נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 144330 הכנסות 6835
נכסים שוטפים 117261 רווח גולמי 1935
נכסים בלתי שוטפים 27069 רווח תפעולי 2537
הון עצמי 10735 רווח לפני מס 1626
התחייבות שוטפות 113221 רווח נקי 1216
התחייבויות בלתי שוטפות 20374 רווח למניה 108.4
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שרון יצחק 60.51 3992.11
אקסלנס ת.סל 0.44 29
דניאל חכמון אורלי 0.16 10.73
הפניקס ק.גמל 0.13 8.51
אקסלנס ק.נאמ 0.09 5.69
אקסלנס ק.גמל 0.05 3.45
לסט גבריאל 0.05 3.13
ברטפלד אסף 0.02 1.53
נאור רמי 0 0.09
אלרועי שיר 0 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים