נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 176.3
שער פתיחה 176.3 0
שער ממוצע 176.11 -0.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 27685.09
מחזור ע.נ. 138295
מספר עסקאות 12
תנועה מינימלית 17000
שווי שוק 28563
הון רשום למסחר 16221603000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/05/2019 31/05/2019 4 25
20/05/2020 31/05/2020 4.01 25
20/05/2021 31/05/2021 4 25
20/05/2022 31/05/2022 4 25
19/05/2023 31/05/2023 4 25
20/05/2024 31/05/2024 4.01 25
20/05/2025 30/05/2025 3.99 25
20/05/2026 31/05/2026 4.01 25
20/05/2027 31/05/2027 4 25
19/05/2028 30/05/2028 4 25
18/05/2029 31/05/2029 4.01 25
20/05/2030 31/05/2030 4 25
20/05/2031 30/05/2031 3.99 25
20/05/2032 31/05/2032 4.02 25
20/05/2033 31/05/2033 4 25
19/05/2034 31/05/2034 4 25
20/05/2035 31/05/2035 4 25
21/05/2036 30/05/2036 4 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
176.08 -0.12 176.25 -0.03
176.07 -0.13 176.26 -0.02
176.06 -0.14 176.35 0.03
176.03 -0.15 176.4 0.06
176.01 -0.16 176.6 0.17
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:06 176.08 -0.12 26000 45.78
11:06 176.08 -0.12 17000 29.93
10:05 176.01 -0.16 25000 44
10:05 176.29 -0.01 1 0
10:05 176.18 -0.07 17000 29.95
10:05 176.18 -0.07 17102 30.13
09:50 175.92 -0.22 17102 30.09
09:31 176.18 -0.07 1323 2.33
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/10/2018 176.3 0.16 27168
16/10/2018 176.02 0.11 23288
15/10/2018 175.83 0.14 26975
14/10/2018 175.59 -0.23 2294
11/10/2018 176 0.11 8763
10/10/2018 175.81 -0.29 30888
09/10/2018 176.33 -0.02 15517
08/10/2018 176.36 0.34 14091
07/10/2018 175.77 -0.3 8971
04/10/2018 176.3 -0.48 18928
03/10/2018 177.15 0.14 28239
02/10/2018 176.91 -0.15 16444
27/09/2018 177.18 0.27 26602
26/09/2018 176.71 0.41 52286
25/09/2018 175.99 -0.07 4818
20/09/2018 176.12 -0.12 28434