נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.75
שער פתיחה 100.7 -0.05
שער ממוצע 100.7 -0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 591.91
מחזור ע.נ. 38598
מספר עסקאות 22
תנועה מינימלית 9900
שווי שוק 439.97
הון רשום למסחר 436913600
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.72 -0.03 100.92 0.17
100.71 -0.04 100.93 0.18
100.7 -0.05 100.95 0.2
100.6 -0.15 100.98 0.23
99.5 -1.24 100.99 0.24
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4802.97 הכנסות 2435.01
נכסים שוטפים 2170.34 רווח גולמי 518.76
נכסים בלתי שוטפים 2632.63 רווח תפעולי 314.08
הון עצמי 1482.18 רווח לפני מס 222.33
התחייבות שוטפות 1570.4 רווח נקי 162.33
התחייבויות בלתי שוטפות 1750.38 רווח למניה 1.02
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 100.7 -0.05 0 0
17:24 100.7 -0.05 38597 38.87
09:30 100.7 -0.05 1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ס.ב. ישראל 29.36 839.69
הפניקס-משתתפות 4.93 141.08
פסגות ק.גמל 4.51 129.05
פסגות נ.תיקים 3.21 91.68
דש איפקס ק.גמל 2.99 85.43
מיטב דש ת.סל 1.26 36.05
פסגות ק.נאמ 1.07 30.52
אקסלנס ת.סל 1.05 29.89
פסגות תעודות סל 1.03 29.32
דש איפקס ק.נאמ 0.8 22.86
הפניקס 0.33 9.55
אקסלנס ק.נאמ 0.31 8.94
הפניקס ק.גמל 0.06 1.64
פסגות ביטוח 0.03 0.95
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/03/2018 100.7 -0.05 39
21/03/2018 100.75 -0.05 185
20/03/2018 100.8 0.1 69
19/03/2018 100.7 -0.01 226
18/03/2018 100.71 0 83
15/03/2018 101.04 0.01 104
14/03/2018 101.03 0 44
13/03/2018 101.03 0.03 162
12/03/2018 101 -0.05 130
11/03/2018 101.05 -0.04 165
08/03/2018 101.09 0.01 112
07/03/2018 101.08 0.08 162
06/03/2018 101 0.05 566
05/03/2018 100.95 -0.14 178
04/03/2018 101.09 -0.12 156
28/02/2018 101.21 0.12 593
27/02/2018 101.09 0.19 92
26/02/2018 100.9 0 81
25/02/2018 100.9 0.02 49