נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 105.6
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 921.99
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 11409.35 הכנסות 584.96
נכסים שוטפים 2067.05 רווח גולמי 447.53
נכסים בלתי שוטפים 9342.3 רווח תפעולי 420.64
הון עצמי 4966.32 רווח לפני מס 348.94
התחייבות שוטפות 1821.13 רווח נקי 248.82
התחייבויות בלתי שוטפות 4621.9 רווח למניה 2.11
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יואל 45.06 2380.49
מנורה ק.גמל 8.08 426.95
הראל ק.גמל 5.97 315.37
כלל ביטוח-משתתפ 4.93 260.38
פסגות ק.גמל 4.47 236.42
דש איפקס ק.גמל 3.54 187.25
מיטב דש ת.סל 0.97 51.1
פסגות תעודות סל 0.78 41.42
פסגות ק.נאמ 0.67 35.24
דש איפקס ק.נאמ 0.58 30.77
הראל ק.נאמ 0.48 25.48
הראל ת.סל 0.34 18.07
כלל ביטוח-ק.גמל 0.32 16.93
כלל החז ביטוח 0.29 15.34
הראל השקעות 0.2 10.63
מנורה מבטחים 0.05 2.82
אפסילון השק 0.03 1.4
פסגות משתתפות 0.02 1.27
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
27/02/2018 105.6 0 0
26/02/2018 105.6 0 0
25/02/2018 105.6 0.01 2215
22/02/2018 105.59 0 4305
21/02/2018 105.59 0 2598
20/02/2018 105.59 0 7329
19/02/2018 105.59 0.01 6447