נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 137.49
שער פתיחה 137.49 0
שער ממוצע 137.44 -0.04
מחזור יומי ממוצע (שנה) 20109.89
מחזור ע.נ. 20799
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 22000
שווי שוק 24283.77
הון רשום למסחר 17675067000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
20/08/2019 31/08/2019 2.74 25
21/08/2020 31/08/2020 2.77 25
20/08/2021 31/08/2021 2.75 25
21/08/2022 31/08/2022 2.75 25
21/08/2023 31/08/2023 2.75 25
21/08/2024 30/08/2024 2.75 25
21/08/2025 31/08/2025 2.76 25
21/08/2026 31/08/2026 2.75 25
20/08/2027 31/08/2027 2.75 25
20/08/2028 31/08/2028 2.76 25
21/08/2029 31/08/2029 2.75 25
21/08/2030 30/08/2030 2.74 25
21/08/2031 31/08/2031 2.76 25
20/08/2032 31/08/2032 2.76 25
21/08/2033 31/08/2033 2.75 25
21/08/2034 31/08/2034 2.75 25
21/08/2035 31/08/2035 2.75 25
21/08/2036 31/08/2036 2.76 25
21/08/2037 31/08/2037 2.75 25
21/08/2038 31/08/2038 2.75 25
21/08/2039 31/08/2039 2.75 25
21/08/2040 31/08/2040 2.75 25
21/08/2041 30/08/2041 2.75 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
137.18 -0.23 137.4 -0.07
137.12 -0.27 137.44 -0.04
137.11 -0.28 137.57 0.06
136.95 -0.39 139.6 1.53
136.7 -0.57 140.7 2.33
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:41 137.39 -0.07 1440 1.98
09:30 137.49 0 19359 26.62
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/10/2018 137.49 0.19 4745
16/10/2018 137.23 0.13 20605
15/10/2018 137.05 0.19 23149
14/10/2018 136.79 -0.17 5135
11/10/2018 137.02 -0.06 2583
10/10/2018 137.1 -0.38 4671
09/10/2018 137.62 0.01 2373
08/10/2018 137.6 0.44 19575
07/10/2018 137 -0.4 24259
04/10/2018 137.55 -0.6 17386
03/10/2018 138.38 0.09 18398
02/10/2018 138.26 0.01 12446
27/09/2018 138.25 0.29 11127
26/09/2018 137.85 0.35 2265
25/09/2018 137.37 -0.24 504
20/09/2018 137.7 -0.11 1257