נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.21
שער פתיחה 100.21 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 77.35
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 144.3
הון רשום למסחר 144000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
21/08/2018 02/09/2018 0.35 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100.23 0.02 100.55 0.34
100.22 0.01 100.56 0.35
100.2 -0.01 100.59 0.38
100.17 -0.04 100.6 0.39
100.1 -0.11 101.24 1.03
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1773.31 הכנסות 26.29
נכסים שוטפים 287.61 רווח גולמי 0.33
נכסים בלתי שוטפים 1485.7 רווח תפעולי 0
הון עצמי 26.04 רווח לפני מס 0.03
התחייבות שוטפות 264.96 רווח נקי 0.02
התחייבויות בלתי שוטפות 1482.31 רווח למניה 0.4
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/06/2018 100.21 0 4
14/06/2018 100.21 -0.02 38
13/06/2018 100.23 0 118
12/06/2018 100.23 -0.08 156
11/06/2018 100.31 0.03 37
10/06/2018 100.28 0 0
07/06/2018 100.28 0 0
06/06/2018 100.28 0 45
05/06/2018 100.28 0 46
04/06/2018 100.28 0.03 40
03/06/2018 100.25 -0.15 13
31/05/2018 100.4 0 0
30/05/2018 100.4 -0.02 110
29/05/2018 100.42 -0.03 201
28/05/2018 100.45 0 0
27/05/2018 100.45 0 0
24/05/2018 100.45 0 0
23/05/2018 100.45 0.29 35
22/05/2018 100.16 -0.21 82
21/05/2018 100.37 0.24 50