נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.91
שער פתיחה 107.91 0
שער ממוצע 107.87 -0.04
מחזור יומי ממוצע (שנה) 734.01
מחזור ע.נ. 188996
מספר עסקאות 71
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 1061.33
הון רשום למסחר 983533000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
28/06/2018 10/07/2018 2.8 25
30/06/2019 10/07/2019 2.8 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.76 -0.14 107.94 0.03
107.74 -0.16 107.95 0.04
107.69 -0.2 108.02 0.1
107.61 -0.28
107.6 -0.29
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4600.7 הכנסות 0
נכסים שוטפים 424.33 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4176.37 רווח תפעולי 0
הון עצמי 33.63 רווח לפני מס 0.67
התחייבות שוטפות 390.77 רווח נקי 0.42
התחייבויות בלתי שוטפות 4176.3 רווח למניה 4180
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107.91 0 126430 136.43
17:24 107.94 0.03 126430 136.47
16:47 107.9 -0.01 15530 16.76
14:13 107.75 -0.15 11758 12.67
14:13 107.82 -0.08 9300 10.03
14:13 107.83 -0.07 16678 17.98
13:47 107.93 0.02 9300 10.04
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/06/2018 107.91 0.02 207
18/06/2018 107.89 0.07 245
17/06/2018 107.81 0.1 551
14/06/2018 107.7 0.08 207
13/06/2018 107.61 0.02 427
12/06/2018 107.59 -0.1 170
11/06/2018 107.7 0.11 293
10/06/2018 107.58 0.1 158
07/06/2018 107.47 -0.04 71
06/06/2018 107.51 0.07 160
05/06/2018 107.43 -0.32 626
04/06/2018 107.78 0 663
03/06/2018 107.78 0.15 781
31/05/2018 107.62 -0.06 673
30/05/2018 107.68 0 1107
29/05/2018 107.68 -0.1 1349
28/05/2018 107.79 -0.02 796
27/05/2018 107.81 -0.01 901
24/05/2018 107.82 -0.02 808
23/05/2018 107.84 0.2 819
22/05/2018 107.63 0.27 1031
21/05/2018 107.34 0.07 56