נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 109.03
שער פתיחה 108.72 -0.28
שער ממוצע 108.92 -0.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1813.43
מחזור ע.נ. 113756
מספר עסקאות 12
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 22.09
הון רשום למסחר 20253785
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
29/08/2018 12/09/2018 2.22 25
27/02/2019 10/03/2019 2.22 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
109.12 0.08 109.19 0.15
109.1 0.06 109.2 0.16
108.7 -0.3 109.21 0.17
107.3 -1.59 109.66 0.58
106.01 -2.77 110 0.89
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 20846 הכנסות 9789
נכסים שוטפים 5530 רווח גולמי 5664
נכסים בלתי שוטפים 15316 רווח תפעולי 1625
הון עצמי 2468 רווח לפני מס 1043
התחייבות שוטפות 4225 רווח נקי -8
התחייבויות בלתי שוטפות 14153 רווח למניה -0.41
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 109.05 0.02 0 0
13:53 109.12 0.08 9875 10.78
13:19 109.1 0.06 5782 6.31
13:19 109.1 0.06 3518 3.84
13:19 109 -0.03 20000 21.8
13:19 108.85 -0.17 13471 14.66
13:19 108.84 -0.17 13011 14.16
12:45 108.57 -0.42 1432 1.55
12:45 108.59 -0.4 14160 15.38
12:45 108.91 -0.11 10006 10.9
09:49 108.98 -0.05 9489 10.34
09:48 108.98 -0.05 13011 14.18
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יורוקום תקשורת 37.53 105.93
אלוביץ שאול-נציג 4.14 11.69
ילין ק.נאמ 3.6 10.15
ילין ק.גמל 2.23 6.29
תורג'מן דורון 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 109.05 0.02 124
20/06/2018 109.03 0 0
19/06/2018 109.03 0.06 50
18/06/2018 108.96 0 45
17/06/2018 108.96 0.1 58
14/06/2018 108.85 0.03 209
13/06/2018 108.82 0.51 27
12/06/2018 108.27 0.22 48
11/06/2018 108.03 0.23 37
10/06/2018 107.78 0.34 111
07/06/2018 107.42 -0.03 26
06/06/2018 107.45 -0.56 144
05/06/2018 108.05 0.05 84
04/06/2018 108 0.19 36
03/06/2018 107.8 0.14 20
31/05/2018 107.65 -0.08 32
30/05/2018 107.74 -0.06 22
29/05/2018 107.8 0 0
28/05/2018 107.8 0.06 10
27/05/2018 107.73 -0.17 77
24/05/2018 107.91 0.51 20
23/05/2018 107.36 0.08 63