נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.77
שער פתיחה 108.77 0
שער ממוצע 108.77 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 163.99
מחזור ע.נ. 47794
מספר עסקאות 50
תנועה מינימלית 9300
שווי שוק 220.37
הון רשום למסחר 202597400
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
01/07/2018 13/07/2018 1.38 2.44 25
02/01/2019 13/01/2019 1.38 2.44 25
02/07/2019 14/07/2019 1.38 2.44 25
02/01/2020 13/01/2020 1.38 2.44 25
02/07/2020 13/07/2020 1.38 2.44 25
03/01/2021 13/01/2021 1.38 87.8 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.6 -0.16 108.77 0
108.59 -0.17 109 0.21
108.44 -0.3 109.1 0.3
108.4 -0.34 112 2.97
108.34 -0.4
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2563.83 הכנסות 183.5
נכסים שוטפים 90.49 רווח גולמי 163.1
נכסים בלתי שוטפים 2473.34 רווח תפעולי 131.3
הון עצמי 1173.04 רווח לפני מס 93.5
התחייבות שוטפות 144.22 רווח נקי 93.5
התחייבויות בלתי שוטפות 1246.57 רווח למניה 0.6
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 108.77 0 47337 51.49
17:24 108.77 0 47337 51.49
09:45 108.77 0 147 0.16
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מור ק.נאמנות 8.44 103.95
דש איפקס ק.גמל 7.03 86.56
דש איפקס ק.נאמ 2.84 35.03
מיטב דש ת.סל 1.32 16.28
בן חמו אלי 0.48 5.95
סלבין שמואל 0.31 3.87
סלע אינווסטמנט 0.28 3.43
מיטב דש נ.תיקים 0.2 2.4
אליקם גדי 0.07 0.82
מילבאואר זאב 0.03 0.34
מור קרן גידור 0.03 0.32
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 108.77 0 52
20/06/2018 108.77 0 17
19/06/2018 108.77 0.44 35
18/06/2018 108.29 0 33
17/06/2018 108.29 0.2 46
14/06/2018 108.07 0.06 33
13/06/2018 108.01 0.06 215
12/06/2018 107.94 -0.1 244
11/06/2018 108.05 0.07 64
10/06/2018 107.97 0 11
07/06/2018 107.97 0.06 13
06/06/2018 107.91 -0.07 225
05/06/2018 107.99 0.32 10
04/06/2018 107.65 -0.06 29
03/06/2018 107.72 0.27 17
31/05/2018 107.43 -0.2 32
30/05/2018 107.65 0.09 36
29/05/2018 107.55 -0.19 227
28/05/2018 107.75 0.08 11
27/05/2018 107.66 0.06 144
24/05/2018 107.6 0.06 12