אפריקה מג אגח ב ריבית 2.35 17/09/2018 1126093
חברה לישראל אגח 7 ריבית 2.47 02/09/2018 5760160
מבני תעש אגח ח ריבית 2.33 31/08/2018 2260131
אגוד הנ שה נד 2 ריבית 0.67 30/08/2018 1115286
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 29/08/2018 1115278
שכון ובינוי אגח 4 ריבית 2.4 28/08/2018 1117910
נאוי אגח ב ריבית 1.35 26/08/2018 2080166
מגה אור אגח ז ריבית 1.02 26/08/2018 1141696
אנלייט אנר אגחב ריבית 3.63 20/08/2018 7200090
אול-יר אגח ג פידיון חלקי 1.25 19/08/2018 1140136
שלמה החז אגח יד פידיון חלקי 14.29 19/08/2018 1410265
שלמה החז אגח טו פידיון חלקי 14.29 19/08/2018 1410273
אול-יר אגח ג ריבית 1.98 19/08/2018 1140136
שלמה החז אגח יד ריבית 0.94 19/08/2018 1410265
שלמה החז אגח טו ריבית 1.44 19/08/2018 1410273
מדלי אגח א ריבית 3.02 16/08/2018 1143155
דלק קב אגח לא ריבית 2.15 10/08/2018 1134790
גלובל פינ8אגח ד ריבית 1.04 07/08/2018 1108620
יוניברסל אגח ב ריבית 0.85 07/08/2018 1141647
יוניברסל אגח ב פידיון חלקי 4.76 07/08/2018 1141647
גלובל פינ8אגח ד פידיון חלקי 94.73 07/08/2018 1108620
יוניברסל אגח א פידיון חלקי 4.76 05/08/2018 1141639
יוניברסל אגח א ריבית 0.66 05/08/2018 1141639
מנרב אגח ג ריבית 1.79 25/07/2018 1550078
תדיראן הול אגח2 ריבית 2.2 21/07/2018 2580066
אול-יר אגח ה ריבית 1.44 20/07/2018 1143304
אול-יר אגח ד ריבית 3.05 19/07/2018 1141274
אלרוב נדלן אגח ב ריבית 2.4 19/07/2018 3870094
אלרוב נדלן אגח ב פידיון חלקי 33.33 19/07/2018 3870094
שנפ אגח ב ריבית 1.13 09/07/2018 1140086
אשטרום קב אגח ג ריבית 2.15 09/07/2018 1140102
דלק קב אגח יד ריבית 2.13 08/07/2018 1115062
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 08/07/2018 7480098
איידיאייהנ הת ד ריבית 2.17 03/07/2018 1133099
הרץ פרופר אגח א ריבית 3.19 03/07/2018 1142603
מנרב אגח ב ריבית 1.3 25/06/2018 1550052
פנינסולה אגח א ריבית 0.35 25/06/2018 3330073
פנינסולה אגח ב ריבית 0.27 25/06/2018 3330099
אשטרום נכ אגח10 ריבית 1.53 25/06/2018 2510204
פנינסולה אגח א פידיון חלקי 14.29 25/06/2018 3330073
מנרב אגח ב פידיון חלקי 3.03 25/06/2018 1550052
גולד אגח ג פידיון חלקי 8.33 24/06/2018 1490051
דרבן אגח ד פידיון חלקי 25 24/06/2018 4110094
מבני תעש אגח כ ריבית 1.4 24/06/2018 2260495
אלרוב נדלן אגח ד ריבית 1.2 24/06/2018 3870128
דרבן אגח ד ריבית 4.6 24/06/2018 4110094
הכשרת ישוב אג21 ריבית 0.45 24/06/2018 6120224
איידיאו אגח ח ריבית 1.25 24/06/2018 5050265
ישפרו אגח ב ריבית 2.7 24/06/2018 7430069
אזורים אגח 12 ריבית 1.58 24/06/2018 7150360
דלק קב אגח לד ריבית 1.71 24/06/2018 1143361
גולד אגח ג ריבית 1.38 24/06/2018 1490051
כלכלית ים אגחטו ריבית 1.3 24/06/2018 1980416
גירון אגח ז ריבית 1 24/06/2018 1142629
מגדלי תיכוןאגחג ריבית 1.24 24/06/2018 1142777
אבגול אגח ד ריבית 1.95 24/06/2018 1140417
דמרי אגח ז ריבית 1.52 24/06/2018 1141191
גירון אגח ו ריבית 1.25 24/06/2018 1139849
ויתניה אגח ד ריבית 1.92 24/06/2018 1139476
דמרי אגח ו ריבית 1.73 24/06/2018 1136936
מגה אור אגח ו ריבית 1.02 24/06/2018 1138668
אשדר אגח ד ריבית 2.1 19/06/2018 1135607
דמרי אגח ד ריבית 2.72 19/06/2018 1129667
אשדר אגח ג ריבית 2.75 19/06/2018 1123884
שכון ובינוי אגח 5 ריבית 2.75 19/06/2018 1125210
שכון ובינוי אגח 5 פידיון חלקי 20 19/06/2018 1125210
דמרי אגח ד פידיון חלקי 50 19/06/2018 1129667
דיסקונט שה א ריבית 1.27 19/06/2018 6910095
אשטרום נכ אגח 7 ריבית 2.13 19/06/2018 2510139
אשטרום נכ אגח 7 פידיון חלקי 14.29 19/06/2018 2510139
אשדר אגח ד פידיון חלקי 7.69 19/06/2018 1135607
מבני תעש אגח טז פידיון חלקי 5.26 18/06/2018 2260438
מבני תעש אגח יז פידיון חלקי 5.26 18/06/2018 2260446
אזורים אגח 11 פידיון חלקי 17 18/06/2018 7150352
איידיאו אגח ז ריבית 2.03 18/06/2018 5050240
נכסים ובנ אגח ד ריבית 2.47 18/06/2018 6990154
אזורים אגח 9 ריבית 2.67 18/06/2018 7150337
אזורים אגח 10 ריבית 2.5 18/06/2018 7150345
אזורים אגח 11 ריבית 2.33 18/06/2018 7150352
דמרי אגח ה פידיון חלקי 28.13 18/06/2018 1134261
אבגול אגח ב ריבית 3.15 18/06/2018 1126317
אבגול אגח ג ריבית 2.38 18/06/2018 1133289
דמרי אגח ה ריבית 1.75 18/06/2018 1134261
מבני תעש אגח טז ריבית 2.83 18/06/2018 2260438
מבני תעש אגח יז ריבית 1.85 18/06/2018 2260446
דלק קב אגח כב ריבית 2.25 17/06/2018 1106046
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד