נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 129.64
שער פתיחה 129.64 0
שער ממוצע 129.64 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 87.94
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 7800
שווי שוק 72.36
הון רשום למסחר 55813809
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
12/05/2019 02/06/2019 4.89 33.33 25
11/05/2020 01/06/2020 4.89 33.33 25
11/05/2021 01/06/2021 4.89 33.33 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
129.7 0.05 129.78 0.11
129.68 0.03 129.82 0.14
129.6 -0.03 130 0.28
129.55 -0.07 133.5 2.98
129.54 -0.08
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3158.89 הכנסות 119.52
נכסים שוטפים 71.94 רווח גולמי 0.65
נכסים בלתי שוטפים 3086.95 רווח תפעולי 0
הון עצמי 0 רווח לפני מס 0
התחייבות שוטפות 71.94 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 3086.95 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 129.64 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 129.64 0 0
20/06/2018 129.64 0.11 20
19/06/2018 129.5 0.2 50
18/06/2018 129.24 0.03 9
17/06/2018 129.2 -0.01 15
14/06/2018 129.21 -0.12 75
13/06/2018 129.36 -0.03 58
12/06/2018 129.4 -0.11 12
11/06/2018 129.54 0.11 13
10/06/2018 129.4 0 5
07/06/2018 129.4 0 0
06/06/2018 129.4 0.39 253
05/06/2018 128.9 0 5
04/06/2018 128.9 0.21 790
03/06/2018 128.63 0 0
31/05/2018 128.63 0 0
30/05/2018 128.63 0 0
29/05/2018 128.63 0.1 50
28/05/2018 128.5 -0.22 30
27/05/2018 128.78 -0.1 20
24/05/2018 128.91 -0.09 57
23/05/2018 129.02 -0.02 3