מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 51532.59 0.04 2
AA+/Aa1 24047.89 0.07 3
AA/Aa2 57428.75 0.07 4
AA-/Aa3 65678.53 0.05 5
A+/A1 39898.64 -0.01 6
A/A2 51006.48 0.09 7
A-/A3 23099.8 0.1 8
BBB+/Baa1 12753.77 0.22 9
BBB/Baa2 1302.89 0.27 10
BBB-/Baa3 1998.17 0.13 11
BB+/Ba1-C 92.41 2.34 12
D/D 535.84 -1.06 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
בזן אגח ה 110.46 0.05 4379 2590388
צ''וזן נכס אגח א 104.14 0.12 4009 1141894
קליין אגח ב 97.86 0.25 3126 1140409
אפריקה נכס אגחז 107.5 0.21 2938 1132232
בזן אגח ט 95.88 -0.31 2930 2590461
דלשה קפיטל אגחג 101.95 -0.22 2903 1141605
סטרוברי אגח ב 102.83 0.65 2690 1145432
אקסטל אגח א 94.9 0.09 2665 1132299
אלבר אגח טו 100.36 0.07 2180 1138536
אפריקה נכס אגחח 97.8 0.3 2166 1142231
בזן אגח ו 97.42 -0.06 2160 2590396
הכשרת ישוב אג16 108.59 -0.19 1765 6120166
דור אלון אגח ה 108.12 0.14 1748 1136761
אנקור אגח א 98.71 0.06 1427 1141118
אלבר אגח טז 103.06 0.17 1291 1139823
דה לסר אגח ד 97.24 0.05 1222 1132059
דה לסר אגח ה 101.08 0.34 1221 1135664
ווטרסטון אגח א 94.3 0.53 930 1140987
אקסטל אגח ב 85.6 0.22 893 1135367
אדגר אגח ט 113.59 0.2 875 1820190
הכשרת ישוב אג18 105.03 0.03 869 6120190
ג''י.אף.אי אגח ב 98.12 -0.28 799 1140540
שלמה נדלן אגח ג 103.93 0.01 789 1137439
או פי סי אגח א 111.49 0.35 771 1141589
אספן גרופ אגח ו 107.22 0.09 740 3130291
בזן אגח א 124.29 0.16 719 2590255
אלבר אגח יד 101.63 0.21 651 1132562
ג'י.אף.איי אגח א 107.8 0.07 612 1134915
בזן אגח ד 107.46 0.15 523 2590362
אלבר אגח יג 103.89 -0.02 488 1127588
אלטיטיוד אגח א 100.02 0.02 487 1143924
אמדיג''י אגח ג 93.71 0.06 465 1142504
דלשה קפיטל אגחב 97.73 0.1 464 1137314
נאויטס מימון אגח א 105.49 -0.1 452 1141365
הכשרת ישוב אג22 100.87 0.38 450 6120240
אספן גרופ אגח ז 97.47 0.12 431 3130333
ארקו אגח ג 106.12 0.05 370 3100245
סטרוברי אגח א 102.51 -0.07 334 1136951
אדגר אגח ח 106.34 0.13 307 1820174
אדגר אגח י 101.65 0.05 293 1820208
גלובל כנפ אגח ב 91.21 0.01 259 1136969
דור אלון אגח ו 101.62 0.48 230 1140656
בזן אגח ז 130.73 0.3 224 2590438
הלמןאלדובי אגחא 109.03 -0.07 219 1133313
הכשרת ישוב אג20 108.2 0.31 210 6120216
אגוד הנ נדחה כא 5124945 0 205 1141878
אמדיג''י אגח ב 99.37 0.23 184 1140557
אפריקה נכס אגחו 109.9 0.26 166 1129550
הכשרת ישוב אג19 103.4 0.04 143 6120208
דה לסר אגח ג 108.03 0.14 93 1127299
דלשה קפיטל אגחא 102.22 -0.1 93 1137306
אפריקה נכס אגחה 110.96 0.04 60 1122233
ירושלים הנ אגח יד 100.67 -0.24 56 1123587
אגוד הנפ נדחה כ 5271555 -0.11 53 1139153
ירושלים הנפ נד 10 106.02 0.08 50 1127414
אפקון החז אגח ג 105.48 0.09 50 5780093
הכשרת ישוב אג17 106.49 0.08 28 6120182
נאויטס מימון אגח ב 107.49 -0.1 24 1141373
דה לסר אגח ב 114.28 -0.03 24 1118587
אדגר אגח ז 111.13 -0.13 20 1820158
ויקטורי אגח א 104.28 0.03 14 1136126
בית הזהב אגח ב 111.32 0 10 2350072
דורסל אגח ב 102.2 0 5 1132711
אורון אגח א 102.66 0 2 1135714
אוריין אגח ב 100.8 0 1 1143379
הכשרת ישוב אג15 105.11 0 6120158
קליין אגח א 107.29 0 1136977
דורסל אגח ג 104.2 0 1139427
קרדן נדלן אגח ב 105.4 0 1133610
שלמה נדלן אגח ב 106.4 0 1129436
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אדגר אגח ז פידיון חלקי 50 22/12/2018 1820158
אדגר אגח ח פידיון חלקי 20 22/12/2018 1820174
בזן אגח ד פידיון חלקי 25 20/12/2018 2590362
אספן גרופ אגח ו פידיון חלקי 6.38 20/12/2018 3130291
אקסטל אגח א פידיון חלקי 50 20/12/2018 1132299
דורסל אגח ב פידיון חלקי 33.33 20/12/2018 1132711
אלטיטיוד אגח א ריבית 5.08 19/12/2018 1143924
דה לסר אגח ב ריבית 3.2 25/11/2018 1118587
גלובל כנפ אגח ב ריבית 2.63 25/11/2018 1136969
דור אלון אגח ו ריבית 1.48 25/11/2018 1140656
גלובל כנפ אגח ב פידיון חלקי 5 25/11/2018 1136969
ווטרסטון אגח א ריבית 2.97 18/11/2018 1140987
דה לסר אגח ה ריבית 3.45 04/11/2018 1135664
דה לסר אגח ד ריבית 1.25 21/10/2018 1132059
אפריקה נכס אגחז ריבית 1.85 21/10/2018 1132232
אמדיג''י אגח ב ריבית 1.88 21/10/2018 1140557
אמדיג''י אגח ג ריבית 2.95 21/10/2018 1142504
אפריקה נכס אגחח ריבית 1.28 09/10/2018 1142231
בזן אגח ז ריבית 2.85 25/09/2018 2590438
בזן אגח ט ריבית 2.35 25/09/2018 2590461
בזן אגח ט פידיון חלקי 2.56 25/09/2018 2590461
הכשרת ישוב אג18 פידיון חלקי 25 20/09/2018 6120190
ג''י.אף.אי אגח ב ריבית 2.88 20/09/2018 1140540
סטרוברי אגח ב ריבית 2.14 20/09/2018 1145432
צ''וזן נכס אגח א ריבית 3.38 17/09/2018 1141894
הלמןאלדובי אגחא ריבית 5.1 17/09/2018 1133313
קרדן נדלן אגח ב ריבית 2.45 17/09/2018 1133610
ג'י.אף.איי אגח א ריבית 3.88 17/09/2018 1134915
דלשה קפיטל אגחא ריבית 3.4 17/09/2018 1137306
דלשה קפיטל אגחב ריבית 2.3 17/09/2018 1137314
דלשה קפיטל אגחא פידיון חלקי 5.26 17/09/2018 1137306
דלשה קפיטל אגחב פידיון חלקי 5.26 17/09/2018 1137314
הלמןאלדובי אגחא פידיון חלקי 14.29 17/09/2018 1133313
קרדן נדלן אגח ב פידיון חלקי 33.33 17/09/2018 1133610
אלבר אגח טז פידיון חלקי 4.16 16/09/2018 1139823
אלבר אגח טז ריבית 0.56 16/09/2018 1139823
אגוד הנפ נדחה כ ריבית 2.85 05/09/2018 1139153
אגוד הנ נדחה כא ריבית 1.69 05/09/2018 1141878
אדגר אגח י ריבית 1.23 26/08/2018 1820208
הכשרת ישוב אג15 ריבית 1.22 21/08/2018 6120158
ירושלים הנ אגח יד פידיון חלקי 33.33 21/08/2018 1123587
ירושלים הנ אגח יד ריבית 0.41 21/08/2018 1123587
קליין אגח ב ריבית 3.3 20/08/2018 1140409
קליין אגח א ריבית 3.2 19/08/2018 1136977
ויקטורי אגח א ריבית 1.75 19/08/2018 1136126
דלשה קפיטל אגחג ריבית 3.08 19/08/2018 1141605
קליין אגח א פידיון חלקי 7.32 19/08/2018 1136977
ויקטורי אגח א פידיון חלקי 16.67 19/08/2018 1136126
אלבר אגח טו פידיון חלקי 4.55 09/08/2018 1138536
דה לסר אגח ג פידיון חלקי 21.43 09/08/2018 1127299
אלבר אגח טו ריבית 0.75 09/08/2018 1138536
דה לסר אגח ג ריבית 2.7 09/08/2018 1127299
אלבר אגח יד ריבית 0.82 05/08/2018 1132562
אלבר אגח יד פידיון חלקי 7.14 05/08/2018 1132562
שלמה נדלן אגח ג ריבית 2.17 25/07/2018 1137439
שלמה נדלן אגח ב ריבית 2.45 19/07/2018 1129436
נאויטס מימון אגח ב ריבית 3.88 19/07/2018 1141373
בית הזהב אגח ב ריבית 2.53 19/07/2018 2350072
שלמה נדלן אגח ב פידיון חלקי 33.33 19/07/2018 1129436
בית הזהב אגח ב פידיון חלקי 8.86 19/07/2018 2350072
אפריקה נכס אגחה פידיון חלקי 66.67 03/07/2018 1122233
אפריקה נכס אגחה ריבית 2.95 03/07/2018 1122233
אלבר אגח יג ריבית 1.05 01/07/2018 1127588
אלבר אגח יג פידיון חלקי 25.02 01/07/2018 1127588
אוריין אגח ב ריבית 1.21 25/06/2018 1143379
דור אלון אגח ה ריבית 2.28 25/06/2018 1136761
דור אלון אגח ה פידיון חלקי 16.66 25/06/2018 1136761
או פי סי אגח א פידיון חלקי 3.5 24/06/2018 1141589
ארקו אגח ג פידיון חלקי 10.53 24/06/2018 3100245
דורסל אגח ג ריבית 1.75 24/06/2018 1139427
אפריקה נכס אגחו ריבית 2.4 24/06/2018 1129550
אספן גרופ אגח ז ריבית 1.7 24/06/2018 3130333
ארקו אגח ג ריבית 2.42 24/06/2018 3100245
הכשרת ישוב אג19 ריבית 1 24/06/2018 6120208
הכשרת ישוב אג20 ריבית 1.63 24/06/2018 6120216
הכשרת ישוב אג22 ריבית 0.56 24/06/2018 6120240
או פי סי אגח א ריבית 5.1 24/06/2018 1141589
אדגר אגח ז ריבית 2.8 19/06/2018 1820158
אדגר אגח ח ריבית 1.75 19/06/2018 1820174
אדגר אגח ט ריבית 2.33 19/06/2018 1820190
אקסטל אגח א ריבית 2.45 19/06/2018 1132299
אנקור אגח א ריבית 2.7 19/06/2018 1141118
סטרוברי אגח א ריבית 3.3 19/06/2018 1136951
סטרוברי אגח א פידיון חלקי 17.65 19/06/2018 1136951
אורון אגח א פידיון חלקי 25 18/06/2018 1135714
אפקון החז אגח ג פידיון חלקי 20 18/06/2018 5780093
הכשרת ישוב אג16 פידיון חלקי 33.33 18/06/2018 6120166
בזן אגח א פידיון חלקי 20 18/06/2018 2590255
נאויטס מימון אגח א ריבית 3.88 18/06/2018 1141365
ירושלים הנפ נד 10 ריבית 1.2 18/06/2018 1127414
דורסל אגח ב ריבית 1.4 18/06/2018 1132711
אורון אגח א ריבית 1.95 18/06/2018 1135714
אקסטל אגח ב ריבית 3.13 18/06/2018 1135367
בזן אגח א ריבית 2.4 18/06/2018 2590255
בזן אגח ד ריבית 3 18/06/2018 2590362
בזן אגח ה ריבית 2.95 18/06/2018 2590388
בזן אגח ו ריבית 3.35 18/06/2018 2590396
הכשרת ישוב אג16 ריבית 1.33 18/06/2018 6120166
הכשרת ישוב אג17 ריבית 1.25 18/06/2018 6120182
הכשרת ישוב אג18 ריבית 1.4 18/06/2018 6120190
אספן גרופ אגח ו ריבית 1.95 18/06/2018 3130291
אפקון החז אגח ג ריבית 2.85 18/06/2018 5780093
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד