נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 125.37
שער פתיחה 125.46 0.07
שער ממוצע 125.36 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 410.35
מחזור ע.נ. 44935
מספר עסקאות 13
תנועה מינימלית 8200
שווי שוק 156.99
הון רשום למסחר 125232643
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/09/2018 30/09/2018 2.42 25
20/03/2019 31/03/2019 2.42 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
125.36 -0.01 125.5 0.1
125.35 -0.02
125.1 -0.22
125.02 -0.28
125 -0.3
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 9130.28 הכנסות 430.1
נכסים שוטפים 393.33 רווח גולמי 329.14
נכסים בלתי שוטפים 8736.95 רווח תפעולי 387.71
הון עצמי 3492.76 רווח לפני מס 391.78
התחייבות שוטפות 897.28 רווח נקי 311
התחייבויות בלתי שוטפות 4740.23 רווח למניה 22.83
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 125.36 -0.01 0 0
17:24 125.36 -0.01 6552 8.21
13:07 125.36 -0.01 4434 5.56
13:07 125.36 -0.01 10000 12.54
11:59 125.36 -0.01 2857 3.58
11:59 125.36 -0.01 10000 12.54
11:35 125.37 0 1089 1.37
11:35 125.37 0 10000 12.54
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפתלי יהודה 41.03 1268.85
נפתלי רוני 21.69 670.9
מור ק.נאמנות 5 154.73
בר זאב תמר 2.4 74.26
יעקובי ישראל 0.08 2.57
גונן עזריאל 0.01 0.43
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/03/2018 125.36 -0.01 56
21/03/2018 125.37 0.02 75
20/03/2018 125.35 0 251
19/03/2018 125.35 2.44 565
18/03/2018 125.28 0.06 66
15/03/2018 125.2 0.04 66
14/03/2018 125.15 -0.01 56
13/03/2018 125.16 -0.03 153
12/03/2018 125.2 0.07 2
11/03/2018 125.11 0.06 180
08/03/2018 125.04 -0.18 1973
07/03/2018 125.26 0.02 183
06/03/2018 125.24 0.01 56
05/03/2018 125.23 0.1 49
04/03/2018 125.11 0.02 97
28/02/2018 125.08 0.04 634
27/02/2018 125.03 -0.02 411
26/02/2018 125.06 0.02 92
25/02/2018 125.03 0 66