מדדים
דירוג שווי שוק שיעור השינוי
מדדים
AAA /Aaa 49628.29 0.03 2
AA+/Aa1 21695.91 -0.02 3
AA/Aa2 53083.34 0.02 4
AA-/Aa3 61684.57 -0.03 5
A+/A1 45435.93 0 6
A/A2 46740.14 -0.02 7
A-/A3 25073.7 0 8
BBB+/Baa1 8806.27 -0.03 9
BBB/Baa2 6520.7 -0.12 10
BBB-/Baa3 1797.81 -0.24 11
BB+/Ba1-C 141.85 0 12
D/D 684.56 0.01 23
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אלדן תחבו אגח ב 104.09 -0.01 1875 1138254
צ''וזן נכס אגח א 104.18 -0.03 1661 1141894
אנקור אגח א 100.94 -0.38 854 1141118
מישורים אגח ח 97.96 -0.31 667 1143163
אלקטרה נדלןאגחה 107.28 0.03 664 1138593
אלדן תחבו אגח ד 103.2 0.11 604 1140821
אלון רבוע אגח ד 103.9 0.05 384 1139583
ברוקלנד אגח א 106.73 -0.11 304 1132307
אנקור אגח ב 100.88 0.24 291 1141126
חג'ג' אגח ה 106.3 0.03 270 8230161
רבד אגח ג 108.41 -0.02 217 5260096
אלדן תחבו אגח א 102.79 0.03 177 1134840
חג'ג' אגח ו 108.83 0.06 136 8230179
נובל אגח א 107.02 -0.51 127 1141860
צרפתי אגח ח 103.02 0 127 4250189
אלדן תחבו אגח ג 102.68 -0.1 126 1140813
בית הזהב אגח ג 107.06 -0.39 122 2350080
ירושליםהנפ נד11 5289999 0 105 1138551
ברוקלנד אגח ב 111.33 -0.02 94 1136993
סאות''רן אגח ב 99.75 0.3 89 1143387
טן דלק אגח ג 104.8 0 86 1131457
נץ קבוצה אגח 1 104.5 0 81 4550133
ווסיג'י אגח א 101.99 -0.04 78 1141209
סאות'רן אגח א 105.4 0.09 76 1140094
בית הזהב אגח ב 111.89 0 72 2350072
חג'ג' אגח ז 104.73 -0.06 67 8230195
מישורים אגח ד 106.8 -0.06 65 1132729
רבד אגח ב 107.65 -0.03 64 5260088
אאורה אגח ט 106.14 -0.11 36 3730397
אורשי אגח א 101.69 0.19 29 1141654
צמח המרמן אגח ד 105.85 0.02 27 1134873
סקייליין אגח א 108.45 -0.13 23 1138775
אביב בניה אגח 5 107.14 0 20 4440087
יעקובי קב אגח א 101.95 -0.17 15 1142439
סקייליין אגח ב 100.89 0.27 12 1142033
מישורים אגח ו 103.97 0.45 11 1141258
אאורה אגח י 103.26 0.12 5 3730413
אלומיי אגח ב 103.19 0.19 1 1140326
אלומיי אגח א 108.38 0 1 1130947
מישורים אגח ג 107.6 0 1127513
צמח המרמן אגח ג 106.85 0 1127653
לודן אגח ד 105.01 0 1134857
מישורים אגח ה 97.37 0 1140078
ברם אגח א 106 0 1135730
אופטיבייס אגח א 106.72 0 1136209
אופל בלאנס אגחג 101.57 0 1140664
ירושליםהנפ נד 21 5030000 0 1142520
אאורה אגח יא 102.99 0 3730421
צרפתי אגח ז 104.02 0 4250163
אאורה אגח ח 102.03 0 3730355
רבד אגח א 105.86 0 5260070
רגנסי אגח א 108.18 0 5510029
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
רבד אגח ב פידיון חלקי 18.18 20/09/2018 5260088
אלדן תחבו אגח א פידיון חלקי 16.67 21/08/2018 1134840
רבד אגח ג ריבית 2.88 19/08/2018 5260096
מישורים אגח ה ריבית 2.67 06/08/2018 1140078
מישורים אגח ח ריבית 1.32 25/07/2018 1143163
צמח המרמן אגח ג ריבית 4 23/07/2018 1127653
צמח המרמן אגח ד ריבית 2.75 23/07/2018 1134873
סאות''רן אגח ב ריבית 3.09 20/07/2018 1143387
בית הזהב אגח ב ריבית 2.53 19/07/2018 2350072
סאות'רן אגח א ריבית 3.65 19/07/2018 1140094
בית הזהב אגח ב פידיון חלקי 8.86 19/07/2018 2350072
סקייליין אגח א פידיון חלקי 2.63 09/07/2018 1138775
סקייליין אגח ב ריבית 2.83 09/07/2018 1142033
סקייליין אגח א ריבית 2.6 09/07/2018 1138775
אלקטרה נדלןאגחה ריבית 2.4 01/07/2018 1138593
ירושליםהנפ נד11 ריבית 1.6 25/06/2018 1138551
ירושליםהנפ נד 21 ריבית 1.05 25/06/2018 1142520
אאורה אגח י ריבית 1.95 24/06/2018 3730413
אאורה אגח יא ריבית 1.75 24/06/2018 3730421
צרפתי אגח ח ריבית 1.98 24/06/2018 4250189
נץ קבוצה אגח 1 ריבית 2.75 24/06/2018 4550133
חג'ג' אגח ז ריבית 5.55 24/06/2018 8230195
אלון רבוע אגח ד פידיון חלקי 2.5 24/06/2018 1139583
צרפתי אגח ח פידיון חלקי 5.26 24/06/2018 4250189
אלון רבוע אגח ד ריבית 2.3 24/06/2018 1139583
אורשי אגח א ריבית 1.52 24/06/2018 1141654
אלומיי אגח ב ריבית 1.85 24/06/2018 1140326
אנקור אגח א ריבית 2.7 19/06/2018 1141118
מישורים אגח ד ריבית 2.45 19/06/2018 1132729
מישורים אגח ד פידיון חלקי 20 19/06/2018 1132729
אאורה אגח ט ריבית 2.85 18/06/2018 3730397
רגנסי אגח א ריבית 3.28 18/06/2018 5510029
חג'ג' אגח ה ריבית 3 18/06/2018 8230161
רבד אגח א ריבית 2.08 18/06/2018 5260070
צרפתי אגח ז ריבית 3.45 18/06/2018 4250163
צרפתי אגח ז פידיון חלקי 49.99 18/06/2018 4250163
רבד אגח א פידיון חלקי 9.72 18/06/2018 5260070
חג'ג' אגח ה פידיון חלקי 14.29 18/06/2018 8230161
לודן אגח ד פידיון חלקי 12.5 18/06/2018 1134857
אופטיבייס אגח א פידיון חלקי 12.49 18/06/2018 1136209
לודן אגח ד ריבית 2.75 18/06/2018 1134857
אלומיי אגח א ריבית 2.3 18/06/2018 1130947
אופטיבייס אגח א ריבית 3.35 18/06/2018 1136209
אנקור אגח ב ריבית 3.6 18/06/2018 1141126
מישורים אגח ג ריבית 3.08 13/06/2018 1127513
מישורים אגח ו ריבית 2.75 05/06/2018 1141258
יעקובי קב אגח א ריבית 1.46 27/05/2018 1142439
אלדן תחבו אגח א ריבית 1.08 21/05/2018 1134840
טן דלק אגח ג ריבית 2.35 21/05/2018 1131457
ברוקלנד אגח ב ריבית 4.43 21/05/2018 1136993
אלדן תחבו אגח ב ריבית 2.13 29/04/2018 1138254
אלדן תחבו אגח ב פידיון חלקי 19.05 29/04/2018 1138254
בית הזהב אגח ג פידיון חלקי 6 24/04/2018 2350080
בית הזהב אגח ג ריבית 1.77 24/04/2018 2350080
אלדן תחבו אגח ג ריבית 1.85 24/04/2018 1140813
אלדן תחבו אגח ד ריבית 1.42 24/04/2018 1140821
ברוקלנד אגח א ריבית 3.37 22/04/2018 1132307
חג'ג' אגח ו פידיון חלקי 23.53 22/04/2018 8230179
אביב בניה אגח 5 פידיון חלקי 25 22/04/2018 4440087
אביב בניה אגח 5 ריבית 2.78 22/04/2018 4440087
חג'ג' אגח ו ריבית 3 22/04/2018 8230179
ברוקלנד אגח א פידיון חלקי 33.01 22/04/2018 1132307
נובל אגח א ריבית 4.07 03/04/2018 1141860
אופל בלאנס אגחג ריבית 1.25 25/03/2018 1140664
אופל בלאנס אגחג פידיון חלקי 15 25/03/2018 1140664
ברם אגח א פידיון חלקי 10.71 20/03/2018 1135730
רבד אגח ב ריבית 2.78 20/03/2018 5260088
ווסיג'י אגח א ריבית 1.5 20/03/2018 1141209
ברם אגח א ריבית 2.42 20/03/2018 1135730
צ''וזן נכס אגח א ריבית 3.7 19/03/2018 1141894
אאורה אגח ח ריבית 3 19/03/2018 3730355
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד