נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 117.09
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 256.78
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8600
שווי שוק 424.7
הון רשום למסחר 362714095
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
28/06/2018 10/07/2018 1.88 25
30/12/2018 10/01/2019 1.88 5.88 25
30/06/2019 10/07/2019 1.88 25
30/12/2019 10/01/2020 1.88 94.12 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 9174.22 הכנסות 587.99
נכסים שוטפים 425.67 רווח גולמי 445.14
נכסים בלתי שוטפים 8748.54 רווח תפעולי 597.6
הון עצמי 3648.13 רווח לפני מס 470.02
התחייבות שוטפות 1079.43 רווח נקי 461.23
התחייבויות בלתי שוטפות 4446.66 רווח למניה 33.84
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 117.09 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפתלי יהודה 40.99 1381.96
נפתלי רוני 21.67 730.71
מור ק.נאמנות 5.02 169.34
בר זאב תמר 2.24 75.45
יעקובי ישראל 0.08 2.8
גונן עזריאל 0.01 0.47
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/06/2018 117.09 -0.24 212
17/06/2018 117.37 0.59 80
14/06/2018 116.68 0.11 109
13/06/2018 116.55 -0.03 635
12/06/2018 116.59 0.05 62
11/06/2018 116.53 0.02 137
10/06/2018 116.51 0.04 636
07/06/2018 116.46 -0.03 61
06/06/2018 116.49 -0.01 202
05/06/2018 116.5 0.03 597
04/06/2018 116.46 0.01 69
03/06/2018 116.45 -0.04 57
31/05/2018 116.5 0.02 102
30/05/2018 116.48 0.07 45
29/05/2018 116.4 0 84
28/05/2018 116.4 0.01 461
27/05/2018 116.39 0 606
24/05/2018 116.39 0 338
23/05/2018 116.39 0.11 234
22/05/2018 116.26 0.02 323
21/05/2018 116.24 0.1 160