נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 102.05
שער פתיחה 102.05 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 27.49
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9800
שווי שוק 24.05
הון רשום למסחר 23565600
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
102.01 -0.04
102 -0.05
101.99 -0.06
101.77 -0.27
100.9 -1.13
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1488.36 הכנסות 166.07
נכסים שוטפים 130.34 רווח גולמי 157.46
נכסים בלתי שוטפים 1358.01 רווח תפעולי 151.17
הון עצמי 808.39 רווח לפני מס 142.7
התחייבות שוטפות 95.41 רווח נקי 111.58
התחייבויות בלתי שוטפות 584.56 רווח למניה 8.13
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לוינשטין הנדסה 69.79 723.54
מנורה ק.גמל 10.39 107.71
אלטשלר שחם ק.גמ 8.52 88.33
אלטשלר שחם ק.נא 4.14 42.92
מנורה מבטחים 0.56 5.84
לוטן שאול 0.04 0.39
צימר יוסף 0 0.04
אור אורצקי גדעון 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/03/2018 102.05 0 0
18/03/2018 102.05 0 0
15/03/2018 102.05 0 0
14/03/2018 102.05 0.06 10
13/03/2018 101.99 0.24 27
12/03/2018 101.75 0 0
11/03/2018 101.75 0.02 86
08/03/2018 101.73 0 0
07/03/2018 101.73 0 0
06/03/2018 101.73 0 0
05/03/2018 101.73 0 0
04/03/2018 101.73 0 0
28/02/2018 101.73 0 0
27/02/2018 101.73 0.01 16
26/02/2018 101.72 0 0
25/02/2018 101.72 0 0
22/02/2018 101.72 0 57
21/02/2018 101.72 0 0