נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 107.6
שער פתיחה 107.6 0
שער ממוצע 107.6 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 29.87
מחזור ע.נ. 12000
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 39.49
הון רשום למסחר 36696600
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
13/06/2018 25/06/2018 3.08 25
15/12/2018 25/12/2018 3.08 50 25
15/06/2019 25/06/2019 3.08 25
25/12/2019 25/12/2019 3.08 50 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
107.5 -0.09 108.07 0.44
106.7 -0.84 108.65 0.98
105.5 -1.95
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2401.56 הכנסות 365.77
נכסים שוטפים 586.9 רווח גולמי 58.24
נכסים בלתי שוטפים 1814.65 רווח תפעולי 41.53
הון עצמי 837.65 רווח לפני מס 12.77
התחייבות שוטפות 449.46 רווח נקי -2.56
התחייבויות בלתי שוטפות 1114.45 רווח למניה -0.08
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 107.6 0 12000 12.91
14:48 107.6 0 12000 12.91
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלוטרייך גיל 37.35 95.39
שניידר אלכס ז 37.12 94.79
הראל ק.נאמ 6.69 17.08
שריקי רמי 0.39 1
הראל ק.גמל 0.09 0.22
הראל ת.סל 0.06 0.16
יעקובי ישראל 0.04 0.1
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
15/03/2018 107.6 0 13
14/03/2018 107.6 0 0
13/03/2018 107.6 -0.23 103
12/03/2018 107.85 -0.36 2
11/03/2018 108.24 0 0
08/03/2018 108.24 0 95
07/03/2018 108.24 0 0
06/03/2018 108.24 0.22 34
05/03/2018 108 -0.23 6
04/03/2018 108.25 0 0
28/02/2018 108.25 0 0
27/02/2018 108.25 0.23 115
26/02/2018 108 0 0
25/02/2018 108 0 0
22/02/2018 108 -0.06 378
21/02/2018 108.06 0 0
20/02/2018 108.06 0 0
19/02/2018 108.06 -0.22 26
18/02/2018 108.3 0 0